Samhall har som mål att utöka antalet cirkulära uppdrag. Vad det innebär i praktiken kan du till exempel läsa om här.

Behovet av våra tjänster ökar när fler företag börjar erbjuda uthyrning, prenumeration och reparation för att förlänga livet på en vara så att den kan användas mer.

Att våra medarbetare kan bidra till en omställning mot en mer resurseffektiv hantering av produkter ger både en social och en klimatvinst för samhället. Dessutom ser vi att cirkulära tjänster inom bla. återanvändning, återtillverkning och återvinning passar våra medarbetare mycket väl.
Behovet av våra tjänster ökar när fler företag börjar erbjuda uthyrning, prenumeration och reparation för att förlänga livet på sina produkter. Vi vill genom vår kompetenta personal och vår geografiska spridning bli en ledande aktör och leverantör av cirkulära tjänster.
Vår definition av ”cirkulära tjänster” är uppdrag och aktiviteter som minskar konsumtion och produktion av nya varor genom att öka livslängd och användning av de varor som finns och sätts på marknaden. Hushållning med planetens resurser både av ändliga resurser och energi är en förutsättning för att klara klimatmålen.

Hushållning med planetens resurser både av ändliga resurser och energi är en förutsättning för att klara klimatmålen.

Ett exempel där vår personal aktivt bidrar till en utökad återvinning av textil är Renewcell i Kristinehamn.
Men vi gör så otroligt mycket mer. Vi reparerar laptops, mobiltelefoner, cyklar, möbler och kläder. Vi ser till att mat inte går till spillo i handeln och vi sorterar plast och aluminium på återvinningsanläggningar från Ystad till Haparanda. Vår cirkulära resa har börjat och vi hoppas du vill vara med på den.