I Hyllie, utanför centrala Malmö, tornar ett av IKEA:s största kontor upp sig. Kontorsbyggnaden går under namnet IKEA Hubhult och är en byggnad på 20 000 kvm som rymmer uppemot 14 000 kvm kontorsyta. När byggnaden stod färdig 2015 uppstod behovet av att hålla ordning och rent efter alla medarbetarna som kom och gick under arbetsdagen.

– Vi är allt mellan 900 till 1400 människor i Hubhult varje dag. Det kräver en kontinuitet och ett fokuserat arbete för att hålla lokalerna i fint skick, berättar Momcilo Pavlovic, maintenance manager på IKEA Hubhult.

Samhall hade sedan tidigare skött städ och arbetsplatsservice på ett varuhus i Malmö och gjort ett fantastiskt jobb där. Det föll sig därför naturligt att kontakta dem även för det här uppdraget, menar Momcilo Pavlovic.

Nikola Trpeski, teamledare på IKEA Hubhult.

Omfattande samarbete med IKEA i hela landet

På IKEA:s varuhus runt om i landet finns idag 1100 medarbetare från Samhall som arbetar med lokalvård för att bidra till både en så bra arbetsmiljö och kundupplevelse som möjligt. Genom samarbetet med Samhall verkar IKEA även för ett mer inkluderande samhälle där alla får vara med och bidra. Ett samarbete som går hand i hand med IKEA:s vision om en bättre vardag ”För de många människorna.”

Det skapar en enorm kraft hos mig att vi jobbar för vår vision och att det är äkta. När vi säger ”för de många människorna” så menar vi ”de många människorna”. Samhalls roll i samhället är oerhört viktig

Momcilo Pavlovic, maintenance manager på IKEA Hubhult.
Momcilo Pavlovic, maintenance manager på IKEA Hubhult.

Samhalls uppdrag är att bistå med arbetsplatsservice och städ av samtliga ytor under hela arbetsdagen. Det innebär bland annat att medarbetarna från Samhall förbereder kontoret inför öppning och löpande återställer kontorsytor och mötesrum så att lokalerna alltid är redo för IKEA:s anställda och deras kunder. De placerar även ut fruktkorgar och ser till så att alla kaffeöar som finns utspridda i byggnaden är påfyllda och fräscha.

En flexibel städ och arbetsplatsservice

Samarbetet har blivit en bidragande faktor till att Momcilo och hans kollegor trivs att jobba från sina arbetsplatser. De behöver inte tänka på sådant som rör lokalerna, mötesrummen eller kaffemaskinerna utan kan fokusera helt och hållet på sina arbetsuppgifter. Momcilo betonar också hur kommunikationen med Samhall har underlättat hans arbetsvardag.

När vi kommer med en förfrågan om exempelvis extra städning eller hjälp vid ett event så får man alltid svaret ”det löser vi”. Det är något som jag uppskattar otroligt mycket. Den flexibiliteten är oerhört mycket värd i vårt samarbete.

Momcilo Pavlovic, maintenance manager på IKEA Hubhult.
Asifa Kukic, torkar av ett bord.

Asifa Kukic, lokalvårdare på IKEA Hubhult.

Utmaning:

När en av IKEA:s största kontorsbyggnader stod klar 2015 återstod det att hitta en lösning för hur man skulle hålla rent och snyggt i de nya lokalerna där mellan 900 till 1400 människor skulle trivas och arbeta varje dag.

Lösning:

Idag arbetar totalt 25 medarbetare från Samhall på IKEA Hubhult med att städa lokalerna och se till att arbetsplatserna och mötesrummen alltid står redo för IKEA:s anställda och deras kunder. De placerar även ut fruktkorgar och ser till så att alla kaffeöar som finns utspridda i byggnaden är påfyllda och fräscha.

Effekt:

Samarbetet har lett till bättre arbetsmiljö, ökad arbetsglädje och fokus bland de anställda. Det har även bidragit till större intern stolthet att arbeta på en inkluderande arbetsplats som går hand i hand med IKEA:s vision om en bättre vardag för alla.