”Allt går att lära ut till rätt person.”

En positiv attityd, en vilja att lära sig och ett gott självförtroende kan många gånger uppväga akademisk utbildning.

Ingram Micro Patrik Karlsson

Patrik Karlsson. I bakgrunden Edin Alija från Samhall.

Patrik Karlsson, Sr Manager, Operation Nordic, på Ingram Micro är en av paneldeltagare i Samhalls seminarium Vad händer i en värld full av akademiker? Vi ställde några frågor till honom om kompetensbrist och övertron på akademisk kunskap.

Hittar ni rätt kompetens när ni rekryterar?

Ja, vi har haft ganska lätt att rekrytera personal de senaste åren. Jag tror att det beror mycket på att vi använder en ganska stor del inhyrd personal och rekryterar därifrån. Vi är också väldigt noggranna med vilka vi jobbar tillsammans med både vad avser bemanningsföretag och individer och det är många gånger så att den inhyrda personalen byts ut då vi hela tiden har som mål att de skall passa för att anställas.

Hur stor roll spelar det egentligen med en akademisk utbildning och har företagen en övertro till akademisk bakgrund?

För de jobb vi har att erbjuda har akademisk utbildning ingen betydelse, vi ser mer till vilja och engagemang och att fungera som en del av vårt team. Jag vet inte om det är en övertro på akademisk utbildning, jag ser alltid till vad individen har att erbjuda som ett paket. En positiv attityd, en vilja att lära sig och ett gott självförtroende kan många gånger uppväga akademisk utbildning.

Vad är ditt tips till företag för att vidga sina vyer vid rekrytering och? Att våga satsa på människor utan akademisk kunskap.

Var noggrann i rekryteringsprocessen, är man inte 100 % nöjd är det bättre att leta vidare. En felrekrytering kostar mycket mer än extra tid för att leta upp rätt individ. Allt går att lära ut till rätt person och de flesta som man möter idag hade inte orken eller förutsättningar för att skaffa sig en utbildning, men de är väldigt bra arbetare och de behöver någon som tror på dem och ger dem en chans. När vi rekryterar är det bara hur personen är som spelar någon roll inte vad han/hon gjort tidigare. Är det bara rätt person så bidrar den personen till att företaget utvecklas och blir mer konkurrenskraftigt.

Vill du höra mer om framtidens kompetensbehov?

Anmäl dig till seminariet Vad händer i en värld full av akademiker?

Se kommentarer