Just Arrived gör det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden med hjälp av ett digitalt matchningsverktyg. Genom att lägga upp sin profil på Just Arriveds sajt kan den arbetssökande bli matchad med ett passande företag som söker efter arbetskraft för kortare och enkla uppdrag.

Underbara adhd erbjuder en digital plattform där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård och andra som är intresserade av att lära sig mer om adhd kan mötas. Bland annat har organisationen tagit fram Adhd-lådan i samarbete med Samsung och Epicenter Stockholm – ett digitalt verktyg som gör det möjligt att uppleva hur det är att leva med adhd. Målet är att skapa en fördjupad förståelse för vilka utmaningar diagnosen dagligen kan föra med sig.

Kompisbyrån för ihop nyanlända och etablerade svenskar för en fikastund tillsammans. Den ideella föreningens förhoppning är dels att öka integrationen genom fysiska möten, dels skapa ett naturligt tillfälle för den nyanlända att öva på svenska. I bästa fall får man också en ny kompis på köpet.

Blue Call är ett verktyg för den som behöver någon att prata med när livet känns svårt. Det är Sveriges första app för anonymt samtalsstöd och det långsiktiga målet är att minska psykisk ohälsa i samhället. Tjänsten erbjuder både samtalsterapi från utbildade psykologer och samtalsstöd genom volontärarbetande medmänniskor.

DayCape är en digital plattform som hjälper barn med autism och deras närstående med utmaningar kring planering av vardagen. Skaparna av Daycape tror att barn med autism kan utveckla sina unika talanger, bara de får rätt hjälp och verktyg. Med hjälp av den digitala bildkalendern kan de planera sin dag tillsammans med sina föräldrar. Verktyget kan även användas av lärare för att lägga upp undervisningen i skolan och underlätta kommunikationen med eleven.

Deeds är en klimatapp som räknar ut en användares totala klimatavtryck och även erbjuder så kallad nudging, vilket innebär att valen som presenteras i appen automatiskt puffar -användaren i en mer miljövänlig riktning. Deeds är fortfarande under utveckling och kommer att lanseras senare i år. Teamet bakom Deeds vill göra det enklare och roligare att ta klimatsmarta val.