4 sätt att rekrytera rätt

Till Linkedins studie Global recruiting trends har 9 000 rekryterare intervjuats, här är fyra insikter från undersökningen om hur du ska rekrytera rätt.

1. Nya intervjumetoder

56 procent anser att nya intervjumetoder är mycket viktiga och 63 procent anser att traditionella intervjuer gör det svårt att utvärdera en arbetssökandes ”mjuka” kompetenser. Fler än hälften menar att en traditionell intervju inte ger insikter i kandidatens svagheter och 42 procent anser att den som håller i intervjun lätt kan bli övertygad om att en karismatisk kandidat är mer lämpad än en inåtvänd.

2. Dataanalys

64 procent använder sig av dataanalys och
79 procent uppger att de sannolikt kommer att använda verktyget inom en tvåårsperiod. Att använda sig av data i en rekryteringsprocess är inget nytt. Men den stora volymen data, hastigheten på analysen, att man numera kan förutse resultatet av en viss rekrytering samt att data kan hjälpa maskiner med hög artificiell intelligens att fatta smarta rekryteringsbeslut är några saker som har växt fram under de senaste åren.

3. Mångfald

78 procent anser att mångfald är mycket viktigt och prioriterar det för att förbättra sin kultur. 62 procent gör det för att förbättra sina ekonomiska resultat, medan 49 procent vill representera sina kunder bättre. Framför allt är det kön, etnicitet och ålder som företagen tänker på när de pratar om mångfald. Rekryterarna har också fått ange de största svårigheterna med att öka mångfalden. Allra knepigast är att hitta kandidaterna, anger 38 procent. Men att behålla dem är den tuffaste utmaningen, anser
27 procent. ”Anställda som inte upplever sig inkluderade lär inte stanna särskilt länge”, skriver Linkedin.

4. Artificiell intelligens

35 procent tycker detta är mycket viktigt. 67 procent uppger att de sparar tid genom att ta hjälp av artificiell intelligens. Men att AI skulle kunna utföra jobbet helt och hållet är rekryterarna i studien inte oroade över. Att bygga relationer med den arbetssökande eller att hitta kvaliteter bortom kandidatens cv, är något som rekryterarna anser sig vara bättre på än AI.

Se kommentarer