1. Automatisk sortering av textiler

Världens första storskaliga och automatiserade anläggning för textilsortering, Siptex, ska byggas i Malmö av Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. För sitt koncept vann Sysav ”Årets specialpris” vid Återvinningsgalan, som hölls i januari och arrangeras av den svenska branschtidningen Recycling, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

– Tidigare har det saknats en länk mellan de textilier som hamnat i avfallet och aktörerna som vill köpa det återvunna materialet. Med den nya anläggningen kan vi vara den viktiga länken, säger Magnus Thysell, marknadschef på dotterbolaget Sysav Industri AB och fortsätter:

– Det finns många samarbetsmöjligheter för oss och de kommersiella aktörer som vill använda återvunnet material i sin produktionsprocess. Tillsammans kan vi hitta bättre och mer hållbara lösningar för textilerna i vår region, och kanske för hela Sverige.

Projektet Siptex, som står för Svensk Innovationsplattform för Textilsortering, finansieras av Vinnova. Den automatiska textilsorteringsanläggningen i Malmö beräknas stå klar i juni 2020.

2. Gamla kläder blir till ny textil

Företaget Södra har fångat textilindustrins intresse genom att vara först ut med att kunna återvinna textil av blandmaterial i sin textilmassaprocess. Ambitionen är att i framtiden ta emot kläder och omvandla dessa till ny textil.

– Nyheten har väckt intresse runt om i världen, eftersom vi är först ut med att kunna göra detta storskaligt, berättade Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef på Södra, under ett seminarium i riksdagen om skogens roll för en hållbar och cirkulär textilindustri.

Hur går det till då? Södra kan med sin metod separera bomullen från polyester för att sedan blanda ner bomullen i sin textilmassa. Processen fungerar i dagsläget bara med vit textil, men nästa steg är att ta emot även färgad textil.

Det finns en vilja hos flera aktörer att vara med och förändra hela modeindustrin. Under seminariet i riksdagen där även Swedish Fashion Council medverkade lyftes vikten av samarbete.

– Sverige skulle kunna gå ledande in i en omställning för modebranschen globalt. Det som krävs är mer branschöverskridande samarbete för att få till nya affärsmodeller, sa Jennie Rosén från Swedish Fashion Council.