Samhalls viktigaste uppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga men som har väldigt svårt att få jobb. Samhall finns till när alla andra arbetsmarknadsinsatser är uttömda. Ett av målen, enligt direktiv från ägaren staten, är att medarbetare ska lämna bolaget för jobb utanför Samhall. 

2022 lämnade 37 medarbetare i Dalarna, inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, Samhall på grund av att de blivit rekryterade till en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning utanför bolaget.

– Ett arbete är så mycket mer än en försörjning, därför är Samhalls verksamhet så viktig både för individen och för samhället i stort. Det är fantastiskt att 37 personer i Dalarna nu tagit klivet in på den ordinarie arbetsmarknaden, säger distriktschef Fredrik Pihlblad.

Samhall är ett statligt ägt bolag och våra medarbetare jobbar med alltifrån montering, paketering och lagerarbete till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen. Staten sätter ramarna för vår verksamhet och Arbetsförmedlingen ska göra bedömningen om en person bör få ett jobb på Samhall eller ej.