Ledning

Samhalls ledning består av företagets vd, Monica Lingegård och tio direktörer och chefer.

Samhalls ledningsgrupp

Monica Lingegård

Vd

Paul Lidbom

Direktör Ekonomi & Finans
Vice vd

Åsa Berg

Marknadsområdesdirektör Nord

Ludmilla Bjerke

Marknadsområdesdirektör Mitt

Tomas Andersson

Marknadsområdesdirektör Syd

Mats Eliasson

Marknadsdirektör

Monica Höglind

Hr-direktör

Göran Olinder

Affärsområdesdirektör Bemannade lösningar & Industri

Jonas Rieck

Affärsområdesdirektör Tjänster

Pär Rasmusson

It-direktör