Ledning

Samhalls ledning består av företagets vd, Monica Lingegård och elva direktörer och chefer.

Samhalls ledningsgrupp


Monica Lingegård
Vd Pressbilder


Paul Lidbom
Direktör Ekonomi & Finans
Vice vd


Kathrine Engman
Marknadsområdesdirektör Nord


Erika Ahlqvist
Marknadsområdesdirektör Mälardalen


Charlotte Karlsson
Marknadsområdesdirektör Mitt


Tomas Andersson
Marknadsområdesdirektör Syd


Mats Eliasson
Marknadsdirektör


Monica Höglind
Hr-direktör


Göran Olinder
Affärsområdesdirektör Branschlösningar


Jonas Rieck
Affärsområdesdirektör Tjänster


Pär Rasmusson
It-direktör


Albin Falkmer
Kommunikationschef