Ledning

Samhalls ledning består av företagets vd, Monica Lingegård och elva direktörer och chefer.

Samhalls ledningsgrupp


Monica Lingegård
Vd


Paul Lidbom
Direktör Ekonomi & Finans
Vice vd


Åsa Berg
Marknadsområdesdirektör Nord


Elisabeth Hansson
Tf. Marknadsområdesdirektör Mälardalen


Charlotte Karlsson
Marknadsområdesdirektör Mitt


Tomas Andersson
Marknadsområdesdirektör Syd


Mats Eliasson
Marknadsdirektör


Monica Höglind
Hr-direktör


Göran Olinder
Affärsområdesdirektör Bemannade lösningar & Industri


Jonas Rieck
Affärsområdesdirektör Tjänster


Pär Rasmusson
It-direktör


Albin Falkmer
Kommunikationschef