Bolagsstämma

Årsstämma ska årligen hållas senast den 30 april. Årsstämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman genomförs årligen ett seminarium med ett tema med anknytning till Samhalls verksamhet.

Årsstämman 2018 äger rum den 2018-04-26.

Tidigare bolagsstämmor

Valberedning

Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker i statligt ägda bolag enligt enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. Denna process ersätter Kodens regler om valberedning.

Läs mer om styrelsenomineringsprocessen.