Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska årligen hållas senast den 30 april. Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I anslutning till bolagsstämman genomförs ett seminarium med ett tema som har anknytning till Samhalls verksamhet.

Bolagsstämma 2019 kommer att hållas den 26 april.

Bolagsstämma 2019

Tidigare bolagsstämmor

Valberedning

Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker i statligt ägda bolag enligt enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. Denna process ersätter Kodens regler om valberedning.

Läs mer om styrelsenomineringsprocessen.

Anmälan till bolagsstämma och seminarie

Fält markerade med * är obligatoriska.

Om du har frågor eller vill justera din anmälan kontakta albin.falkmer@samhall.se.