Samhall Lyssna på innehållet

Tar robotarna över?

Internet kopplade samman våra datorer. Nu har AI gjort dem intelligenta. Och precis som vi fick lära oss att arbeta med datorer, så måste vi nu lära oss att se dem som medarbetare - i stället för verktyg.

I början av 2000-talet träffade den legendariske teknikjournalisten Kevin Kelly en av Googles grundare, Larry Page. Som chefredaktör för tidningen Wired levde Kevin Kelly mitt i den digitala revolutionen. Trots det var han fundersam över hur Google skulle kunna tjäna pengar på gratis webbsökningar. I dag vet vi att den världsdominerande sökmotorn inbringat oräkneliga miljarder dollar till Google – och det tvivel som en gång fanns känns nu ofattbart. Men Larry Page var inte bara före sin tid i grundandet av Google och synen på företaget.
– Åh, vi bygger inte en sökmotor. Vi bygger en AI, sade han.
15 år senare har den långsiktiga strategin börjat bära frukt på allvar. AI-forskningen har pågått, oavbrutet men med djupa svackor och stötvisa framsteg, sedan 1960-talet. Sedan millennieskiftet har fältet tagit stora kliv framåt, inte minst tack vare Googles målmedvetna ansträngningar på området.

När våra verktyg förbättras förstorar tekniken vår betydelse och ökar vikten av vår expertis, vårt omdöme och vår kreativitet

Det senaste decenniet har Google analyserat massiva datamängder för att hitta statistiska korrelationer och bygga en typ av artificiell intelligens – som med hjälp av statistiska samband kan hitta relevanta svar på svåra frågor. Det arbetet har bland annat lett till skapandet av världens smartaste sökmotor, världens bästa automatiska översättningstjänst och självstyrande bilar. Men just nu är Google inne i ett skifte.
Målet är att byta från den klumpiga statistiska metoden till att förlita sig mer på artificiella neurala nätverk, en metod som mer liknar mänskligt lärande och tänkande. Och Google är inte ensamma om att driva AI-utvecklingen. Företag som IBM, Microsoft, Amazon, Samsung och Apple jobbar lika målmedvetet. AI är nämligen något större än en ny, spännande teknik.
Det är ett nytt paradigm som kommer att förändra all teknik och ge oss nya möjligheter att utnyttja den.

AI är något större än en ny, spännande teknik. Det är ett paradigm som kommer att ge oss nya möjligheter.

AI är något större än en ny, spännande teknik. Det är ett paradigm som kommer att ge oss nya möjligheter.


När intelligenta maskiner kan utföra alltmer avancerade arbeten förändras människornas roll på arbetsmarknaden. Men det behöver inte betyda att jobben försvinner.
David Autor är professor i ekonomi vid Massachusetts Institute of Technology, det universitet som i decennier legat i framkant i AI-forskningen. David Autors främsta fokus är på arbetsmarknaden, och i september förra året höll han ett föredrag i Bostons operahus om hur arbetsmarknaden förändras av artificiell intelligens. Frågeställningen han inledde med var: ”Varför finns det fortfarande så många jobb?”.
Automatiseringen – i bred bemärkelse – har pågått ända sedan den industriella revolutionen. Men trots att produktiviteten ökat, tack vare allt från ångmaskinen till persondatorn, har vi fortsatt kunnat sätta människor i arbete. På något sätt har nya arbeten skapats, där vi utnyttjar den nya tekniken snarare än ersätter den.
David Autor pekar på två viktiga förklaringar. Den första kallar han för o-ring-syndromet, döpt efter den packning som felade på rymdfärjan Challenger och ledde till en katastrof. Gummiringen var en i sammanhanget otroligt billig, analog del av rymdfärjan. Men eftersom allt annat, mycket tack vare sofistikerade digitala hjälpmedel, fungerade så perfekt, sköt värdet av o-ringen i höjden. Den enkla gummipackningen var skillnaden mellan en framgångsrik rymdfärd och tragisk katastrof.
I AI-samhället är det vi som är o-ringarna.
– När våra verktyg förbättras förstorar tekniken vår betydelse och ökar vikten av vår expertis, vårt omdöme och vår kreativitet, säger David Autor.

AI på jobbet

Läkare

IBM:s berömda AI-system Watson hjälper redan läkare att ställa cancerdiagnoser, och maskininlärning har stor potential i vården tack vare sin omänskliga förmåga att läsa in medicinsk litteratur och journaler, samt att hitta mönster i dem.

Börsmäklare

Börsrobotarna, som enligt avancerade algoritmer handlar aktier snabbare än människor förmår, är verklighet sedan länge. AI som effektivt granskar företags räkenskaper, rapporter och nyheter kan assistera vid mer sofistikerade beslut.

Militär

Dagens drönare fjärrstyrs av mänskliga piloter. Förutom autopilot kan drönare och stridsfältsrobotar i framtiden autonomt fatta beslut för att hjälpa soldater på fält eller identifiera måltavlor.

Journalist

AI används i dag för att skriva sportreferat och börsnyheter men även för redaktörsarbete, som att bedöma effektiviteten i olika rubriker och placera dem optimalt på en webbsida.

Chaufför

Inte bara de traditionella biltillverkarna jobbar med självstyrande bilar, utan även Silicon Valley-jättar som Google, Apple och Tesla. Uber har nyligen investerat tungt i maskininlärning, för att bilarna ska kunna lära sig av de mänskliga förarna.

 
Den andra principen är välbekant för oss alla: Får-aldrig-nog-principen. David Autor noterar att många jobb och industrier nära nog utplånats under 1900-talet. Antalet bönder har, exempelvis, minskat drastiskt. Men i stället har människor funnit massor av nya arbeten i sektorer som var små eller inte ens existerade i början på 1900-talet, som exempelvis vården, finanssektorn och mjukvaruutveckling. Många av de produkter och tjänster vi i dag spenderar stora delar av våra inkomster på hade inte ens uppfunnits.
Medan effektiviteten i lantbruksindustrin innebär att vi inte behöver lika många bönder i dag, samt att vi inte behöver arbeta särskilt mycket för att ha råd med mat, behövs det folk som jobbar som exempelvis apputvecklare, barista och personlig tränare. Och vi andra jobbar hårt för att ha råd med deras tjänster och produkter.
Kevin Kelly släppte nyligen boken The Inevitable, där han beskriver hur AI-robotar snart kommer att kunna utföra våra arbeten bättre än vad vi kan. De kommer att göra jobb vi aldrig kunnat göra tidigare, eller ens kunnat föreställa oss kunde eller behövde ­göras. Men, konstaterar han hoppfullt:
– Det här är inte ett race mot maskinerna. Om vi tävlar mot dem kommer vi att förlora. Det här är ett race med maskinerna. I framtiden kommer din lön att bero på hur väl du samarbetar med robotar.

Big data 

Internet och olika automatiserade system genererar enorma datamängder, där-ibland massor av information om mänskligt beteende. Tack vare allt snabbare processorer och bättre algoritmer går det också att lära sig mycket av datamängderna – ovärderligt råmaterial för den som vill bygga en artificiell intelligens.

Machine learning 

Machine learning, eller maskininlärning, bygger på att en maskin eller mjukvara lär sig om världen genom att studera en datamängd. Exempelvis går det att konstruera en algoritm som ger systemet en grundläggande förmåga att känna igen föremål på bilder, och sedan låta det lära sig själv genom att studera bilder på internet. Systemet kan också lära sig hitta samband i stora datamängder för att göra förutsägelser som människor inte kan se.

Deep learning 

Deep learning är en gren inom machine learning som syftar till att bygga självgående artificiella system, som i princip själva hittar sätt att lära på. Ofta används flerlagrade neurala nätverk som imiterar den mänskliga hjärnans arkitektur med neuroner och synapser som kopplas ihop i komplexa nätverk. Artificiella neurala nätverk var länge opraktiska på grund av sin komplexitet, men tack vare förbättrad hårdvara är de nu populära igen.

Robotik 

Robotar behöver inte nödvändigtvis använda sig av AI utan kan programmeras med mer traditionella algoritmer. Men för att lösa svåra problem som att lära en robot gå på två ben i terräng, eller laga en perfekt omelett, är maskininlärning till stor hjälp.

Generell AI 

Den heliga graalen i AI-forskningen är ett artificiellt system som kan mäta sig med människans mångsidiga och adaptiva intelligens. Ännu har ingen lyckats skapa en AI som behärskar allt från att dansa tango till att äta tacos och konversera om lokalpolitik. Men allt fler ifrågasätter nu värdet i att försöka få artificiell intelligens att efterlikna mänsklig.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se