Samhall Lyssna på innehållet

Prata på ni bara

”Don’t underestimate the power of talk”, twittrar Mette Morsing, från World Economic Forum i Davos. Hon vet vad hon talar om. 

Vi ses i Misums lokaler i Stockholm School of Economic, SSE, på Holländargatan 32. Mette Morsing kommer direkt till intervjun med cykelhjälm under armen. Klockan är nio, hon bjuder på kaffe och det är exakt 40 minuter vikta för samtalet. Sen ska Mette Morsing förbereda sig för nästa möte. 

Som innehavare av professuren Mistra Chair of Sustainable Markets vid forskningscentret Misum är Morsing eftersökt. Utöver arbetet med att leda centret och den egna forskningen har hon på uppdrag av FN tagit fram en strategi för att integrera hållbarhetstänk i världens alla handelshögskolor. Dagen innan kom hon hem från en akademisk konferens i Nigeria. Om några dagar väntar ytterligare en internationell konferens, den här gången med politisk inriktning. 

Hon har bott i Sverige i tre år nu, och samtalet växlar mellan danska, engelska och svenska. 

Vi börjar. Hur ser Mette Morsing på utvecklingen mot ett hållbart samhälle?

– Vi har några verkligt stora globala utmaningar. När vi forskar studerar vi sådant som händer, eller har hänt, och baserat på det försöker vi dra slutsatser om vad som är bra lösningar för framtiden. Sen är det upp till andra att tillämpa våra resultat. Men jag ser större engagemanget än tidigare både från forskare inom såväl naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap, och på alla nivåer i stat, civilsamhälle och näringsliv. 

När Mette Morsing kom till Stockholm var hon professor vid Copenhagen Business School (CBS). Där har hon bland annat byggt upp ett forskningscenter om företags samhällsansvar, CBS Centre for Corporate Social Responsibility. Hennes tvärvetenskapliga forskning är inriktad på hållbarhetsfrågor och företagsekonomi. Varför tog hon jobbet i Stockholm?

– Av flera anledningar. På SSE finns en vilja att se hållbar ekonomi som en helhet: att inte arbeta med hållbarhet och ekonomi var för sig. I Stockholm som stad finns en entreprenöriell hållbarhetsanda. Näringslivet är engagerat i att experimentera för att stärka den hållbara utvecklingen. Hur vi kan påverka genom att styra investeringar, till exempel.

Experimentera? Kan vi experimentera med vår hållbara framtid?

– Vi måste. Vi vet inte vad som är rätt lösning. Vi måste testa hypoteser och studera resultaten. Det är så utveckling går till. Och vi måste lära våra studenter att det inte finns en ’one size fits all’-lösning. För att nå en hållbar framtid måste vi förhandla, forska och samarbeta för att ta fram nya mindsets, mätsystem och regleringar, till exempel.

Det påstås ibland att det pratas för mycket i arbetet för en hållbar värld. Mette Morsing håller inte med om det. Hon tycker att det pratas för lite.

– Jag tror på språkets ”performativitet”. Tal är handling. Tal som strävar mot en punkt längre fram än den där du nu befinner dig, är vad jag kallar ’aspirational talk’. Det är viktigt för hela hållbarhetsfrågan. Om du inte sätter ord på tankar om en värld som är bättre än idag, kommer du inte framåt i dina handlingar. Därför är det viktigt att vi både som enskilda individer och organisationer vågar sätta ord på hur vi kommer att agera i framtiden. Se bara på Greta Thunberg. Greta har inte gjort nästan någonting utom att prata, och pratat och pratat. Men genom att prata har hon bidragit till att sätta en agenda som en hel värld nu orienterar sig efter.

Hur spelar den språkliga performativiten roll?

– När du till exempel ber om ursäkt, när du säger förlåt, är det en handling som i sig själv kan förändra relationen mellan människor. Den lingvistiska språkteoretikern John Austen tar det kristna äktenskapet som kärnexempel: När två människor gifter sig säger de ja till varandra. Inget annat händer. De står bara där i kyrkan och säger ’ja’. Men efter det är världen förändrad för dem. Vi ser samma sak när vi studerar företag och deras förpliktelser inom hållbarhet. Ett uttalande skapar en förpliktelse att agera i enlighet med det man sagt.  Ett uttalande kan förändra allt.

Hur?

– När företag gör en offentlig utfästelse ger det i en eller annan form en förpliktelse. Säg att du är företagsledare och helt utan att mena det säger ”vi ska ha hållbarhet”. Då vet du att det är total greenwashing. Men dina medarbetare står där, de tror på dig och börjar agera efter det du sagt. Och du är beroende av deras förtroende, så du blir fångad i dina egna ord. Om medarbetare märker att det chefen säger är tomma ord. Om hon till exempel inte driver förändring, eller om det inte skapas strukturer eller incitament för medarbetarna att själva driva hållbarhetsarbetet – då riskerar orden att vända medarbetarna mot ledningen. Det är språkets negativa performativitet. Ledare i moderna organisationer måste vara väldigt försiktiga i sina uttalanden om hållbarhet och därför är jag väldigt intresserad av att studera offentliga utfästelser.  

Aktuell forskning från Misum

1. Emma Sjöström forskar om aktieägares påverkan på hållbarhet. Nyligen föreläste hon på ett seminarium i Riksdagshuset om hur pensionsfonderna kan användas för att påskynda utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

2. Torkel Strömsten driver just nu ett projekt som studerar hållbarhet i H&M:s leverantörskedjor.  Studierna ska  visa om en viss åtgärd hos ett företag har positiva eller negativa konsekvenser på hållbarheten. 

”Hållbarhet har gått från att vara en del i företagens riskarbete till att ses som en möjlighet att öka värdet på verksamheten” står det i beskrivningen av projektet. 

3. Martina Björkman Nyqvist har i ett projekt, som skalats upp stegvis då resultaten varit så positiva, studerat resultat av ultralokala utbildningssatsningar för att öka folkhälsan och minska barnadödlighet i Uganda.

I slumpvis utvalda byar rekryterades lokala försäljningsagenter för att genom hembesök utbilda hushållen i grundläggande hälsobeteenden, ge medicinsk rådgivning och remisser till sjukvård. 

På tre år hade dödligheten för barn under fem år sjunkit med 27 procent. 
Beräknad kostnad per räddat livsår: 68 dollar. 

Som ett exempel på det har Mette Morsing uppmanat skandinaviska banker att ta tydligare ställning för hållbara investeringar.

– Vi ser i vår forskning att investerare kan ha stort inflytande på utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att göra kapital tillgängligt för ’rätt’ företag. Men när jag nyligen frågade en person som sitter i styrelsen om varför de tvekar, sa han ’vi vill inte vara moraliska domare över vad som är rätt lösningar’. Jag tänkte bara: ’Människa, styrelsesmedlem, se dig omkring. Världen skriker efter lösningar och du sitter på ‘the flow of money’. Våga göra något riktigt för samhället, för om businessen fortsätter som nu är det kört för oss.’ Man blir aldrig någonsin 100 procent hållbar. Hållbarhetsarbete är en evig process där vi alla måste satsa lite mer än vi gör idag. 

Hon tror att media har en roll att spela på området. Att det är många som beskyller företag för greenwashing när hållbarhetssatsningar inte ger den effekt man önskat, även om intentionerna var goda.

– Ja, jag tror att många företag upplever att det är säkrare att göra en hands off, än att ta ställning.

”Vi behöver integrera hållbarhet i våra utbildningar. Det är inte tillräckligt att lägga till ‘the single ethics course’ eller ‘the single sustainable course’. Vi ska prata hållbarhet när vi undervisar i ledarskap, i finans, i ekonomi, i logistik, i change management, i redovisning. Hållbarhet är svårare att mäta än pengar, men det finns verktyg.”

Samtidigt pekar Mette på att det finns de som tar ställning. Att studier visar att det går bra för många av dem. Hon arbetar just nu med ett projekt om ”corporate political activism” där man bland annat tittar på klädmärket Patagonia. 

– De stängde sina butiker på Black Friday i ett ställningstagande mot överkonsumtion och de har tagit ett tydligt initiativ för cirkulär ekonomi. Deras försäljning går så här, säger hon och för handen uppåt i en brant stigande kurva.  

Morsing gräver på djupet i den dynamik som uppstår när näringsliv, stat och civilsamhälle i partnerskap försöker ta sig an hållbarhetsfrågan, och framför allt bristen på kunskap hur, och om, det fungerar. 

Om Mette Morsing

Mette Morsing innehar professuren Mistra Chair of Sustainable Markets vid det Mistrafinansierade forskningscentret Misum.  2019 utsågs hon att leda ett strategiarbete för FN, kring hur handelshögskolor runt om i världen kan stärka arbetet med att inkludera FN:s hållbarhetsmål i sin forskning och i sina läroplaner. Den 1 maj tillträder hon en tjänst på FN i New York, som chef för detta arbete.

Mette Morsing

– Jag hör ofta att olika partnerskap kommer att lösa världens alla problem. ’Mmmm’, tänker jag då: ’Det låter som en bra idé. Ju fler olika människor, intressenter och perspektiv, desto mer kunskap och bättre lösningar’. Samtidigt är dynamiken i partnerskap något vi vet väldigt lite om, och som vi måste studera innan vi kan säga hur vi får det att fungera. Vi måste titta på empirin, folk som faktiskt jobbar i partnerskap, som har riktiga erfarenheter, och lära oss av deras resultat. Alla typer av partnerskap är inte lika effektiva. I min forskning har jag sett partnerskap för att skapa social utveckling som är så dysfunktionella att de inte alls håller vad de lovar.  

Minuterna tickar iväg. En fråga till:

Ett av Misums uppdrag är att integrera hållbarhet i skolans utbildningar, så att framtidens studenter är lika bekväma med att agera i hållbarhetsfrågor, som med ekonomistyrning. Men räcker det? Det kan ta många år innan dagens studenter sitter i styrelser och på de högsta chefsposterna.  

– Vi har utbildningsprogram även för dagens chefer. Jag tror att efterfrågan på dem kommer att öka eftersom företag börjar efterfråga dessa kompetenser från sina chefer. Jag tror att dagens uppenbara klimathot och – även om det inte finns bevis för det – Greta Thunberg-effekten har haft en stor, stor påverkan på hur snabbt intresset för hållbar utveckling ökar både i samhället i stort och i näringslivet. ●

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se