Samhall Lyssna på innehållet

Framtidsstaden

Förtätade förorter, färre bilar, mer grönska och fler mötesplatser. Så långt kan de flesta föreställa sig framtidens städer. Men visionen omfattar också komplexa förutsättningar som självkörande fordon och delningsekonomi. Nu är det upp till politiker, jurister, stadsplanerare och näringsliv att lösa ekvationen.

Att några helt nya svenska städer ska växa fram bedömer de flesta som osannolikt. I stället handlar det om att bygga i, och kring, befintliga storstadsförorter med optimala förutsättningar för utökad, helst spårbunden, kollektivtrafik. Vi kommer att få se nya områden byggas ihop med gamla, nya hus insprängda i befintliga kvarter och äldre fastigheter som kompletteras med fler våningar eller tillbyggnader.
— Det är kanske det som är mest intressant, att integrera det gamla med det nya och få fler årsringar, säger Fredrik Bergström affärsområdeschef på WSP, ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.

1950-talets ABC-områden

Med facit i hand – i form av segregation och bedagade förortscentrum – blickar många bakåt för att undvika misstag som gjorts under tidigare befolkningsboomar, som 1950-talets ABC-områden eller miljonprogrammets betongjättar som Rinkeby, Tensta och Rosengård.
En av många stadsvisioner som presenterats, ABC 2.0, har inspirerats av just ABC-agendan. Bakom konceptet ligger konsultföretaget WSP tillsammans med Skanska, Scania och MTR. 1950-talets ABC stod för ”arbete, bostad, centrum” – en god idé om att allt i vår vardag skulle finnas på gång- och cykelavstånd – och ledde till att Stockholmsområden som Farsta och Vällingby växte fram. Problemet var att näringslivet visade sig föredra citylägen. A för arbete försvann och med det underlaget för C – en lönsam centrumhandel.
— Företag föredrar alltid centrala lägen. Därför har vi inte fokuserat på arbete i ABC 2.0, utan utbyggd kollektivtrafik, så att man enkelt kan ta sig till jobbet, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.
ABC 2.0 handlar om att skapa stadsdelar med ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att attrahera handel, service, skolor, vård och omsorg. Med varierad arkitektur och en mix av hyresrätter, bostadsrätter och radhus – och helst också studentbostäder och kollektivboenden – öppnas städerna för många olika grupper samtidigt som förutsättningar för att leva i samma område hela livet skapas.

Ett aktuellt exempel där just kollektivtrafiken varit en viktig faktor är nya Flemingsberg utanför Stockholm, som nu växer fram. Med utgångspunkt från spårtrafiken, Karolinska Universitetssjukhuset och Södertörns högskola har kommunen en vision att år 2050 erbjuda minst 20 000 fler arbetstillfällen och ta emot 15 000 fler studenter. Dessutom ska andelen resor till fots, med cykel och via kollektivtrafik uppgå till minst 70 procent. Andelen invånare som känner tillit till andra människor ska vara minst 90 procent. Tryggt och miljövänligt.
— Den regionala stadskärnan Flemingsberg är ett unikt pilotprojekt för att bygga en verklig stad, med bra kollektivtrafik, attraktiva bostäder med tillgång till såväl bra restauranger och handel som akademi och grönområden. Det är svårare än man tror att uppnå verklig stadskvalitet i ett område som historiskt planerats som förort. Målet är att stärka tillväxten av jobb, forskning, företagande och livskvalitet i södra länet och på så vis få både bättre balans och bättre miljö, säger Gustav Hemming, miljö- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting, i ett pressmeddelande.
Med nya stadsplaner finns också förutsättningar att bygga in integration i systemet redan från start, bland annat genom att skapa olika typer av bostäder, som i Flemingsberg där 450 nya studentlägenheter planeras. ABC 2.0-visionen omfattar också studentboenden men Fredrik Bergström menar att det är en politisk fråga ifall nya områden ska kunna erbjuda boenden som passar till exempel studenter, funktionsnedsatta och låginkomsttagare.
— Att bygga nytt är dyrt, så är det bara. Men med till exempel modulhus kan man kanske få ner kostnaderna.
Navet i de nya städerna utgörs av ett centrum där kollektivtrafik, handel, föreningsliv och service samlas, liksom inkluderande mötesplatser, både inne och ute.
— Med mötesplats menar vi inte nödvändigtvis att folk måste umgås. Det handlar om att ge möjlighet att se andra människor, kanske med annan bakgrund eller andra kläder, för att skapa en förståelse för varandra, fortsätter Fredrik Bergström.
Lekplatser, kulturhus, bibliotek och små trivsamma torg är några exempel, men det kan vara enklare än så.
— Det kan handla om att man bara ska kunna sitta på en bänk på en gata som inte är förstörd av buller och biltrafik, säger Alexander Ståhle, vd för Spacescape, ett konsultföretag inom stadsbyggnad.
Alexander Ståhle är doktor i stadsbyggnad, har bland annat varit delaktig i framtagandet av Samhällsbarometern och utkom 2016 med boken Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer.
Ett nytänkande exempel på mötesplats är de stadsodlingar som vuxit upp som svampar ur jorden, på taken och i små odlingslådor det senaste decenniet. Det är långt ifrån bara grönfingrade skogsmullar som gräver i myllan. Under hösten startar också Beckmans Designhögskola en liten odling på skolans innergård i centrala Stockholm.
– Många av våra elever har ett stort matintresse och många är veganer och vegetarianer. För oss blir det här främst en social grej, att odla och sedan gemensamt laga och äta skörden lagom till examen i vår, säger Karina Ericsson Wärn, rektor på högskolan.
Den sociala aspekten är basen i många odlingsprojekt: att göra saker tillsammans, samtidigt som man bidrar till en bättre stadsmiljö och kan äta hälsosammare. Men odlingsivern ger också nya arbetstillfällen.
— Vi finansierar bland annat projekten Stadsbruk och Odlande stadsbasarer, där det finns en social aspekt, genom att ge människor utanför arbetsmarknaden jobb, säger Marie Karlsson, programledare på innovationsmyndigheten Vinnova.

”De senaste 100 åren har vi byggt för bilen. Sedan visade det sig att bilen skapade ohälsa och att bilstaden medförde segregation och sociala problem”, säger Alexander Ståhle, vd för Spacescape.

Andra motiv kan vara både politiska och ekonomiska. I Detroit har en skyhög arbetslöshet i kombination med en enorm mängd ödetomter skapat både behov och möjlighet för billig, näringsrik, närproducerad mat. Den forna bilmetropolen sägs nu vara världens mest uppodlade storstad.
På andra sidan klotet har Pasona Group skapat ett helgrönt Tokyokontor, där fasaden är täckt av vertikalodling och 200 arter av ris, grönsaker och frukt odlas på taket och inomhus för att sedan serveras till de anställda.
Närhet till grönska och natur är också det som står högst på svenskarnas önskelista i boendemiljön inför 2050, tillsammans med goda allmänna kommunikationer, enligt Samhällsbarometern.
— Städerna behöver ekosystemtjänster i både stort och smått, allt från takodlingar till buskar och vegetation som dämpar buller och rensar luften eller träd som utjämnar temperaturskillnader. Gröna ytor tar också hand om dagvatten väldigt effektivt, fortsätter Marie Karlsson.

”Städerna behöver ekosystemtjänster i både stort och smått, allt från takodlingar till buskar och vegetation som dämpar buller och rensar luften”, säger Marie Karlsson, Vinnova.

Med miljön i fokus blir bilen den gordiska knuten för framtidens stadsplanering. Redan nu rullar Bzzt:s eldrivna podtaxibilar (som egentligen är mopeder) på Stockholms gator för korta, billiga resor. Många forskare förutspår en transportrevolution, där drönare levererar våra näthandelsköp och storstadstrafiken utgörs av spårtrafik och självgående elbilar och elbussar.
— Vi kommer se elbussar som är som spårvagnar på gummihjul och bussar som kan gå som spårvagnståg och dela på sig mot olika destinationer för att anpassas efter antalet resenärer. Tvärförbindelser är ofta det stora problemet och där blir bussen viktig, säger Fredrik Bergström.
Teknologin finns redan och Alexander Ståhle är övertygad om att självkörande fordon blir verklighet så snart politiska, juridiska och försäkringsmässiga ramar skapats.
— De senaste hundra åren har vi byggt för bilen. Sedan visade det sig att bilen skapade ohälsa och att bilstaden medförde segregation och sociala problem. När kostnaden för att åka taxi eller robotminibuss halveras, då blir självgående fordon en självklarhet. Kostnaderna för färdtjänst kommer också gå ner och innebära större frihet för brukare och äldre, som därmed också kan bo hemma längre.
Redan nu pågår en rad pilotprojekt med självkörande eller halvautomatiserade fordon. Under oktober börjar till exempel tre förarlösa bussar trafikera Barkarbystaden i norra Stockholm. Ombord på bussen finns en värd som kan stanna eller styra bussen manuellt om det behövs. I Göteborg testas också självkörande fordon med Volvos Drive Me, som i höst skalar upp genom att vanliga bilförare engageras för att samla data.
Med nya avgiftssystem kan vägarna dessutom utnyttjas mer effektivt.
— Med en individbaserad användningsavgift kan vi utplåna köerna. Vill du åka snabbaste och närmaste vägen när det är som mest trafik så kostar det därefter, säger Alexander Ståhle.
I takt med att stadsplanerarna fortsätter att eliminera bilen från nya bostadsområden lär också nya hybridlösningar dyka upp. Ett exempel är Uppsala Parkerings AB, som just nu bygger ett sjuvåningshus med cirka 500 p-platser, matbutik i bottenvåningen och cirka 130 studentbostäder, toppat med solceller och terrass på taket. Närheten till Uppsala biomedicinska centrum och Ångströmlaboratoriet avgjorde att det blev studentlägenheter, då ambitionen är att bygga studentbostäder så att studenterna har nära till universiteten.
Digitaliseringen går självklart som en röd tråd genom alla framtidsscenarion, så även transporter. Svenska Mobility 46 har utvecklat en app genom vilken användaren inte bara kan betala sin p-plats, utan också identifiera lediga p-platser utan att behöva köra runt och leta, vilket minimerar utsläppen. Dessutom kan tjänster som elbilsladdning och medlemskap i bilpool knytas till appen.

 

Sverige växer så det knakar!

10 182 291

Så många invånare var vi i Sverige i juli 2018 enligt SCB.
Det är 1,3 miljoner fler än vid millennieskiftet. Och enligt en färsk rapport från Boverket är prognosen tydlig. Om alla ska ha tak över huvudet måste vi, till att börja med, bygga 75 000 nya bostäder – varje år – till 2025, volymer som inte varit aktuella sedan miljonprogrammets dagar.
För stadsplanerare och politiker råder med andra ord bråda dagar för att forma framtidens städer, inte minst om man ska utgå från ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En sak är i alla fall alla överens om: det är i storstäderna som tillväxten kommer att ske. Det visar både forskning och svenska folkets gissningar. Enligt Samhällsbarometern, som publicerades i våras, tror 81 procent av svenskarna att vi år 2050 kommer att bo centralt i storstäder eller förorter.

 
Bilpool är ett sedan länge etablerat exempel på en ökad delningsekonomi, en vision som ingår i alla forskares framtidsscenarion. Vinnova finansierar också ett flertal projekt inom delningsekonomi, bland annat ett där samutnyttjande av ytor, varor och tjänster pilottestas i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.
— Vi svenskar är redan vana att dela mycket, som tvättstuga, bibliotek, gästlägenheter och verktyg, så vi är nog ganska väl förberedda, säger Marie Karlsson.
Kontorshotell och företagshubbar är andra delningsfenomen som kommer att utvecklas i och med att allt färre har fasta anställningar. När Lilly Berelovich, grundare av amerikanska trendbyrån Fashion Snoops, höll föredrag på Stockholmsmässan i augusti, refererade hon till en studie som säger att 43 procent av alla yrkesverksamma kommer att vara frilans 2020. Frågan är vad som händer med stora kontorslokaler när allt fler jobbar hemma. Monica von Schmalensee, ordförande i Rådet för hållbara städer anser att frågan är relevant redan nu.
— Jag ser en stor utmaning i kontorsfastigheter som inte funkar för dagens behov. Kan de användas till annat? Hur kan man använda lokaler för olika ändamål 24 timmar per dygn? Kan till exempel skolor användas som något annat utanför skoltid? Och hur ska man då jobba med stadsplanering?
Kanske blir resultatet att vi ser fler kontorshotell i förorter med levande stadskärnor och visionen om ABC faller på plats, 100 år senare.
Hur, var och med vad vi ska arbeta är kanske den fråga där trendsiarna spretar mest. Om vi ens kommer att ha ett jobb. AI och robotar förutspås inte bara ta över monotona arbetsuppgifter utan även kvalificerade och kreativa yrken. Var framtidens yrken och arbetsplatser finns är lika okänt i dag som en hemmajobbande apputvecklare var på 1970-talet.
— Äldrevård, sjukvård, serviceyrken och kanske varudistribution, med tanke på näthandeln, är områden där vi kommer se en ökad efterfrågan på arbetskraft. Människa till människa kommer bli allt mer viktigt och uppskattat, säger Alexander Ståhle.
Äldrevården står också inför en stor förändring. Dagens pensionärer blir inte bara fler, de har också andra krav och förväntningar än tidigare generationer. De vill bestämma själva hur de ska bo, med vem och var. Peje Emilsson, entreprenören bakom bland annat Kunskapsskolan, erbjuder med sitt nya företag Silver Life boenden där man flyttar in som pigg senior, kan komplettera med omsorg när det blir aktuellt och slutligen få en vårdplats – allt i samma område. Fyra projekt, med cirka 400 lägenheter och 200 vårdplatser projekteras just nu i Stockholmsförorterna Nacka, Näsbypark, Lidingö och Upplands Väsby.
Medborgarna och forskarna tycks ense om framtidens prioriteringar: att leva, arbeta och bo med social och miljömässig hållbarhet högst på agendan. För lyhörda entreprenörer är möjligheterna oändliga när nygamla förorter får levande centrum med stort genomflöde, transportkartan ritas om för eldrivna, självkörande fordon och arbetsplatserna förvandlas till kontorshotell och förortshubbar för småföretagare.
Nu är det upp till politiker och makthavare att fatta beslut – och till företagen att våga tänka nytt. Ni minns vad som hände med lp-skivan och den fasta telefonen? Framtiden började igår.

➒ TRENDER FÖR FRAMTIDEN

Förtätade förorter
Befintliga fastigheter byggs ut – uppåt, nedåt och åt sidorna, nya byggnader integreras bland gamla och gamla förorter byggs ihop med nya. Allt för att skapa förortskärnor med vardagslivet inom gångavstånd: handel, service, skolor, restauranger.
Transportrevolutionen
När vi slutar bygga städer för bilen och börjar bygga för människan gynnas både folkhälsan och miljön. Kraftigt utbyggd lokaltrafik, självkörande taxibilar och bussar och utbyggda förortscentrum ritar om kartan.
Den nya kyrkbacken
Lekplatser och kulturhus, torg, stadsodlingar eller bara en bänk utanför porten. Men också fler restauranger och kaféer i förortscentrum. Fler och mer varierade platser som är öppna för alla byggs in i de nya städerna och motverkar segregation och isolering.
Digitalisering och AI
Näthandel fortsätter att öka och nya distributionslösningar blir ett måste: paketboxar, leveranser med elbilar och nya sambandscentraler. AI och smarta dataprogram anpassas efter användaren för att sköta våra vardagsbestyr men möjliggör också delaktighet i samhället för fler grupper.
Hubbar, filialer och hotell
Digitalisering och frilansboom, allt fler jobbar hemma eller på kontorshotell. Arbetskraftbrist gör att företagen lockar med filialkontor nära hemmet och flexibla arbetstider. Mindre företag delar stora lokaler för synergieffekter och samverkan.
Gröna fingrar och visioner
Klimatförändringar, naturkatastrofer och instabila politiska system. Världen skakar och frågan om självförsörjning engagerar. Stadsodlingsboomen är redan här och fler parker och gröna ytor står högt på svenskarnas önskelista till framtidens boende.
Du är vad du äter
Allt fler ifrågasätter processad mat och traditionell medicin. Att odla själv, köpa direkt från bonden eller jägaren och laga maten från grunden ger fokus på kök och odlingsytor medan misstro mot traditionell medicin öppnar upp för alternativ vård och hälsa.
Valfri välfärd
Skola, vård och omsorg. Oavsett om aktören är privat, statlig eller kommunal kommer kraven på valfrihet att öka. Vegan? Hbtq? Kattägare? Champagneälskare? En åldrande, medveten befolkning ställer både krav på god vård och att kunna leva efter egna preferenser.
Från äga till nyttja
Delningsekonomin blir central. Att låna, hyra och dela sparar både på miljön, ekonomin och utrymme. Allt från offentliga lokaler och fordon till verktyg delas. Med nya städer, anpassade för kollektivtrafik blir bilen en hobbypryl för entusiaster – åtminstone i storstäderna.
 

LÄS INTERVJUN med Peje Emilsson på samhall.se/samhall-story

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se