Samhall Lyssna på innehållet

Uppdrag: en bättre värld

Houdinis vd Eva Karlsson har en tydlig vision – att skapa kläder som likt naturen själv är en del av ett miljösmart kretslopp. En vinnande idé som stöttas både av de allt fler kunderna och omsättningssiffrorna.

I Houdini Sportwears lokaler i Finnboda hamn i Nacka samsas ny teknik med inredning köpt på andrahandsmarknaden. Att återanvända är en viktig del i det cirkulära tänkande som genomsyrar allt som produceras på de tre våningsplanen.

— Alla här jobbar med hållbarhet. Gör man inte det gör man inte sitt jobb, säger Eva ­Karlsson och ger som exempel ett val mellan två material.

— Det ena är dyrt men tillverkat av återvunnen fiber och går att återvinna igen. Det andra har samma känsla och egenskaper, är billigare men går inte att återvinna.

”För oss handlar det alltid om att kompromisslöst göra den bästa och mest hållbara produkten.”

I ett annat företag skulle kanske hållbarhetschefen kunna propagera för det hållbara alternativet medan inköparen har i uppdrag att skapa högsta möjliga marginal.

— För oss handlar det alltid om att kompromisslöst göra den bästa och mest hållbara produkten.

2001 var Houdini en liten uppstickare i segmentet kläder för aktiva klättrare och skid­åkare, med en omsättning på runt miljonen. Som nyutnämnd vd såg Eva Karlsson ett bra embryo till något mycket större. Under hennes ledning skulle kläderna inte bara vara funktionella, utan de skulle också visa hur smart design kan bidra till en mer hållbar textilindustri.

Sedan dess har Houdini arbetat med att ta fram nya material som, utan att ge avkall på kvalitet, tillverkas av en allt högre andel återvunnen fiber och av förnybara och biologiskt nedbrytbara material. I dag ligger omsättningen på 150 miljoner och kunderna finns över hela världen, med Skandinavien, Tyskland och Japan som största marknader.

— Vi kör hårt och i dag är även våra kunder delaktiga i resan mot mer hållbar produktion. De kan hyra sina produkter i stället för att köpa, vilket är både smart och resurseffektivt. I våra egna butiker går det också att både återvinna eller köpa och sälja kläder secondhand, säger hon.

EVA KARLSSON
Ålder: 48 år.
Bor: Saltsjö-Boo utanför Stockholm.
Familj: Sambo Micke, barnen Elliot, 10 och Signe, 5. Och kaninen Mimmi.
Yrke: Visionär och vd för Houdini Sportswear.
Aktuell: Prisades i oktober av Pontus Schultz stiftelse för sitt arbete för ett mänskligare näringsliv.
Om utmärkelsen: ”Vi är oerhört stolta. Näringsliv handlar ju om livsnäring, om att på jobbet kunna få näring i sitt liv och inte bara till plånboken. Så tänker vi här och det är fantastiskt om det vi gör också kan inspirera andra branscher.”
Inspireras av: Personer som Elon Musk som har mod att starta ett helt nytt bilmärke när hela bilindustrin går på knä. ”Jag inspireras sjukt mycket av personer som brinner för olika saker, som ställer krav och kör på. Den norske friluftsguiden och ekosofen Nils Faarlund är en förebild. Hoppas att jag är lika extremt principfast och galet nyfiken i 80-årsåldern som han.”

Att tänja gränser och ifrågasätta gamla lösningar har blivit en del av värdegrunden. Liksom att inspirera andra i branschen att följa med på samma resa.

— Praxis i branschen är exklusivitet. Vi har valt att vara transparenta. När vi utvecklat en ny produkt av helt förnybar fiber är det vår policy att göra det möjligt för andra i branschen att köpa samma material, fortsätter Eva Karlsson.

Trots att de flesta i dag är medvetna om vilken negativ inverkan de kläder vi bär har på vår planet är det fortfarande i princip gratis att skapa sopor. Och att ta fram mer cirkulära och miljösmarta lösningar är ännu dyrt. Det kommer ändras och när det sker har Houdini redan en affärsmodell med långt bättre lönsamhet än andra, menar hon.

Varifrån får du din drivkraft?

— Min moraliska kompass ger mig mod att fortsätta och att ge järnet, som vi säger här. Det finns massvis som är komplext och som vi måste ta oss an, men med sunt förnuft villar vi inte bort oss. Allt handlar ju om att vara lika smart som naturen och använda jordens resurser väl.

Mångfald, är det också viktigt?

— Vi har äntligen lyckats uppnå en balans så att vi är lika många män som kvinnor i teamet. Detta speglas även i vår styrelse och vi har sedan länge ett fint åldersspann både där och i teamet. Vi har dock en viktig mångfaldsutmaning, något vi delar med hela friluftsbranschen, att ta tag i. En fråga vi ständigt måste fortsätta arbeta med är hur vi som varumärke och arbetsgivare blir intressanta, relevanta och tydliga i vår vilja att inkludera alla, oavsett etnisk bakgrund, geografiskt ursprung eller funktionsnedsättning.

Houdini Sportswear
Grundades av Lotta Giornofelice 1993. Affärsidén är att tillverka miljösmarta sport- och fritidsplagg utan att ge avkall på funktion. 2006 gjorde företaget en stor hållbarhetsomställning och lanserade i samband med det ett kretsloppstänkande. I dag är 44 procent av produkterna tillverkade av återvunnen fiber, 67 procent är återvinningsbara och 22 procent är tillverkade av förnybara och biologiskt nedbrytbara material. Houdini har en hyrmodell för skalkläder, reparationsservice och secondhandförsäljning för att förlänga plaggens livslängd samt återvinningsboxar hos återförsäljare. Samtidigt fasas fluorkarboner ut ur samtliga plagg. Houdini har även lanserat gröna butiker och utvecklade som pionjär skalplagg med en cirkulär produktlivscykel. Tillsammans med Albaeco genomför de en pilotstudie av företagets miljöbelastning ur ett holistiskt miljöperspektiv utifrån Planetary Boundaries-modellen baserad på internationell forskning. Eva Karlsson har varit vd sedan 2001.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se