Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Synskadan inget hinder för Anna-Lenas karriär

Ögonen rör sig sakta över landskapet. Hon ser, men begränsat. Ingen vit käpp som hjälper henne fram. Hon klarar sig ändå. Synskadan har inte hindrat henne från att ta steget och lämna Samhall – idag är hon fast anställd hos Polisen.
ANNA­LENA ROSQVIST
Ålder: 44 år.
Bor: I lägenhet, centralt i Örebro.
Jobbar: På Polisen i Örebro.
Intressen: Personlig utveckling, meditation, musik, måla och teckna. Om tio år: ”Då har jag uppfyllt mina drömmar och utvecklats ännu mer som person. En dröm jag har är att träffa sångerskan Jill Johnson. Hon är fantastisk!”
Beskriv dig med fem ord: Positiv, nyfiken, noggrann, ansvarsfull och ödmjuk.

– Jag har en käpp hemma, men den använder jag inte så ofta. Jag är inte där känslomässigt än, säger Anna-Lena, ler lite och tillägger att om hon använder den blir det en alltför tydlig signal att hon inte ser normalt.
– Jag vill inte vara ’hon som är synskadad’. Jag vill ju vara Anna-Lena. Hon tillägger att det inte är så viktigt vad det kallas, synskadad, synnedsättning eller funktionshinder.
– Jag ser dåligt helt enkelt, säger hon och rycker på axlarna.
Hon ler igen, den här gången ett befriande glatt leende och hon säger bestämt att livet handlar om hur man tar det.

18 år när hon fick beskedet

Hon hade drabbats av den sällsynta ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa. En sjukdom som gör att de ljuskänsliga cellerna i ögat, näthinnans tappar och stavar, gradvis förstörs.
– Man skulle kunna säga att jag har tunnelseende med suddiga kanter, förklarar Anna-Lena och förtydligar genom att rulla ihop fingrarna till en kikare och håller handen framför ena ögat.
– Jag ser inte något åt sidorna utan bara rakt fram.

”Jag hade väldigt många tankar på hur det skulle gå, ja, det var verkligen tufft. Jag blev väldigt nedstämd, deprimerad och mitt självförtroende fick sig en rejäl smäll.”

När hon fick beskedet berättade ögonläkaren rakt på sak om sjukdomen och frågade i samma veva om hon ville ha förtidspension. Anna-Lena ser för ett ögonblick arg ut och tillägger att det är tur att man inte gör så numera. Beskedet om sjukdomen och frågan om förtidspension fick Anna-Lena att tvivla rejält på framtiden.
– Det var jättejobbigt helt enkelt. Jag hade väldigt många tankar på hur det skulle gå, ja, det var verkligen tufft. Jag blev väldigt nedstämd, deprimerad och mitt självförtroende fick sig en rejäl smäll. Jag funderade mycket på vad det skulle bli av mig, det var svårt att inte veta hur fort synen kunde försämras.

Sorg och förtvivlan blev gemenskap och glädje

Men så tog livet tag i henne. Efter en tid byttes sorg och förtvivlan ut mot gemenskap och glädje. Anna-Lena träffade kärleken, Robert, och de flyttade ihop. Sju år efter deras första möte föddes sonen Jonatan. Året efter sjukdomsbeskedet fick Anna-Lena chans att medverka i ett projekt som Arbetsförmedlingen i Örebro höll i. Projektet innebar att 16 ungdomar fick gå en intensivkurs i engelska, för att sedan ta flyget till Edinburgh i Skottland och bo där i 3 månader för att träna upp språket.
– Det var en fantastisk upplevelse. Vi bodde hemma hos engelska familjer och varje måndag var vi studenter på Stevensons College.

En fantastisk plats till för de som behöver det

Anna-Lena betonar att Arbetsförmedlingen i Örebro hela tiden har varit ett stort stöd genom åren.
– De har verkligen funnits där och stöttat mig. En tid efter resan till Skottland blev Anna-Lena erbjuden att börja på Samhall.

”Men i stället för att bli irriterad över att de vet så lite försöker jag informera om allt det fantastiska som Samhall gör.”

– Jag visste faktiskt inte vad det var utan trodde att det var ett vanligt företag, säger Anna-Lena och ler snabbt åt minnet och tillägger att Samhall är en fantastisk plats som ger möjligheter till dem som behöver det.
Hon är medveten om att det finns de som tänker på Samhall som en plats där man blir placerad om man är funktionshindrad och möts ibland av fördomar.
– Men i stället för att bli irriterad över att de vet så lite försöker jag informera om allt det fantastiska som Samhall gör.

Att ta chansen

Det gäller att ta chansen när man får den och Anna-Lena är inte rädd av sig. Efter nästan 20 år på Samhall och många olika arbetsupp-gifter fick hon en dag höra att Polisen skulle tillsätta en praktikplats med personal från Samhall. ”Tänk på mig” sa Anna-Lena direkt.
– Då var jag redo. Jag kände att jag ville utvecklas mer och såg det som världens chans, säger hon.

”Det är ofta förhör från grova brott, vilket kan vara tufft att lyssna på samtidigt som det känns som om det arbete vi gör är en mycket viktig länk i kedjan.”

Det gick över förväntan. De var två från Samhall som fick komma på intervju och efter några veckor stod det klart att Anna-Lena fick platsen. Till att börja med jobbade hon mest med att skriva ut bandade förhör.
– Det är ofta förhör från grova brott, vilket kan vara tufft att lyssna på samtidigt som det känns som om det arbete vi gör är en mycket viktig länk i kedjan, säger Anna-Lena.
Efter ett tag kände Anna-Lena att hon ville utvecklas ännu mera och fick då hjälp av Arbetsförmedlingen att skaffa en läskamera och ett särskilt program med möjlighet att förstora text. Med läskamerans hjälp kunde hon ta på sig fler arbetsuppgifter och i dag klarar hon nästan allt som hennes kollegor gör. Efter att ha fått förlängd provanställning tre gånger fick hon till slut en fast anställning. Det var en lycklig dag som firades stort med smörgåstårta tillsammans med kollegorna. Anna-Lena skrattar till och säger att det är ett roligt jobb och att de har en fantastisk sammanhållning på jobbet.
– Här vill jag stanna, utvecklas och lära mig mer.

Kollegorna, familjen och promenader stärker

Hon sticker inte under en stol med att hennes synnedsättning gör livet besvärligt. Men säger i samma andetag att som för alla andra är livet ibland upp och ibland ned. Tillsammans med kollegorna på avdelningen, familjen och på promenaderna i Rynningeviken blåser alla bekymmer bort.
– Det gäller att inte fastna i det negativa utan att hela tiden försöka vända tankarna och se det positiva. Nu är livet som det är och jag försöker att göra det bästa av det. Jag vill lära mig mycket nytt och utvecklas som person.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se