Samhall Lyssna på innehållet

SVENSKA KOMPETENSSLÖSERIET.

Det pratas om kompetensbrist. Samtidigt står många grupper utanför arbetsmarknaden och har svårt att få jobb. Men det är knappast för att de saknar kunskap och erfarenhet. Story tittar närmare på det.

GOTLAND 2013. Kundvårdsföretaget Uniguide växte för fullt och behövde ständigt rekrytera mer personal. Ett angenämt problem kan tyckas, men för Anna-Lena Bohm, vd, började det bli en riktig huvudvärk. Som chef och ägare hade hon själv alltid hållit i den affärskritiska process som rekrytering innebär, men insåg att hon snart inte längre skulle hinna med. Frågan var – skulle hon lämna över jobbet till någon annan eller var det dags att ändra på sättet att rekrytera?
I SAMMA VEVA FICK Anna-Lena Bohm tips om ett system där hela processen för rekrytering vändes upp och ner. I stället för att börja med att ta in cv och personligt brev från potentiella kandidater fick de sökande börja med att göra ett anonymt, nätbaserat test som utvärderade hur de passade ihop med företaget. Och först efter att testresultaten var klara och de som skulle kallas på intervju hade valts ut, fick rekryteraren veta namn, ålder och kön.

Jag var övertygad om att den här processen både skulle kunna hjälpa oss att spara tid och att hitta talanger vi annars skulle ha missat.

— Jag blev väldigt, väldigt nyfiken på det här, minns jag. Jag är mån om att hantera människor rättvist, samtidigt som jag är väl medveten om att jag som alla andra har förutfattade meningar som står i vägen för det. Och jag var övertygad om att den här processen både skulle kunna hjälpa oss att spara tid och att hitta talanger vi annars skulle ha missat. I dag – två och ett halvt år senare – har hon fått rätt i båda sina antaganden.
— Det har sparat oss tid och pengar, och det som slår mig mest är att jag har anställt fantastiska människor som jag helt hade missat om de skulle ha gått igenom en vanlig process. De kanske inte hade alla de formella krav vi trodde att vi behövde, men deras kompetens passade oss precis.

Anna-Lena
Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide, såg över kundvårdsföretagets rekryteringsprocess. I dag sparar de tid och hittar talanger de tidigare missade.


UNIGUIDE OCH ANNA-LENA BOHM är inte de enda som har problem med rekrytering i dag. I artikel efter artikel i dags- och affärspress uttalar sig bekymrade företagsledare om att kompetensbrist, det vill säga svårigheten att hitta personal med rätt kvalifikationer, är ett av de största hindren för deras företags tillväxt och lönsamhet.

Ungefär hälften av dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga står utanför arbetsmarknaden. 11 procent av alla svenskar (åldrarna 16–64) har en funktionsnedsättning som medför just nedsatt arbetsförmåga. Under 2015 fick 5 068 personer med funktionsnedsättningar jobb eller praktik genom Samhall. Samtidigt lämnar varje år cirka 1 100 medarbetare Samhall för att de fått nya jobb, så kallade övergångar, utanför Samhall.

Samtidigt står stora grupper utanför arbetsmarknaden och har svårt att få jobb. Frågan är om det beror på bristande kompetens från deras sida, eller om det är de som rekryterar som är blinda för den kompetens de här personerna besitter. Frågar du forskningen är svaret det senare.
— Vi vill gärna tro att kompetens är ett neutralt begrepp, men så är det inte, säger Anna Isaksson, universitetslektor på Högskolan i Halmstad.
Hon har i många år forskat om metoder för att synliggöra diskriminering och normer i arbetslivet.
— I stället har vi en ganska snäv bild av vad kompetens är, och den bygger vi inte bara på vad tjänsten faktiskt kräver utan också väldigt mycket på de fördomar vi alla bär med oss utan att tänka på det.

Anna Isaksson, universitetslektor på Högskolan i Halmstad, har i många år forskat om metoder för att synliggöra diskriminering och normer i arbetslivet.
Anna Isaksson, universitetslektor på Högskolan i Halmstad, har i många
år forskat om metoder för att synliggöra diskriminering och normer i arbetslivet.


I SVERIGE I DAG INNEBÄR DET till exempel att 30-åringar med akademisk examen ses som kompetenta och är hett eftertraktade, men att högt kvalificerade 50-åringar ses som gamla, trötta och oförmögna att lära nytt. En studie från analysföretaget Oxford Research 2012 bekräftar detta. Efter en genomgång av över 90 studier av den svenska arbetsmarknaden konstaterades att diskrimineringen där kompetenta människor väljs bort på grund av till exempel ålder, funktionsvariation eller etnicitet är utbredd.
— Fördomar gör att rekryteraren gör antaganden om den arbetssökande utifrån vilken grupp rekryteraren omedvetet placerar den arbetssökande i, till exempel ”kvinna”, ”äldre” eller ”invandrare”, säger Anna Isaksson.
— Utifrån detta antar rekryteraren att den arbetssökande har eller saknar vissa kompetenser och erfarenheter. Den enskilda individens kompetens utvärderas inte utan arbetssökande bedöms utifrån de föreställningar rekryteraren har om den grupp som den arbetssökande placerats i.
Till exempel väljs personer med funktionsvariationer bort för att rekryterare tror att de inte är rustade att klara de tuffa kraven i dagens arbetsliv. De får inte en rättvis chans att visa vad de kan som individer.

GÅR DET ATT RÄKNA PÅ KOMPETENS?
McKinsey konstaterade i en undersökning 2015 att företag med ett aktivt mångfaldsarbete letar efter kompetens hos en större del av befolkningen och därmed har större chans att hitta de bästa. Samma studie konstaterade att det lönar sig, eftersom företag med bra könsfördelning presterade i snitt 15 procent bättre än konkurrenter i samma bransch. För företag som hade en bra etnisk fördelning var den siffran 35 procent. Deloitte gjorde 2015 en studie som visade att företag som jobbar aktivt med att inkludera olikheter på alla nivåer i företaget har 2,3 gånger högre kassaflöde per anställd, är 1,8 gånger mer förberedda på förändring och har en sannolikhet som är nästan fyra gånger högre att de kan coacha sina anställda till bättre prestationer.

— Vi har väldigt svårt att se personens kompetens i stället för gruppen den anses tillhöra, säger Anna Isaksson.
DET ÄR MED ANDRA ORD inte alltid för låg kompetens hos de sökande som orsakar kompetensbrist i näringslivet.
— Det finns självklart branscher där det är svårt att hitta personer med rätt kvalifikationer, men generellt sett är vi ganska blinda för vad som faktiskt finns eftersom vi har en väldigt snäv bild av vad kompetens är och av vilka grupper som har den, säger Anna Isaksson.
Vad kan man då göra för att sätta stopp för sitt undermedvetna och bli bättre på att hitta rätt människor till rätt tjänst? Enligt Sofia Falk, vd för företaget We are the Storydoers som hjälper företag att bli bättre på inkludering och mångfald, är första steget att ifrågasätta vilka förmågor det faktiskt är man söker.
— Om tjänsten kräver social kompetens och förmåga att ge service, innebär det då per automatik att den sökande måste ha gymnasiekompetens? Förmodligen inte, men trots det sätter vi gärna upp sådana kriterier i jobbannonser.
Vi måste lära om och lära oss att kompetens är en förmåga snarare än en särskild skola. Vi ser också att företag som tittar på vad personen har för potential framöver snarare än vad hen har gjort tidigare lyckas bättre i sina rekryteringar.

Redan från start har rekryteraren fått stort underlag för att gå på fördomar snarare än kompetens.

Steg två är att anonymisera processen.
— I de allra flesta fall inleds en rekrytering med att du anger kön, namn och ålder. Redan från start har rekryteraren fått stort underlag för att gå på fördomar snarare än kompetens.
MEN FRAMFÖR ALLT, tror Sofia Falk, måste både hela företag och enskilda rekryterare bli medvetna om hur starkt grepp våra fördomar har om oss. Hur de inte bara får oss att sätta för snäva kriterier för vad kompetens är, utan också får oss att ändra dem för att passa vår världsbild.
— Det finns ett berömt exempel där försökspersoner fick granska kandidater som hade sökt in till en polisutbildning, en roll som traditionellt förknippas med män.
— De fick först se anonyma cv och valde då konsekvent de kandidater som hade gått i de bästa skolorna. Sedan fick de se vilket kön kandidaterna hade, och när det då blev tydligt att männen hade sämre utbildning ändrade sig försökspersonerna och hävdade att de egentligen tyckte att man skulle gå på social kompetens. Allt för att kunna motivera för sig själva varför de valde sin favoritkandidat.
ATT VÅGA UTVÄRDERA SIG SJÄLV och sina fördomar är inte det lättaste, trots att det finns mycket att tjäna på att göra just det.
— Det är de företag som kan attrahera rätt kompetens som har störst konkurrensfördel. För att komma dit måste man våga rannsaka det egna företagets processer. Ta det inte personligt, men inse att du är del i en större struktur som gör att du missar kompetenta kandidater och därmed en möjlighet att ta framtidens affärer, säger Sofia Falk.

ARTIKELN I KORTHET
Magkänsla går före fakta och kompetens vid rekryteringar. Stora grupper väljs systematiskt bort eftersom de inte motsvarar rekryterarnas, i många fall omedvetna, bild av vad kompetens är. Kompetensslöseriet är negativt för individen, företagen och hela samhället.
Varför sker det här? Forskning visar att kompetens inte är ett neutralt begrepp utan starkt färgat av våra fördomar. I rekryteringsprocesser väljs kompetenser bort på grund av fördomar.
Vad blir effekterna? Företag går helt enkelt miste om viktig kompetens på grund av krav som inte är relevanta för tjänsten.
Vad kan vi göra åt det? Rekryteringar där kandidaten är anonym i första steget ökar spridningen bland dem som blir kallade till intervju.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se