Samhall Lyssna på innehållet

Så vinner du kampen om den hållbara generationen

Tror du att du måste curla och ta hand om omotiverade brats när dagens unga kommer ut på arbetsmarknaden? Tänk då om. Generation Y vill göra skillnad, och om du inte har koll på ditt företags CSR-arbete kommer du att få det tufft med rekryteringen framöver.
Generation Y

 

 • Många av dem ser hållbarhet och värderingsfrågor som centrala i sina livsval.
 • Digitala infödingar som är vana vid både snabba beslut och snabb återkoppling.
 • En global studie som gjordes nyligen visar att den här generationen tycker det är mycket viktigare att till exempel vara en god förälder, att leva i en sund relation och att äga ett hus snarare än att göra karriär.
 • Balans i livet är viktigt och mer betydelsefullt än att tjäna mycket. Även om pengar alltid är viktigt drivs generation Y inte av samma mönster som vi sett tidigare då man konsumerat sig till status.

Klimatfrågan, jämställdhet och mångfald – viktiga ämnen för ungdomar

Om du besöker Sveriges största digitala diskussionsforum för ungdomar mellan 14 och 24 år, vilken fråga tror du dominerar? Sex? Fest? Fel.
På ungdomar.se, med nästan 100 000 unika besökare varje vecka, började moderatorerna för fem år sedan att märka en förändring i de diskussioner som fördes på sajten. Visst var frågor om skolan och relationer fortfarande viktiga, men allt eftersom var det andra ämnen som klimatfrågan, jämställdhet, mångfald – ja, helt enkelt frågor om världen och dess hållbarhet som tog överhanden.
– Vi märkte helt enkelt att ungdomarna var genuint oroliga över vart världen var på väg, berättar Jenni Nylander, tillförordnad vd på ungdomar.se.
Vill man vara cynisk kan det här avfärdas med att ungdomar alltid har velat förändra världen, men vill man vara säker på att kunna rekrytera den bästa arbetskraften även i framtiden, då gäller det att börja lägga fokus på företagets hållbarhetsfrågor. För generation Y är här för att stanna och de är beredda att rösta med fötterna om ingen tar dem och deras oro för världen på allvar.

Kunnig och välinformerad generation på väg ut i arbetslivet

”…hållbarhetsfrågor är en av de punkter som är högst upp på generation Y:s agenda.”

Generation Y (eller millennie-generationen, generation mewe etcetera – kärt barn har många namn) är en etikett som sätts på personer födda från slutet av 80-talet till början av 00-talet och som nu är på väg ut på arbetsmarknaden. En stor grupp, i USA till och med större än baby boom-generationen, och därmed en viktig grupp att attrahera för företag i behov av arbetskraft. Men också en stor utmaning.
Trots att de ofta utmålas som curlade, lata och illojala är de, enligt Jenni Nylander, snarare en väldigt kunnig, välinformerad generation som väljer sin arbetsgivare med omsorg. Och ett av deras viktigaste kriterier är hur bra den potentiella arbetsgivaren är på att rädda världen.
För i undersökning efter undersökning, svenska såväl som internationella, återkommer samma mönster – hållbarhetsfrågor är en av de punkter som är högst upp på generation Y:s agenda. Och det är inte bara prat, utan något de också agerar utifrån när de väljer yrke och arbetsplats.
– Skolan har gjort ett bra jobb med att lyfta upp de här frågorna samtidigt som de unga är duktiga på att samla på sig information, något som har gjort att de både är medvetna om problemen och har många idéer om vad de vill göra, säger Jenni Nylander.

Meningsfullt jobb är viktigt för generation Y

”– Det här handlar absolut inte om att alla vill bli hållbarhetskonsulter, utan att man vill göra något bra och känna sig behövd, bli lärare, forskare, ingenjör, förklarar Jenni Nylander.”

Generation Y agerar, inte minst när det gäller hur de väljer arbetsgivare. I den senaste undersökningen på ungdomar. se har 3 000 av sajtens medlemmar svarat på frågor om vilken typ av jobb de vill ha, och den absoluta majoriteten har svarat att de vill ha ett meningsfullt jobb där de bidrar till ett bra samhälle.
– Det här handlar absolut inte om att alla vill bli hållbarhetskonsulter, utan att man vill göra något bra och känna sig behövd, bli lärare, forskare, ingenjör, förklarar Jenni Nylander.
– Till exempel lyfts ofta offentlig sektor fram som en krisbransch när det gäller möjligheten att rekrytera ungdomar. Men deltagarna i vår undersökning såg i stället det som attraktiva yrken eftersom de innebär att man bygger samhället samtidigt som man får en trygg anställning.

”Den som blir vuxen först vinner”

”– Lite enkelt kan man säga att de lever efter devisen ”den som blir vuxen först vinner”, konstaterar Thomas Fürth.”

Teorin är att generationen tänker tvärtom från sina idealistiska föräldrar som på 70-talet ville göra sig av med gamla småborgerliga ideal.
Enligt Thomas Fürth, docent i historia och forskningsledare på konsultföretaget Kairos Future, hyllar framför allt 90-talisterna värderingar som de flesta skulle kalla ganska gammaldags. Fokus ligger inte på karriär utan på familj, trohet, barn och ett fint hus.
– Det samhälle vi har haft de senaste 15 åren har varit extremt kortsiktigt och utan någon tydlig väg framåt, vilket har fått den här generationen att till viss del ge upp, förklarar han.
Och när inte omvärlden kan ge den trygghet och den framtidstro som ungdomarna behöver vänder de sig i stället inåt och hittar stabilitet i tillvaron genom att fokusera på sin närmiljö, det de kan göra något åt, och hyllar de små sakerna i livet.
– Lite enkelt kan man säga att de lever efter devisen ”den som blir vuxen först vinner”, konstaterar Thomas Fürth.

Etik, vara ärlig och äkta

En konsekvens av det här är att etik, att man är ärlig och äkta och kan stå för det man gör, får en central roll när den här generationen fattar beslut.
Det räcker inte att jobbet ser till att man kan försörja familjen, det måste också vara något man kan stå för inför sig själv och sin omvärld.

”Vill man locka generation Y måste man ha koll på sitt hållbarhetsarbete, och det räcker inte med att skänka pengar till Rädda Barnen kring jul.”

Och det här ställer krav på företagen. Vill man locka generation Y måste man ha koll på sitt hållbarhetsarbete, och det räcker inte med att skänka pengar till Rädda Barnen kring jul.
– Vill företagen anställa de bästa ungdomarna kommer de att få göra ett hästjobb när det gäller att rannsaka sig själva och det man står för, för det här är en kritisk publik som är van vid att ställa krav.

Transparens och betydelse för samhället lockar

Vad behöver man då göra? För det första gäller det enligt Jenni Nylander att visa upp att själva branschen som företaget verkar i är betydelsefull för samhället. För det andra gäller det att vara transparent, dels visa upp vad man gör, dels vara självkritisk och våga visa upp de sidor av företaget som inte är lika smickrande.
– Skanska är ett skolexempel, säger Jenni Nylander.
– De var med på ett av våra event och fick frågor om sitt miljöarbete och erkände utan omsvep att man gjort allvarliga misstag vid Hallandsåsen. De försökte inte förklara bort det utan svarade ärligt, men passade också på att lyfta upp vad företaget har lärt sig och hur de i dag är en stark miljöaktör.
Men företag som vill attrahera generation Y kan inte bara fokusera på sig själva och sin egen image, det gäller samtidigt att visa att den unga generationen och deras passion och drivkraft är något man tar på allvar och lyssnar på.

En generation med hög moral

”– De kan helt enkelt inte stå för en arbetsgivare som inte är ärlig och rak, vare sig det handlar om relationen med dem eller förhållandet till resten av världen.”

– De har inte mycket till övers för föräldrarnas naiva sätt att se på världen, de menar allvar och vill bli tagna på allvar, förklarar Thomas Fürth.
Och de är övertygade om att företag har en viktig roll att spela. Enligt Jenni Nylander anser 90-talisterna visserligen att företag är stora skurkar när det gäller hållbarhetsfrågor, men samtidigt ser generation Y näringslivet som den aktör som har störst potential att driva samhället i en hållbar riktning.
– Generation Y är som sagt oerhört moraliska, konstaterar Thomas Fürth.
– De kan helt enkelt inte stå för en arbetsgivare som inte är ärlig och rak, vare sig det handlar om relationen med dem eller förhållandet till resten av världen.

5 viktiga egenskaper hos en arbetsgivare

 

 1. Ger utrymme för familjen. Generation Y kräver balans i livet.
 2. Är ärlig. Arbetsgivaren ska vara transparent, både internt och mot omvärlden.
 3. Ambitiösa hållbarhetsmål. Organisationen gör skillnad – på riktigt. Och har uttalade mål.
 4. Gör jobbet omväxlande. Anställda får testa nya roller och ha varierande arbetsuppgifter.
 5. Skippar utvecklingssamtalen. Ger snabb återkoppling och kontinuerlig feedback i jobbvardagen.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se