Samhall Lyssna på innehållet

Par i utveckling – Leif och Sofia

När Leif Strand mötte sin nya chef Sofia Skoog, tog hans arbetsliv en ny vändning. Han är motorn. Hon är växellådan och – ibland – bromsen. Deras fruktbara samarbete och mod att testa nya metoder har redan kommit många till gagn.
SOFIA SKOOG
Ålder: 44 år.
Bor: Södra Sunderbyn utanför Luleå.
Familj: Man och två barn.
Yrke: Områdeschef på Samhall.
Antal år på Samhall: Två.
Fritidsintressen: Matlagning.
Bästa bok: I persikoträdets skugga av Joanne Harris.
LEIF STRAND
Ålder: 54 år.
Bor: I Luleå.
Familj: En vuxen son.
Yrke: Utbildare och kvalitetscontroller på Samhall.
Antal år på Samhall: Sju.
Fritidsintressen: Dataspel.
Bästa bok: Pengar av Victoria Benedictsson.

De skrattar båda åt liknelsen som Leif ger när vi möts i Samhalls lokaler på Midgårdsvägen i Luleå.
– Växellådan? Jag har inte tänkt på det på det viset, men det stämmer faktiskt bra, säger Sofia Skoog leende.
– Jag har mycket energi och den känner jag att Sofia tar till vara. Men ibland får hon bromsa mig lite och backa bandet, säger Leif Strand.
Leif Strand vet allt om städning. Genom sin personliga erfarenhet av hur det är att ha en funktionsnedsättning och genom alla han har mött med andra funktionsnedsättningar, vet han också hur avgörande det är med anpassningar, både strukturella och ergonomiska. Med sin goda intuition känner han ofta på sig vad som krävs för att en ny medarbetare ska kunna passa in i yrkeslivet.

Riksbyggens 1000 trappuppgångar

Den som upptäckte Leifs talanger var Sofia Skoog, områdeschef på Samhall med ansvar för kunder och drift inom städ- och fastighetsuppdrag. För drygt ett och ett halvt år sedan fick Samhall i Luleå en ny stor kund. Riksbyggen ville anlita Samhall för att städa drygt 1 000 trappuppgångar i sina flerfamiljshus. Sofia insåg att hon behövde ett antal personer som kunde träda in och ta ett större ansvar för uppdraget. Leif jobbade redan då med trappstädning och hon upplevde honom som en framåt och positiv person.
– Om människor visar intresse och engagemang vet jag av erfarenhet att det ofta brukar kunna leda till någonting man kan bygga vidare på. Någonting bra, säger hon.
Ändå anade hon inte hur mitt i prick hon träffade när hon valde ut just honom för uppdraget.

Nackskadan vägen in till Samhall

Leif ansvarar för städningen av cirka 100 trappuppgångar med tillhörande tvättstugor. Men det är inte främst han som städar. Det gör alla de nya medarbetare som han lär upp – sammanlagt 120 personer under förra året. Innan Leif började på Samhall hade han jobbat på många olika ställen.

”Jag har jobbat med allt från att tillverka choklad till att köra buss. Dessutom har jag studerat litteraturvetenskap och pedagogik.”

– Jag har jobbat med allt från att tillverka choklad till att köra buss. Dessutom har jag studerat litteraturvetenskap och pedagogik, berättar han. Något han kan i minsta detalj är städning.
– Min mamma var lokalvårdare och likaså min mormor. Jag är alltså den tredje generationen – redan när jag var 13 år fick jag hänga med ut på loven och hjälpa till.
En nackskada som han ådrog sig under åtta år som truckförare blev hans väg in i Samhall.
– Jag kunde inte ha det bättre än vad jag har det på mitt jobb nu. Sofia har betytt jättemycket för mig, slår han fast.

Nytt utbildningskoncept

Han har tillsammans med Sofia varit delaktig i att ta fram ett helt nytt utbildningskoncept inom Samhall som går under namnet ”Utbildningsbasen”. Till honom kommer medarbetare med olika funktionsnedsättningar för att lära sig trappstädning, rutinerna i arbetslivet och Samhalls grundläggande värderingar. Inte bara i teorin – utan på plats i trappuppgångarna. Det finns ingen tidspress på dem han tar sig an och därför kan utbildningen ta allt från tre dagar till tre månader.

”Flertalet av dem har aldrig haft något jobb tidigare, men hos honom har alla möjlighet att känna att de kan lyckas.”

– Vi ger dem den tid de behöver, säger Leif. Flertalet av dem har aldrig haft något jobb tidigare, men hos honom har alla möjlighet att känna att de kan lyckas och kan fortsätta sin utveckling.

”Modern och flexibel chef”

Han är även den som utför kvalitetskontroller och därmed ser till att städningarna är korrekt utförda på Luleås bostadsområden.
Sofia har hela tiden stöttat Leif till 100 procent.
– Hon är vad man kallar en modern och flexibel chef, säger han. Den ömsesidiga uppskattningen de känner för varandra kan ingen undgå.

”När man får vara med och skapa någonting som blir bra både för kunden och för den enskilda medarbetaren, då är det världens bästa jobb.”

– Leif ger mig mycket energi, han är alltid positiv och inga förslag jag kommer med är omöjliga att ”bolla” eller genomföra med honom. Ibland ringer jag Leif redan när jag är på väg in till arbetet på morgonen. Då vet jag att jag är på bra humör när jag kommer in på kontoret, säger Sofia. Hennes arbete är både tufft och utmanande på många sätt.
– Men samtidigt är det otroligt roligt. När man får vara med och skapa någonting som blir bra både för kunden och för den enskilda medarbetaren, då är det världens bästa jobb, säger hon.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se