Samhall Lyssna på innehållet

Nu vill svenskarna förändra världen

Såväl nationellt som internationellt präglar hållbarhet Sveriges varumärke. Att tänka hållbart har blivit en självklarhet bland de som startar företag här och landet toppar FN:s hållbarhetsranking. S-märkt i dag innebär kvalitet på ett annat sätt än i går.

Sverige har bytt skepnad. Vi är inte längre svenskt stål och industri. I dag förknippas vi i stället med ren natur, en modern livsstil och ett hållbarhetsfokus som är unikt i världen.

Såväl punkikonen Patti Smith som Tysklands förbundskansler Angela Merkel hyllar Greta Thunberg för hennes kamp för en större klimatmedvetenhet. Microsofts vd Satya Nadella väljer Samhall som projektpartner för att skapa digitala verktyg som bryter socialt utanförskap. Omvänt marknadsför Business Sweden Sverige med gröna innovationer i världsklass, okonventionella företagssamarbeten och ett välfärdssystem som ser till allas rättigheter.

Do you want to change the world? Well, then Sweden is your perfect partner

Sverige ligger i topp på FN:s hållbarhetsranking. Hela 95 procent av alla svenskar tycker att hållbarhet är viktigt och 72 procent skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör i dag.
Enligt Almi, det statligt ägda bolag som stöder små och medelstora företag med lån, riskkapital och affärsutveckling, märks det här bland företagarna i landet. Allt fler entreprenörer drivs av världsförbättrande motiv.

Sara Brandt vice vd på Almi Företagspartner


Sara Brandt är vice vd och chef för affärsområdet företagspartner:
– Hållbarhetsfrågorna finns många gånger på agendan redan från början, och är allt oftare en del av affärsidén. Runt 1 200 av våra kunder har en affärsidé eller produkt med syfte att förbättra klimatet och vi ser en ökning i antalet bolag med detta fokus. Man vill bidra positivt. Inte bara eftersträva neutral påverkan.
Varför det har blivit så här?
– Det finns ett enormt tryck på företagen att arbeta hållbart, både inifrån och utifrån, menar Sara Brandt.
– Trycket har växt fram över lång tid, men numera kommer det från alla intressenter: entreprenörer, ägare och finansiärer, liksom från medarbetare, kunder och inte minst slutkonsumenterna, vars makt är stor. Lägg till trycket från politiker och andra beslutsfattare i form av lagar, regleringar och annan styrning.

Vad Almi ser

I Almis tillväxtkartläggning 2019 fick 1 250 vd:ar i små och medelstora bolag frågan vilka områden som är viktiga för dem att utvecklas för att växa:
53 procent svarade att hållbarhet är viktigt eller mycket viktigt.
Överhuvudtaget är ambitionen hög vad gäller hållbarhet: 75 procent av företagen vill satsa på hållbarhet och 50 procent menar att hållbarhet har en stor påverkan på bolagets konkurrenskraft.

Det startas många nya företag med hållbarhetsaspekten som en del av affärsidén. Ett typiskt sådant företag är Mentimeter, som grundades av ett kompisgäng med fyra före detta KTH-studenter. Idén var att via mobiltelefoner engagera en publik så som vid klassiska tv-program där man använder mentimeterknappar. Genom produkten kunde de närvarande i ett möte engagera sig anonymt och rösta, ställa frågor och delge sin åsikt.

Mentimeter blev snabbt en hit och har nu 50 miljoner användare runt om i världen och betalande kunder i 150 länder. Företaget betonar vikten av att bygga både produkten och företaget på inkludering, mångfald och jämlikhet.
Varför då, kan man undra?
Johnny Warström vd på Mentimeter:
– För mig är det en moralisk fråga i grunden. Hur vill jag att världen ska se ut?
Hur vill jag att mitt företag ska fungera?
Jag vill väldigt gärna vara med och bidra till att saker blir lite bättre.

Johnny Warström VD på Mentimeter. – När vi byggde upp Mentimeter ville vi skapa en likvärdig arbetskultur för alla, med så stor frihet för individen som möjligt, oberoende av bakgrund.


 
Johnny Warström beskriver sig själv som en 36-årig vit man, uppväxt i en medelklassfamilj i Skövde. Han har haft det förhållandevis lätt i livet och trodde länge att bara man anstränger sig så löser sig det mesta. Men genom vänner och bekanta förstod han att det inte var så enkelt.
– Personer som jag såg som helt jämlika mig hade fått kämpa otroligt hårt mot olika slags motstånd. När vi byggde upp Mentimeter ville vi därför skapa en likvärdig arbetskultur för alla, med så stor frihet för individen som möjligt, oberoende av bakgrund.
Mentimeter har 56 anställda med 19 olika nationaliteter. En majoritet är kvinnor, vilket är sällsynt bland techbolag. På kontoret är det ”öppna möten” där den som vill får delta, och han är stolt över kontoret där alla utrymmen är anpassade för rörelsehindrade, även om han inte vågar påstå att de är fullständigt inkluderande.
– Som många andra saker är det svårt att vara heltäckande och förstå allas behov från början. Vi försöker vara fria från ”normaltänk”, men det är också svårt att säga att vi passar alla eftersom vi faktiskt inte testat det. En annan sak är att företagets säljare inte har provision.
– Det är för att målsättningen ska vara gemensam för alla och inte något individuellt. Det skapar en stark sammanhållning.
Finns det då något dåligt med ett så envist fokus på inkludering?
– Det är klart att det tar tid och energi. Jag har till exempel lagt många timmar på att söka kvinnliga utvecklare. Men i slutänden är det något jag tror på, både moraliskt och affärsmässigt. För affärerna är medarbetarna det mest värdefulla företaget har, menar han.
Sedan starten hösten 2015 har bara två personer sagt upp sig.

Vi vill och kan göra skillnad. Vi ser det på kontoret och vi ser det genom produkten. Men vi har lång väg kvar. Det mesta kan bli väldigt mycket bättre.

– För oss är det en enorm framgång att vi har lyckats behålla den kompetens och erfarenhet som medarbetarna har. Alla som jobbar här skulle kunna räcka upp en hand på Linkedin och ha ett nytt jobb nästa vecka.
Hur har det då varit för dig själv?
Känns det meningsfullt?

– Verkligen! Vi vill och kan göra skillnad. Vi ser det på kontoret och vi ser det genom produkten. Men vi har lång väg kvar. Det mesta kan bli väldigt mycket bättre.
 

Några exempel på Almi:s kunder som antingen prioriterar hållbar utveckling eller har en specifik affärsidé som tar sig an vår tids samhällsutmaningar: Improved Society Nordics: Skapar koncept kring morgondagens hållbara städer.
Surfcleaner: Rengör vatten från oljeutsläpp och skräp. Redew: Framställer jeans i en produktionskedja där allt är kontrollerat hållbart, från arbetskraft och arbetsförhållanden till tyger. Epishine: Tunna solceller som kräver låg dos av ljus för att generera elektricitet och därför kan användas i våra hem. Renewcell: Ett bolag som skapar hållbara kläder med framtidstyg av återvunna kläder. C-green Technology: Förvandlar slam till biobränsle Whywaste: Minskar matsvinn i butiker genom digitala lösningar.

Det är lätt att tro att social hållbarhet är något unikt för vår tidsålder. Men att tänka långsiktigt och hållbart är inget nytt. Redan i Mesopotamiens tvåflodskultur för 5 000 år sedan diskuterades hur jorden skulle vara bördig för kommande generationer.

Sveriges tradition av hållbart samhällsbygge sträcker sig så långt tillbaka som bruksorternas framväxt på 1600- och 1700-talet. Då hjälpte företagarna till att bygga upp en mindre stad kring industrierna med arbetarbostäder, vägar, kyrkor, skolor och parker. Liksom i välfärdsstaten långt senare var syftet att både företag och samhälle skulle gå med vinst. Det här berättar Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, är hoppfull om framtiden.
Intresset för hållbar utveckling växer och är ofta genuint, inte minst bland unga.


Sverige har alltså en lång och stark tradition av långsiktigt samhällsbygge.
Vad är då kännetecknande för vår tid?
Varför satsar företag allt mer på hållbarhet och långsiktighet?
För att det finns pengar att tjäna, svarar Lin Lerpold.
– Finns det ett tydligt behov strömmar pengarna dit, så har det alltid varit. Nu råder konsensus om att det är hållbarhetsfrågor som behöver lösas. Internationella investerare och riskkapitalister ser att det är lönsamt att investera i företag som jobbar med hållbar teknologi. Alltså behöver inte företag ge avkall på avkastning när de satsar grönt.
Det har gått så långt att Lin Lerpold talar om en svängning i vem som driver den här utvecklingen.
– Förr stod politikerna för det långsiktiga ansvarstagandet, men i takt med att de har blivit mer populistiska har företagen tagit rollen som de som tar mest ansvar.
Lin tar upp Hagainitiativet som ett exempel, ett svenskt företagsnätverk som arbetar för att minska näringsliv-ets klimatpåverkan, med företag som Axfood, McDonald’s Sverige, Preem, Siemens och Sveaskog.
– För dem finns ingen motsättning mellan att satsa hållbart och att tjäna pengar. Tvärtom, det är så affärerna håller på lång sikt.
Apropå långsiktighet nämner Lin Lerpold Sveriges största utmaning och största möjlighet. Sveriges åldrande befolkning kan omöjligt bära upp framtida pensionskostnader. Det behövs ny arbetskraft och nya skatte-betalare.

Därför måste vi få in nyanlända i arbete, särskilt de med utbildning. Men det behövs även arbetskraft till jobben inom offentliga sektorn, jobb som få andra vill ha.

– Därför måste vi få in nyanlända i arbete, särskilt de med utbildning. Men det behövs även arbetskraft till jobben inom offentliga sektorn, jobb som få andra vill ha. Politiker och företagare måste förstå att det här är världens bästa möjlighet och investering.
Rent allmänt borde de mest resurssvaga inkluderas i arbetslivet på ett sätt som gagnar personen och samhället, lägger hon till.
– Det är också en del av social hållbarhet.
Lin Lerpold är hoppfull om framtiden. Intresset för hållbar utveckling växer och är ofta genuint, inte minst bland unga. På Handelshögskolan pågår en mindre revolution, berättar hon. Skolan, känd för att fostra Sveriges företagarelit, tar nu upp hållbarhet i 20 procent av undervisningen. Till exempel finns en ny stor kurs, Global Challenges, i skolans största kandidatprogram Business and Economics. Nu söker sig många hit för att förändra världen, inte minst unga kvinnor. Det är i sig en fråga om inkludering; skolan har alltid varit mansdominerad. Förra året startades skolans första studentaktivistgrupp. Där pågår nu en intensiv diskussion om framtiden.
– Den yngre generationen letar meningsfullhet bortom det materiella, säger hon.
Kanske kan det sägas om många av oss. I en tid då skogarna brinner till följd av klimatförändringar, och de människor som flyr från krig blir våra grannar och arbetskamrater, känns det sällan tillräckligt med bara materiell välgång. Hållbar utveckling må vara ett fyrkantigt begrepp, men i det ryms perspektiv som kan göra hela livet rikare.

 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se