Samhall Lyssna på innehållet

”Nu är det upp till oss”

Vi vet vad som behöver göras – och det är dags att agera. Anna Ryott, vd för Swedfund, är övertygad om att alla kan förändra världen. Så här ska det gå till.

Anna Ryott

Ålder: 43 år.
Gör: Vd för Swedfund. Tidigare generalsekreterare på SOS Barnbyar, marknads- och insamlingschef på Unicef, byråchef och vice vd på reklambyrån Storåkers McCann, managementkonsult på McKinsey, finansanalytiker på Hagströmer & Qviberg.
Familj: Maken Micke, kirurg på Sophiahemmet, sönerna Julian, 13, och Leo, 10.
Bor: I Bromma.
Uppvuxen: I Täby.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Ställd inför en obehaglig sanning har varje människa två val: att titta bort eller att agera.
Den insikten har drabbat Anna Ryott vid två avgörande ögonblick i hennes liv.
När hon var åtta år gammal åkte hon tunnelbana med sin mamma och såg en äldre kvinna som ramlat på perrongen. Kvinnan hade slagit sig illa och blödde från ansiktet. Ingen stannade och hjälpte henne, förutom Anna Ryotts mamma. Hon bad Anna stanna hos kvinnan och sprang i väg för att hämta hjälp. Anna förstod inte hur så många vuxna människor bara kunde fortsätta att gå, som om ingenting hade hänt.

Det är viktigt att göra gott

Nästan 24 år senare, när hon själv hunnit bli mamma och hade avancerat till rollen som vice vd för reklambyrån Storåkers McCann, gick hon för att lyssna på ett föredrag av USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright.
På plats fanns delar av Sveriges maktelit. Det var ett alarmerande föredrag som Albright inledde med orden ”Jag är oroad över hur världen ser ut i dag”.

”Jag insåg där och då att det är upp till mig. Jag måste agera och ta ansvar.”

När hon hade talat klart ville Anna Ryott resa sig upp och skrika: ”Nu går vi inte härifrån förrän vi har enats om en plan för att lösa detta! Vi i västvärlden har pengarna, vi har resurserna vi har kunskapen och vi har makten.” Men alla gick därifrån och tillbaka till sina vanliga liv, som om ingenting hade hänt.
– Jag insåg där och då att det är upp till mig. Jag måste agera och ta ansvar. Jag kunde inte vänta med att förändra världen, säger Swedfunds vd Anna Ryott när vi träffar henne på den statligt ägda utvecklingsfinansiärens kontor på Drottninggatan i Stockholm.

En vändning i livet

Mötet med Albright blev ett vägskäl. Anna Ryott kom att söka en tjänst som marknads- och insamlingschef på Unicef och hennes liv tog en ny riktning. Tre år senare utsågs hon till generalsekreterare för SOS Barnbyar och sedan oktober 2013 är hon vd för Swedfund.
Bakom vägvalet fanns en gnagande vetskap om att hennes barn någon gång i framtiden skulle konfrontera henne med frågan:
”Vad gjorde du för att förhindra att 21 000 barn under fem års ålder dog varje dag av orsaker som ni kunde ha förebyggt?”
– Jag vill kunna svara att jag gjorde allt jag kunde för att förhindra detta, säger Anna Ryott.

Lyfts ur fattigdom och beroende genom jobb

Under åren på Unicef och SOS Barnbyar var hon nära verksamheten, nära liv och död. Hon reste regelbundet till platser där dessa hjälporganisationer räddar liv. Hon bär med sig solskenshistorier och tragedier som har etsat sig fast i minnet.
På Swedfund, som har målet att utrota fattigdom genom hållbart företagande, blir utmaningen en annan.
– Under de sju år jag arbetade med att hjälpa barn som är undernärda och övergivna, eller har föräldrar som dör i sjukdomar, blev det allt tydligare för mig att vi måste bekämpa roten till det onda, säger Anna Ryott.
Flera undersökningar ger samma besked: det som verkligen gör skillnad och kan lyfta människor ur fattigdom är arbete.

”Flera undersökningar ger samma besked: det som verkligen gör skillnad och kan lyfta människor ur fattigdom är arbete.”

Att det första millenniemålet – att halvera extrem fattigdom och svält – uppnåddes var framför allt jobbens förtjänst. Nio av tio jobb i utvecklingsländer skapas i den privata sektorn.
När Världsbanken frågade 60 000 människor som lever i extrem fattigdom om vad de själva tycker är viktigast för att komma ur fattigdom var svaret entydigt: jobb.
Anna Ryott är fortfarande besjälad av tanken på att rädda världen, men nu sker fattigdomsbekämpningen från ett annat perspektiv.
I Etiopien träffade hon en kvinna som hade fått arbete i en textilfabrik. Anna Ryott frågade henne vad jobbet hade inneburit och kvinnan berättade att hon äntligen såg en framtid och att hon kunde försörja sin tvååring. Så tittade hon Anna Ryott djupt i ögonen och sa: ”Men framför allt betyder det oberoende.”.

CSP – Corporate Social Profitability

– Vi tar mycket för givet hos oss, men för mig blev det så tydligt att ett arbete betyder möjlighet till självkänsla och att förverkliga sina drömmar, säger Anna Ryott.
Redan under tiden på SOS Barnbyar var hon övertygad om att näringslivet inte bara har ett ansvar att engagera sig i välgörenhet och att bidra till en bättre värld; det är dessutom lönsamt.
Hon myntade begreppet CSP – Corporate Social Profitability – som en kontring till CSR som handlar mer om ansvarstagande än om vinst.
Under tiden på Swedfund har Anna Ryott bara blivit mer övertygad om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.
– Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom genom hållbart företagande. Vi har en unik affärsmodell som jag skulle vilja skicka på export till resten av världen, säger hon.
Swedfunds modell är en slags trestegsraket; varje företag måste uppfylla tre fundament om en investering ska vara aktuell:

 1. Samhällsutvecklingen. Hur många arbetstillfällen kommer investeringen att skapa? Hur mycket skatteintäkter? Vilken typ av kunskap bidrar Swedfund till?
 2. Hållbarhet. Det ska vara schyssta jobb och företaget måste acceptera de hållbarhetskriterier som Swedfund arbetar efter. Investeringen måste ta hänsyn till miljö och klimatpåverkan. Korruption får inte förekomma.
 3. Lönsamhet. Hur ser den finansiella bärkraften ut?

För att nå resultat samarbetar Swedfund med andra finansiella eller industriella aktörer, som H&M med textilfabriker i Afrika eller Scania för att utveckla tillverkningen av biogas som fordonsbränsle i Indien.
– Vi bidrar till ett positivt klimatavtryck samtidigt som Scania bygger sin affär och lokala arbetstillfällen skapas. Det är ett exempel där alla blir vinnare, säger Anna Ryott.

En realistisk optimist

Hon är optimist, men alls inte naiv. Hon påpekar att 17 000 barn – till skillnad mot 21 000 för fem år sedan – dör varje dag av orsaker som omvärlden kunde ha förhindrat.
– Jag är fortfarande arg för att vi låter detta ske. Och jag blir bedrövad när vi använder ord som flyktingströmmar och volymer när det handlar om människor med namn och rättigheter, säger Anna Ryott.
Samtidigt ser optimisten i henne att det nu står ett fönster på glänt, där en strimma hopp tränger in om flera aktörer samverkar.
– Nu är det dags för civilsamhälle, organisationer, politiker och näringsliv att leverera tillsammans. Världens ledare lyckades enas kring de nya utvecklingsmålen i Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger. Klimatmötet i Paris var en större framgång än vad många förstår. Vi har en gemensam agenda. Nu är det upp till oss, säger Anna Ryott.
Hon kommer inte att titta åt andra hållet.

Swedfund

Grundat: 1979. Är: Svenska statens utvecklingsfinansiär. Har som mål att utrota fattigdom genom hållbart företagande på några av världens fattigaste och mest intressanta tillväxtmarknader. Antal anställda: 38. Huvudkontor: Stockholm.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se