Samhall Lyssna på innehållet

Mandy Harvey — Musik för att riva barriärer

Den amerikanska sångerskan Mandy Harvey har haft Sverigepremiär. Hon förlorade hörseln för drygt tio år sedan. Nu satsar hon på att få fler att upptäcka att funktionsnedsättningar inte behöver skapa oöverkomliga hinder.

VÅREN 2017 SLOG Mandy Harvey igenom stort när hon medverkade i talangjakten America’s Got Talent. Efter stående ovationer från såväl jury som publik gick den döva skönsjungande Mandy vidare till finalen.
— Mitt syfte var att uppmuntra andra som upplever att de har en begränsad förmåga inom något område. Jag ville ge ett annat perspektiv på vad en funktionsnedsättning kan innebära för ens livssituation. Men nu blev det något mycket mer … det har varit ett helt galet år sedan dess, säger Mandy Harvey och skakar sakta på huvudet med ett stort leende på läpparna.

Jag ville ge ett annat perspektiv på vad en funktionsnedsättning kan innebära för ens livssituation.

HON ÄR PÅ plats i Stockholm i samband med den stora internationella konferensen Lead the Way, som anordnades av Samhall och Workability International, för att göra sin första svenska konsert någonsin.
— Det är så vackert här! Jag hoppas kunna komma hit snart igen. Jag vet att det finns några europeiska konserter inplanerade, i bland annat Finland och Storbritannien. Kanske kan det bli något i Sverige också.
Det var för ungefär tolv år sedan som den då 18-åriga Mandy förlorade hörseln. Då var hon helt inriktad på att göra en karriär inom musiken. Men studierna blev abrupt avbrutna av den funktionsnedsättning som hon drabbades av.
— Det var förstås otroligt tufft och jag var djupt deprimerad i början. Jag tvingades göra en omstart av livet och började så småningom lära mig teckenspråk. Det bidrog till en vändning och jag började uppskatta det jag hade runt omkring mig: människor och olika små situationer.
Hennes pappa lockade henne att ta upp musiken på nytt och hon upptäckte hur hon kunde uppleva toner och rytmer på helt nya sätt. Och att hon fortfarande kunde uppskatta och leva med musik. Men med ett helt nytt perspektiv där hon nu känner rytmer i kroppen och följer visuellt vad som händer i musiken.
— När jag förlorade hörseln kändes det som ett stort misslyckande. Men det går att använda ett misslyckande till att dra lärdom av erfarenheterna och växa som människa. Det gäller för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Så varje gång jag har misslyckats har det inneburit ett bra tillfälle för mig att lära mig mer om mig själv
och mina förutsättningar – och nu är jag lyckligare än någonsin.

MANDY HARVEY
Ålder: 30.
Bor: St. Cloud, Florida, USA.
Gör: Musiker, inspiratör och författare.
Bakgrund: Förlorade hörseln som 18-åring, mitt under sin musikutbildning. Lyckades återuppta sången och låtskrivandet efter ett tag. Fick sitt stora genombrott i America’s Got Talent 2017. Har haft en konsert i Sverige, på Cirkus i Stockholm i samband med konferensen Lead the Way i maj 2018.
Diskografi: Smile (2009), After you’ve gone (2010) och All of me (2014).
Bok: Sensing the Rhythm: Finding My Voice in a World Without Sound.

HON STÅR FORTFARANDE inför nya utmaningar trots att hon har lärt sig att vara musiker utan att kunna höra.
— Min rädsla för att inte klara av nya saker står fortfarande i vägen för min utveckling. Jag måste arbeta aktivt för att våga ignorera rädslan. För jag vet ju innerst inne att det värsta redan har hänt mig, när jag förlorade hörseln, så nu finns det egentligen inget att vara rädd för.
Ett av hennes kommande mål är att göra en speciell typ av ”världskonsert”.
— Det ska vara en konsert där jag till exempel först sjunger en sång på tyska och tolkar själv med tyskt teckenspråk. Sedan gör jag samma med en massa olika språk, eftersom teckenspråken skiljer sig åt över världen. Varje sång ska framföras på ett nytt språk. Det är en dröm som jag arbetar mot nu.
Samtidigt vill hon påverka festival- och konsertarrangörer att göra evenemangen mer inkluderande, det vill säga tillgängliga för människor med olika förutsättningar. Det går att göra med till exempel separat textning och bluetoothkopplingar i instrumenten så att musiken får en visuell ”översättning”.
— Mitt mål är att riva barriärer. Jag vill lägga hela mitt hjärta på att hjälpa andra så mycket jag kan.
Jag har upptäckt att musiken kan vara mitt verktyg i det arbetet.
APROPÅ BARRIÄRER SÅ är Mandy Harvey starkt engagerad i den ideella organisationen No Barriers USA som arbetar för att ”frigöra människors potential”, som de själva beskriver det.
— Det är en fantastisk organisation som hjälper personer med och utan funktionsnedsättningar att komma förbi det som hindrar dem. Det viktiga är att lyfta fram att det som finns inom dig är starkare än det som är i vägen för dig.
 

ÖVER 160 OLIKA TECKENSPRÅK
En av de vanligaste missuppfattningarna om ett teckenspråk är att det byggs upp av tecknade former av det talade språket, där varje tecken motsvaras av ett ord. Så är det alltså inte, utan teckenspråk är oberoende av talspråket och har sin helt egen grammatik.
En annan utbredd missuppfattning är att teckenspråken ser likadana ut överallt i världen. Men det finns över 160 olika teckenspråk globalt sett. Det finns några länder som har två eller tre teckenspråk, till exempel Irland. I Saudiarabien finns det olika teckenspråk för pojkar respektive flickor. När de blir vuxna och gifter sig lär sig kvinnorna mannens teckenspråk.
Brittiskt och amerikanskt teckenspråk är rätt olika, trots att de skrivna och talade språken är i princip identiska. Nordiska teckenspråk skiljer sig också mycket från varandra – mer än vad de talade språken gör.
Källor: Institutet för språk och folkminnen och Språktidningen

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se