Samhall Lyssna på innehållet

Kosmisk superstjärna

Stephen Hawking har inspirerat en hel värld med sina teorier om svarta hål och sin strävan att göra universum begripligt.

Intervjuer ger han sällan. De få gånger han talar om sjukdomen som låst in honom i den egna kroppen gör han det aldrig med självömkan. Eller som hans dotter Lucy Hawking sade vid ett Sverige­besök för ett par år sedan:
– Att aldrig klaga är en av hans största bedrifter. I en av de få intervjuer han faktiskt gett förklarar han för The New York Times att han alltid försökt övervinna sjukdomens begränsningar och leva ett så fullt liv som möjligt.
– Jag har inte mycket positivt att säga om motorneuronsjukdom. Men den har lärt mig att inte tycka synd om mig själv, eftersom andra har haft det värre än jag och inte har kunnat fortsätta på samma sätt. Jag är lyckligare nu än innan sjukdomen utvecklades. Jag är lyckligt lottad som arbetar med teoretisk fysik, ett av de få områden där funktionsnedsättningen inte är ett hinder, sade Stephen Hawking i den intervjun.
Stephen Hawking är nog världens mest kända i dag levande forskare. Nervsjukdomen som gjort att han bara kan kommunicera med omvärlden med hjälp av en dator, som han styr med en kindmuskel, har gett honom en närmast ikonisk status.

Stephen Hawkings story

1942

Föds i Oxford 8 januari. Pappa Frank forskar inom medicin och mamma Isobel är politiskt aktiv liberal.

1963

Får diagnosen ALS, en förlamande nervsjukdom som får musklerna att förtvina men inte påverkar vare sig sinne eller intellekt.

1965

Gifter sig med språkstudenten Jane Wilde och får tre barn. Paret skiljer sig 1990 och 1995 gifter han sig med sin sjuksköterska Elaine Mason. De skiljer sig 2006.

1985

Han förlorar sin egen röst och börjar tala med hjälp av en dator med amerikansk accent. Han kan byta till en mer realistisk röst, men han vänjer sig och vill inte byta.

1988

Ger ut boken A Brief History of Time – på svenska Kosmos: en kort historik – som blir en populärvetenskaplig klassiker. Boken säljer i över nio miljoner exemplar.

2015

Deltar i lanseringen av projektet Breakthrough Listen som ska undersöka möjligheterna till utomjordiskt liv.

Stjärnstatus även utanför forskningsvärlden hade han långt innan filmen om hans liv The Theory of Everything gick upp på svenska biografer 2015. Star Trek-fans har till exempel kunnat se honom på rymdskeppet Enterprise. Han har retats med fysikerna i tv-serien The Big Bang Theory och han har flera gånger dykt upp som tecknad figur i Simpsons. Till exempel. Ändå är det få som känner till vad hans forskning egentligen handlar om, trots att Stephen Hawking för alltid förändrat vår kunskap om universums svarta hål.
Han var bara 21 år gammal när han fick diagnosen ALS (amyotrofisk lateralskleros), en motorneuronsjukdom som gör att de nervceller som styr muskulaturen bryts ner och så småningom slutar att fungera.
Året var 1963 och läkarna gav Stephen Hawking två år kvar att leva. Mer än ett halvt sekel senare är han fortfarande aktiv. På frågan vilket råd han skulle ge till andra som diagnostiserats med en svår sjukdom så som ALS blev svaret:
– Mitt råd till andra med funktionsnedsättning är att fokusera på sådant du, trots din funktionsnedsättning, kan göra bra i stället för att sörja över det du inte klarar av. Låt dig inte funktionsnedsättas själsligt såväl som fysiskt!
Ständigt lika orädd för att ta sig an de allra svåraste frågorna om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg har Stephen Hawking inspirerat en hel värld. Med sitt intellekt har han ­bevisat för världen att fysiska begränsningar inte behöver stå i vägen för framgång. Och han har lyckats förena familjeliv och forskning i teoretisk fysik med resor och offentliga föreläsningar över hela världen.
Till en början var målet med alla resor att besöka forskningskonferenser. Med tiden tog egna föredrag inför publik över, speciellt efter publiceringen av hans bästsäljare Kosmos: en kort historik, 1988.
Överallt har han fascinerat både forskare och lekmän när han förmedlat sin kunskap om universums gåtor. När han deltog i en konferens om Hawkingstrålning på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 2015 lockade hans offentliga föreläsning flera tusen besökare.

Hawkingstrålning – Stephen Hawking har bland annat visat att svarta hål inte är riktigt svarta utan avger lite värmestrålning, så kallad Hawkingstrålning, vilket är den upptäckt som gjort honom mest känd utanför forskarvärlden. Även om värmestrålningen är svag är den tillräckligt stark för att svarta hål till slut kommer att avdunsta och försvinna.
Hawkingstrålning – Stephen Hawking har bland annat visat att svarta hål inte är riktigt svarta utan avger lite värmestrålning, så kallad Hawkingstrålning, vilket är den upptäckt som gjort honom mest känd utanför forskarvärlden. Även om värmestrålningen är svag är den tillräckligt stark för att svarta hål till slut kommer att avdunsta och försvinna.


Sjukdomen har bidragit till Stephen Hawkings stjärnstatus, men den har också gjort det mycket svårare för honom att forska. När han inte längre kunde använda sina händer och göra anteckningar fick han utveckla egna tekniker för att göra beräkningar i ­huvudet.
I den dokumentär som gjordes om hans liv 2013 berättar han hur han utvecklat ett unikt sätt att tänka, en sorts egen superförmåga att manipulera avancerade former och matematiska topologier i huvudet.
– När jag förlorade finmotoriken i mina händer blev jag tvungen att resa genom universum i tanken och försöka visualisera hur det fungerade, säger han i filmen.
Förutom att bredda sitt intellekt utvecklade han också sin koncentrationsförmåga. I samma dokumentär säger hans mamma Isobel Hawking att även om det är svårt att drabbas av en sjukdom så är Stephen Hawking på många sätt mer lyckligt lottad än andra eftersom han klarar att hålla så mycket i huvudet samtidigt.
Och det är inte alls säkert att han varit lika ­fokuserad om han haft samma rörlighet som andra. Många har vittnat om att Stephen Hawking var en lysande student, men att han egentligen också var lat och nonchalant och hellre hittade misstag hos sina lärare än att plugga.
Han var också envis och kompromisslös – två egenskaper som med all sannolikhet bidragit till att han aldrig gett efter för sjukdomen. När han fick beskedet att han drabbats av ALS tappade han helt livsglädjen, men kom snart fram till insikten att han lika gärna kunde ägna tiden han hade kvar åt att göra något bra.
Det har funnits gånger då läkarna har gett upp hoppet och trott att sjukdomen till slut skulle släcka hans livslåga. Men hittills har han tagit sig igenom varje kris och nyligen fyllda 75 år hoppas han fortfarande att en dag kunna få resa till rymden.

 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se