Samhall Lyssna på innehållet

Gunhild Stordalen: "Vi måste våga se möjligheter"

Hon är läkare, miljardärshustru och filantrop. Men framför allt är Gunhild A. Stordalen en engagerad eldsjäl med hälsa och hållbarhet i fokus. När hon talade på Visa vägen-galan är det med budskapet att mångfald behövs och att alla har något att ge. 

Gunhild A. Stordalen

Ålder: 36 år.
Familj: Maken Petter A. Stordalen, tre bonusbarn och hunden ”Öbbe”.
Bor: i Oslo.
Yrke: Läkare med PhD i ortopedi/patologi, grundare av och ordförande i Stordalen Foundation och GreeNudge, grundare och vd för EAT.
Fritid: ”Då lägger jag bort telefonen och datorn och tar ett glas vin och äter middag med Petter”.
Livsmotto: “Your mind is your limit”.

Gunhild A. Stordalen har ett uttalat mål. Hon vill förändra världen. Faktum är att hon är på god väg genom sitt miljöengagemang och sitt filantropiska arbete. Hennes starka engagemang har alltid funnits där. Som sjuåring startade hon sin första insamling, då till förmån för regnskogen. Den lilla flickan som stod utanför den lokala matbutiken i norska Muggerud och skramlade med bössan visste redan då att hon ville kämpa för miljöns skull.
– Det har jag fått med modersmjölken. Jag är uppväxt på landet med föräldrar som tog med oss barn ut i naturen och lärde oss att uppskatta och visa respekt för djur och natur. Jag fick tidigt lära mig sambandet mellan hur människor lever och spåren det sätter på miljön.

Att göra sin röst hörd

Gunhild A. Stordalen utbildade sig till läkare för att kunna göra sin röst hörd och hjälpa människor, djur och miljö. Yrkesvalet var även det drivet av en stor målmedvetenhet.

”Jag fick tidigt lära mig sambandet mellan hur människor lever och spåren det sätter på miljön.”

– Först ville jag bli veterinär. Men när jag i tonåren fick praktisera hos en veterinär, som i min värld skulle vara djurens främsta advokat, insåg jag hur mycket av det som veterinärer gör inom de industriella ”djurfabrikerna” som inte görs för djurens bästa, utan snarare för att få det ekonomiska inom lantbruket att gå ihop. Det skulle vara alltför svårt för mig så jag valde i stället läkarbanan för att kunna göra skillnad den vägen.

Det djupa miljöengagemanget

Hon delar sitt brinnande miljöintresse med maken, hotellmagnaten Petter A. Stordalen, som genom sitt företag Nordic Choice Hotels äger 183 hotell. När paret gifte sig år 2010 fick Gunhild i bröllopspresent att starta stiftelsen The Stordalen Foundation som stödjer forskning och utveckling av miljövänliga lösningar. Strax därefter startade hon även stiftelsen GreeNudge som ska underlätta för människor att göra mer miljövänliga val i vardagen.
– Petter brukar säga att han drar in pengarna och jag spenderar dem – på filantropi, säger hon och skrattar, men lägger sedan snabbt till:
– Det är förstås inte sant. Vi är båda djupt engagerade i miljöarbetet och kompletterar varandra väl.
Just nu slår Gunhild A. Stordalens hjärta extra hårt för hennes tredje initiativ, EAT, en global flerpartsplattform med mål att hitta lösningar på världens matrelaterade hälso- och miljöproblem.

”2050 är vi nio miljarder människor på jorden. Hur ska vi då kunna producera hälsosam mat på ett hållbart sätt?”

– Det började 2013 med att vi tittade på vilket ekologiskt fotavtryck vi själva gjorde via våra hotell. Det visade sig att hela 70 procent av det ekologiska avtrycket från ett genomsnittligt hotell kommer från den mat och dryck som serveras.
– 2050 är vi nio miljarder människor på jorden. Hur ska vi då kunna producera hälsosam mat på ett hållbart sätt, som inte tär på planeten och som produceras under schysta villkor, men samtidigt är näringsrik? Dessutom ska det gå ihop ekonomiskt.

En klurig ekvation

Det är en klurig ekvation. Inte minst när matproduktion och lantbruk är den enskilt största källan till klimatpåverkan och utsläpp.
– Det är komplexa samband som ingen tidigare har kopplat ihop. Visst har man tittat på de enskilda delarna, men om vi ska komma till en lösning måste vi se helheten och få mer tvärvetenskaplig kunskap om sambanden mellan hälsa och hållbarhet.
Men enbart mer kunskap är inte tillräckligt.
– Jag kommer själv från forskarvärlden och vet att ingenting förändras bara av att man har publicerat en vetenskaplig rapport. Det måste till handling.
Därför samlar EAT inte bara olika forskare, utan även politiker, företagsledare och det civila samhället, för att gemensamt hitta lösningar. När företagsledarna tar till sig forskarnas kunskap och applicerar den på verkligheten, eller när politikerna använder den och fattar beslut – då kan förändring ske. EAT är inte bara en årlig konferens där höjdare som Bill Clinton och Jeffrey Sachs har talat. Arbetet med att främja ny kunskap och applicera den på verkligheten pågår ständigt. I projektet ”Eat, move, sleep” samarbetar EAT till exempel med norska fotbollsförbundet och frukt- och gröntleverantören BAMA för att få idrottande ungdomar att ändra sitt beteende genom bättre val kring mat och rörelse. Både för sin egen hälsa och för miljöns skull.
– Klimatfrågan är svår att ta till sig, inte minst för oss i Norden som inte är direkt drabbade av översvämningar och torka. Men mat är något som alla måste förhålla sig till och kan förstå. Därför är maten en så viktig utgångspunkt när vi talar om hur hälsa och hållbarhet kan gå hand i hand, säger Gunhild.
– Jag citerar gärna den kände matjournalisten Michael Pollan som, när han fick frågan om vad vi egentligen kan äta, svarade så här: ’Det är ganska enkelt – eat food, not too much and mostly plants’. Svårare än så är det faktiskt inte.

Alla är viktiga resurser

När Gunhild A. Stordalen talade på Visa vägen-galan var budskapet att vi måste våga se möjligheter där vi tidigare bara sett problem och utmaningar, oavsett om de handlar om matproduktion eller om att involvera människor som står utanför arbetsmarknaden. För det finns ingen ursäkt i världen för att inte inkludera alla. Det är resursslöseri, menar hon.

”Även de människor som kanske inte platsar inom den vanliga ramen för arbetslivet är viktiga resurser, inte problem.”

– Jag vill jämföra det med hur man tänker inom den cirkulära ekonomin med kretsloppstänk där man ser på allt som resurser. Även de människor som kanske inte platsar inom den vanliga ramen för arbetslivet är viktiga resurser, inte problem. Det gäller bara att ge alla rätt förutsättningar.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se