Samhall Lyssna på innehållet

Goda affärer hos Polarbröd

Vad har vindkraft med renklämmor och fryst bröd att göra? Story frågade Karin Bodin och Anna Borgeryd. Systrarna som driver Polarbröd, marknadsledande i Sverige inom brödkakor, mjukt och hårt tunnbröd.

De leder ett företag i en koncern som omsätter en miljard kronor om året. Den ena är vd, den andra styrelseordförande. Systrarna Karin Bodin och Anna Borgeryd är femte generationen som driver familjeföretaget Polarbröd.
Men de ekonomiska vinsterna är inte målet för dem, utan ett medel för att uppnå andra mål. Som hållbar utveckling och att fortsätta ta det sociala ansvar som redan deras morfars farfar Johan präglades av när han började baka norrländska brödkakor i Älvsbyn 1879.
– Engagemanget för dessa frågor ingår i Polarbröds DNA, säger systrarna.
Älvsbyn, Bredbyn, några mil inåt landet från Örnsköldsvik och Omne i Nordingrå. Polarbröds bagerier finns inte på några av landets större orter. Och just där kanske man kan hitta en av förklaringarna till att företaget lägger så stor vikt vid att värna om tryggheten och arbetsmiljön för de anställda, samtidigt som det lägger stora resurser på långsiktighet.
– Vi har funnits i 135 år och målsättningen är att vi ska kunna fortsätta minst lika länge till. När företaget startades var ett av skälen att det skulle skapas sysselsättning i Älvsbyn och sysselsättningen är en av de främsta drivkrafterna även i dag, säger Anna Borgeryd.
Hon är strategen. Intresset för miljö och energi är stort och genuint hos henne sedan länge.
– Det har förstärkts under åren och det har tagit sig uttryck i olika former. För mig är det uppenbart att vår civilisation står inför den stora uppgiften att ställa om allt vi gör så att vi håller oss inom planetens gränser. Genom att vi värderar ansvarsfullt företagande på Polarbröd är det självklart hos oss att vi nu måste satsa på uthållig försörjning. Det borde vara viktigt för många fler, säger hon. Karin delar hennes uppfattning. Nyligen drev systrarna igenom beslutet att via systerbolaget Polarkraft investera över 150 miljoner kronor i fyra vindkraftverk i Dalarna.
– Snurrorna sätts i gång inom någon månad och kommer att producera cirka 32 gigawattimmar om året. Vi blir självförsörjande på förnybar el i den meningen att vi tillför det allmänna elnätet lika mycket förnybar energi som vi förbrukar, säger Karin.
Målsättningen är att Polarbröd ska vara ekologiskt hållbart 2022, vilket man angett i sin hållbarhetsplan. I den ingår även att alla transporter ska vara fossilfria, emballagen ska vara tillverkade av återvunna eller förnybara råvaror och att enbart råvaror som är hållbara ska användas i produktionen.
I oktober får Karin utmärkelsen Hållbart Ledarskap av miljöcheferna inom näringslivet. Sedan hon blev vd för Polarbröd 2006 – då hade hon suttit i styrelsen sedan hon blev myndig – har hon ofta framställts som en av landets stora framtida ledare. Inom livsmedelsbranschen är hon rankad som tredje mäktigaste kvinna. Anna har doktorerat i konflikthantering, skrivit relationsromanen Tunna väggar som utkom 2013, vars researcharbete bland annat ledde till att hon utsågs till rådgivare för Framtidskommissionen och Sveriges 15:e miljömäktigaste 2014. Hon blev tillsammans med Karin Norrlands främsta Entrepreneur of the Year förra året.
Priserna och utmärkelserna har kommit tätt de senaste åren. Andra exempel på det är Unionens Guldnapp för Sveriges föräldravänligaste arbetsplats och Umeå kommuns jämställdhetspris.
– Vi ser det som en fin uppmuntran och hedersbetygelser, att det vi gör och står för betyder något för fler. Men det är inte priserna och utmärkelserna i sig som utgör någon drivkraft, utan det vi faktiskt åstadkommer och det vi vill med vårt arbete, säger Karin.
Polarbröd vill även uppmuntra andra som gör insatser som är i linje med företagets egen filosofi och strävan. Penningsystematikerna Margrit Kennedy och Bernard Lietaer var de första som fick det egeninstiftade Utstickarpriset 2012 och i fjol gick det till Ellen MacArthur, pionjär för cirkulär ekonomi med målet att skapa ett modernt kretsloppssamhälle.
– Det känns så rätt att ge andra stöd och uppmärksamhet för sådant vi själva brinner för. Samtidigt bidrar det till att sätta större fokus på det vi anser inte bara är viktigt utan helt nödvändigt, nämligen detta med att inte slösa med jordens resurser utan ta ansvar för framtiden. Alla alternativ är sämre, säger Anna.
Det finns en värme hos systrarna som är påtaglig och när de talar om företagets verksamhet och sina hjärtefrågor går det inte att ta miste på entusiasmen och glöden hos dem.
– Vi växte upp i företaget och vi har historien i oss men vi har lika mycket skapat våra egna värderingar som går väl ihop med Polarbröds strategi och hållning. Vi vill tjäna pengar, visst. Men inte till varje pris, säger Karin.
Vi frågar Anna om det inte kan vara svårt ibland att driva en miljardverksamhet med över 400 anställda ihop med sin syster. Om det inte uppstått slitningar någon gång.
– Visst kan vi vara oense ibland, säger hon, men på det djupare, värderingsmässiga planet är vi alltid eniga. Vi har en samsyn om att företaget ska drivas och utvecklas med hänsyn till fler saker än vinst och vi har olika styrkor som fått styra hur vi har delat ansvarsbitarna mellan oss.
Karin och Anna vittnar varandras sällskap utan var för sig, tillsammans med familj och vänner. Samtidigt, menar Karin, är det inte så blodigt viktigt att tänka bort något som inte bara är ett jobb utan lika mycket en passion.
Det var alltså systrarnas morfars farfar, Johan Nilsson, som drog igång det som med tiden vuxit från ett enmansföretag till en jätte som har cirka 14 procent av den svenska brödmarknaden i dagligvaruhandeln och producerar närmare 40 000 ton bröd varje år som säljs i 16 länder. Marknadskontoret finns i Umeå.
– Trots att vi vuxit mycket genom åren är det lika angeläget som alltid för oss att värna om vår personal på de orter där vi har våra bagerier. För alla tre orterna är vi en viktig arbetsgivare och den kompetens som finns inom företaget är viktig för oss.
– Vare sig du kommer ifrån orten eller inte, vilket kön eller bakgrund du har eller om du har en funktionsnedsättning, vill vi att det ska finnas trygghet och omtanke på arbetsplatsen. Det är ett över 130-årigt arv som förs vidare, parallellt med det utpräglade miljö- och energitänket och jämställdhetsarbetet som var för sig gör Polarbröd till en god förebild och sammantaget till ett väldigt starkt föredöme.
– Vi kan inte fortsätta att hålla på som vi gör i dag i världen, för då kommer planeten en dag att krascha. Alla som har makt har ett ansvar att tänka på framtiden och göra allt som är möjligt för att säkra en uthållig framtid. Det gäller såväl miljö och ekonomi som socialt, säger Anna. Och Karin fortsätter:
– Våra vinster ger medel för att kunna satsa på sådant som ska ge effekt inte bara om två, tre år utan även om hundra år.
Karin var en av talarna på Samhalls Visa vägen-gala under hösten.
– Det var en stor ära att få vara med i det sammanhanget och berätta om mina erfarenheter och filosofi som företagare, säger hon.
Hur vill du att omvärlden ser på er som företagsledare?
– Att vi är ärliga. Det är nog främst det. Och att vi har ett engagemang som kommer från djupet av oss själva.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se