Samhall Lyssna på innehållet

Gåvan i att vara blind

I dag är han en självklar del av den växande nigerianska musikscenen, en av landets största exportindustrier. Han delar sin tid mellan Nigeria och USA. Cobhams Asuquo är blind och det har enligt honom själv med framgången att göra.

Cobhams Asuquo är 38 år, musiker och producent från Lagos, Nigeria. 2005 fick han, 27 år gammal med en avhoppad juristutbildning i bagaget, kontrakt med Sony ATV i London. Några år senare producerade han fransk-nigerianska soulartisten Asas internationellt hyllade debutalbum och driver nu det egna musikbolaget Vintage Gray Media. 2019 besökte han Stockholm och uppträdde på Visa vägen-galan.
– Jag var i tolvårsåldern när jag insåg att det var skillnad på mig och på människor som kunde se. Jag hade förstått orden, att jag var blind. Men jag hade inte insett att det hade praktisk betydelse förrän jag började märka att mina kompisar kunde göra saker som jag inte kunde. Jag kunde till exempel inte sno mina föräldrars bilnycklar och ”låna” bilen. Jag ser fortfarande mest fördelarna i att vara blind.
– Så länge jag vet har jag älskat musik. När jag lyssnade på musik bröt jag ner den i komponenter. Då visste jag inte vad de olika delarna hette, men jag dekonstruerade dem och satte ihop delarna igen i mitt huvud. Till slut började jag göra helt egen musik. Det var något jag bara gjorde, nästan utan att tänka på det.
– Nigeriansk musik har börjat hitta sin plats på den internationella musikscenen. Den har skilt sig från afropopen, influenser har smält samman och det har utvecklats en identitet som är distinkt nigeriansk. Musik är en av Nigerias största exportnäringar just nu.

”Folk som ser blir så lätt distraherade. Det är lättare att fokusera om man är blind”

— Folk som ser blir så lätt distraherade. Det är lättare att fokusera om man är blind”, säger Cobhams Asuquo när han i sitt Ted-talk ”The gift of blindness” då han förklarar hur hans synskada har hjälpt honom att nå sina drömmar. Hjälpt honom, pojken som växte upp med mamma, pappa och fem syskon i en tvårumslägenhet i en småstad på den nigerianska landsbygden.
Han skrattar igenkännande när jag en bit in i intervjun läser upp citatet.
– Det är en möjlighet sedd från en annan vinkel. I Sverige, Europa, ja hela västvärlden, är ni överösta med tanken ’allt är möjligt’. Alla, även personer med funktionsnedsättningar, får det i sig ända från att de är barn. Det är fantastiskt.
Mitt tillägg är att redskapen som ’gör allt möjligt’ ofta kommer från ett annat håll än du förväntar dig. Cobhams tänker mycket, det märks:
”Verktygen du behöver för att nå dina drömmar är det du inser att du måste göra när du står inträngd i ett hörn och desperat undrar: Hur överlever jag det här?”

”Av välvilja berövar vi människor chansen att själva avgöra vad som går och inte går.” Att andra såg det som en begränsning insåg han först i tolvårsåldern.

Självbilder, hur de skapas och hur lätt det är att begränsa andra människors syn på sig själva genom att slentrianmässigt anta vad de kan och framför allt inte kan, är något som Cobhams Asuquo tänker mycket på.
– Vi tror att vi skyddar människor från smärtsamma misslyckanden genom att inte ens låta dem försöka. Och vi baserar begränsningarna på förutfattade meningar, inte fakta. Av välvilja berövar vi människor chansen att själva avgöra vad som går och inte går. Kvinnor. Barn. Vi har till och med en åsikt om vad ’folk i andra kulturer’, människor vi aldrig träffat, kan och inte kan, säger han.
Det blir tyst en stund. Han fortsätter.
– Det finns saker jag inte kan. Spela golf, till exempel. Jag var ung när jag insåg det, och det gjorde ont. Jag såg mig som en sofistikerad och civiliserad person, och i min bild av sofistikerade och civiliserade människor hade det dittills ingått att golfa.
Fördomarna smittar. Cobhams Asuquo berättar att hans föräldrar gav honom stor frihet, och att det byggde hans tro på den egna självständigheten. Men de daltade med honom också, och även det blev en del av självbilden. Han tar ett till synes banalt exempel:
– Mina föräldrar lärde mig aldrig att använda brödrostar. När jag fick barn insåg jag att jag aldrig ens försökt rosta bröd. Det var en liten, men onödig begränsning.

”Jag funderar mycket på vad den här resan till Visa vägen-galan i Sverige kommer att innebära för framtiden.”

Framtiden då?
Demokrati är centralt i Cobhams Asuquo konstnärskap. Framför allt att hjälpa unga att se sina möjligheter att påverka både sin och sitt lands utveckling och framtid. Han arbetar aktivt för att stödja unga i den nigerianska demokratiutvecklingen och är aktuell i flera samarbeten om bland annat jämställdhet och demokrati med FN och EU.
– Jag funderar mycket på vad den här resan till Visa vägen-galan i Sverige kommer att innebära för framtiden. Hur alla möten kommer att kugga in i annat jag jobbar med. Vilka möjligheter, som jag inte haft en tanke på, kommer öppna sig av det här?


Videon visar Cobhams uppträdande på Visa vägen-galan 2019.
Men, varför hoppade han av den där juristutbildningen?
– Det förvånade även mig själv. Det var det första irrationella draget jag gjorde i livet. Jag var alltid med i skolans debattlag. Lyssnade på Radio BBC och var intresserad av att följa med i allt som händer i omvärlden. Jag gillade att vara den som hade perspektiv på saker och ting, och som stod upp för det jag trodde på, baserat på kunskap och inte känslor. Men jag insåg att juristutbildningen inte tog mig dit jag hade tänkt mig. Musiken var en bättre plattform.
En sak lärde han sig av avhoppet: den känsla av ansvar som kommer av kompromisslös tillit.
– Jag var inte säker på att det var rätt beslut att hoppa av, men när jag berättade för min mamma uttryckte hon ett så stort mått av tillit, att det skrämde mig. Hon trodde så mycket på min förmåga att själv fatta beslut, att jag var tvungen att satsa allt för göra så bra musik jag bara kunde.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se