Samhall Lyssna på innehållet

En perfekt matchning

På konsultbolaget Unicus finns ett anställningskrav som inte går att kompromissa med: samtliga konsulter har Asperger. Flera personlighetsdrag som är typiska för diagnosen passar nämligen som hand i handske med uppgiften att testa it-system. 

Uthållighet, tålamod och förmåga att tänka lite ”utanför boxen”. Önskvärda egenskaper hos en testare och kvalitetssäkrare av nyutvecklade it-system – och vanliga karaktärsdrag hos personer med Aspergers syndrom*.

– Testarbete kräver metodik, repetition och mycket ordning och reda. Alla de parametrarna är sådana som passar våra konsulter. Du måste ofta testa om, och när det har skett en förändring för elfte gången har våra konsulter förmågan att upptäcka den. Där är ”normalstörda” personer mycket sämre, säger Anders Barnå, vd för Unicus Sverige.

Knut Gundersen började som testare hos Unicus i Stockholm för snart ett år sedan.

Om Unicus

Antal anställda: 20 konsulter.

Kunder: Drygt 10 aktiva kunder, bland annat SEB, Scania, SVT och Apollo.

Omsättning: 1,5 miljoner kronor 2017, 6 miljoner 2018 och enligt prognos –
17 miljoner 2019.

Här finns Unicus: I Oslo sedan 2009 och Stockholm sedan 2017. Företaget är i uppstartsfas i Helsingfors med planen att vara i gång i höst.

Ägare: Bolagets huvudägare är grundaren Lars Johansson-Kjellrød och Ferd, ett norskt investmentbolag.

– Jag trivs bra med att jobba som konsult, man får se och vara med om så mycket olika saker. Jag började koda för ABB som 25-åring så jag kan mycket om den här branschen – och är ganska innovativ.

Även vd Anders Barnå har efter 20 år i konsultbranschen en gedigen erfarenhet. Han startade bland annat konsultföretaget Connecta, som i dag finns kvar under namnet Acando, och var efter det vd för Konsultbolag1 fram till januari 2016.

– Då klev jag av. Jag ville hitta något som kändes viktigare än att bara öka omsättningen. Jag vet att jag kan bygga konsultbolag som växer. Det var inte nog spänning i det.

Sommaren 2016 fick Anders Barnå syn på en intressant annons. Unicus AS i Norge sökte en vd som kunde starta verksamheten i Sverige.

– Jag hade ingen erfarenhet av personer med Asperger, men stor erfarenhet av att rekrytera människor. Jag har alltid försökt se och förstå varje individs styrkor och svagheter, säger han och fortsätter:

  Min uppgift är att få individen att fungera på jobbet. Sen har vi lärt oss av erfarenhet att det finns vissa utmaningar för våra konsulter, som sömn, energi, återhämtning och vikten av att få tydliga förhållningssätt. Fixar vi de här sakerna fungerar våra medarbetare hur bra som helst.

”Samtliga konsulter har en Aspergerdiagnos.”

På två år har Unicus Sverige gått från noll till ett 15-tal uppdrag, cirka 10 aktiva kunder och 20 medarbetare. Målet är att vara 36 anställda vid årets slut. Av dem kommer samtliga konsulter att ha en Aspergerdiagnos.

– När vi startade var målet ett färre antal stora kunder, och minst 15 konsulter per kund. Större företag är vana vid att anlita konsulter och att ha dem hos sig en längre tid. De är också mogna i sitt arbetssätt och har styrsel på sina verktyg, processer och metoder. Då är det lättare att skapa tydlighet och givna strukturer.

Fem av Unicus konsulter sitter hos SEB, som var en av företagets första kunder och i dag också den största. Bland de senaste kunderna finns företag som SVT, Scania och Apollo.

Knut Gundersen arbetar just nu hos researrangören Apollo och innan dess hos Norstedts. Efter 24 år på Ericsson, där han bland annat jobbat som kodare, slutade han för tre år sedan. Med hjälp av Compleo hittade han till Unicus. De som kommer till Unicus är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och som ny börjar man med tre månaders praktik på kontoret, innan det är dags att flytta ut till kund.

– Jag fick en ny möjlighet i mogen ålder, säger Knut Gundersen. Jag hade läst om Unicus och kände till att det var ett norskt företag från början.

Knut, som fick diagnosen Aspergers syndrom sent i livet, menar att det inte har varit något stort problem.

– Jag kan bli tystlåten i stora grupper, och så kan jag vara lite för rak och ärlig ibland. Det kan bli fel så att jag sårar folk och det vill jag ju inte. Men jag tycker att det har blivit lättare med åren, man blir mindre skarp i kanterna och lär sig det sociala spelet bättre.

De första sex månaderna efter avslutad praktik är en utvecklingsanställning som Arbetsförmedlingen finansierar till 50 procent. Har allt gått bra blir konsulten därefter tillsvidareanställd utan bidrag.

– Vi har alltid en kontaktperson hos kunden som vi kallar ”work buddy”, en person som våra konsulter jobbar närmast. Min konsultchef Malin Allard jobbar väldigt tajt ihop med både våra work buddies och konsulter, säger Anders Barnå.

”Vi ser möjligheten i de här individerna och hjälper dem med verktyg så att de kan blomma. Och vi driver det här fullt affärsmässigt. Det är affären som är grejen med Unicus.”

Vad är hemligheten bakom er framgång?

– Vi ser möjligheten i de här individerna och hjälper dem med verktyg så att de kan blomma. Och vi driver det här fullt affärsmässigt. Det är affären som är grejen med Unicus.

Vilka är de största utmaningarna?

– Som för alla bolag är det att få in tillräckligt många kunder. Mycket av vår försäljning handlar om att avdramatisera och utbilda chefer så att de förstår vad det betyder att jobba med oss. Det finns för lite kunskap i dag och då kan ryggmärgsreflexen vara att man inte vill.

* Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2013 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen autismspektrumtillstånd (AST).

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se