Samhall Lyssna på innehållet

En långsiktig affär

När nystartade Roxtec behövde personal föll valet på Samhall. Ett samarbete som nu pågått i 25 år. 
– Vi har valt Samhall för att det är den affärsmässigt bästa lösningen för oss, säger Mikael Helmerson, vd för Roxtec.

Roxtec i siffror

720
Så många anställda har Roxtec International över hela världen.
200
medarbetare arbetar i Karlskrona.
25
Antal år som Roxtec har samarbetat med Samhall.
300
Så många medarbetare på Samhall arbetar åt Roxtec.

Ute blåser det och regnet hänger i luften när vi kliver in i en varm och ljus industrilokal på ön Verkö i Karlskrona. Där arbetar Samhallanställda med modulproduktion. De tillverkar tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar åt företaget Roxtec.

Kamilla trivs och är stolt över sin arbetsinsats på Roxtec

Arbetslagen har nyss haft kafferast och ska nu göra ett arbetspass till innan det är lunch. Kamilla Möller, 44 år, arbetar i dag med att limma ihop olika lager i en modul. Hon håller sig ovanför ett utsug som tar hand om ångorna från limmet.
Kamilla Möller har en bakgrund inom industrin, har arbetat i butik och haft städjobb.
– Efter upprepade depressioner med många och långa sjukskrivningar fick jag erbjudande om att prova jobba på Samhall, säger Kamilla Möller.
Sedan 2010 är hon anställd på Samhall. Hon har arbetat med Roxtec-produkter i tre år.
– Jag trivs så himla bra med industrijobb och vill gärna fortsätta och gärna för Roxtec för det är bra produkter. Att Roxtec väljer oss gör att man vill kämpa mer för att de ska ha oss kvar. Är de nöjda är vi nöjda.
Hon sitter vid ett rektangulärt bord tillsammans med kollegor som alla har olika uppgifter. Kamilla Möller pratar gärna med arbetskamraterna eller sätter på sig hörlurar för att lyssna på radio.
Hon känner en stolthet för arbetet hon utför och tycker att hennes insats är viktig.

”Att Roxtec väljer oss gör att man vill kämpa mer för att de ska ha oss kvar. Är de nöjda är vi nöjda.”

– I och med att jag varit på andra industrier kan jag jämföra och jag tycker att det vi gör här är liknande. Jag tycker att vi gör ett fullgott jobb som vem som helst.
Arbetsdagarna ser olika ut och det är variationen som hon tycker om och tar sig gärna an nya sysslor.
– Jag har testat att vara på kontoret men det är inget för mig. Det är ändå roligt att få prova nytt, att de tror på mig och vet vad jag går för. Det gör att jag växer.
Kamilla Möller hoppas att åren på Samhall ska hjälpa henne ut i arbetslivet.
– Någon gång vill jag från Samhall och vill gärna jobba inom industrin men det är inte så lätt att hitta industrijobb. Det gäller att vara öppen för andra förslag.
När Kamilla Möller är ledig är hon med sina två barn, ägnar sig åt huset som familjen bor i och tränar på gym.

Zemka flydde kriget – nu är hon andreman i arbetsgruppen

En annan medarbetare är Zemka Omanovic. När vi möts arbetar hon med att stämpla och förpacka moduler.
– Ibland är det stressigt och ibland är det lugnare. Det är roligt att inte jobba varje dag med samma produkt utan att få göra olika saker, säger hon.

”– Det var svårt för mig att få ett arbete i Sverige för jag har svårt med språket. Sedan 16 år är hon anställd på Samhall, varav tio år med Roxtec-produktion.”

Hon är 61 år, flydde från krig i Bosnien och kom till Sverige 1993. I sitt hemland hade hon varit chef på ett varuhus i 12 år.
– Det var svårt för mig att få ett arbete i Sverige för jag har svårt med språket.
Sedan 16 år är hon anställd på Samhall, varav tio år med Roxtec-produktion. Hon har nyligen blivit ”andreman” i sin arbetsgrupp. Det innebär att hon vid behov är gruppledare. Då ansvarar hon för att delegera arbetsuppgifter till teamet.
– Jag trivs och är nöjd med jobb, gruppledare och kollegor.
På fritiden tycker hon om att titta på tv, läsa böcker, promenera och vara med familjen.
– Jag har fyra år kvar till pension och jag blir kvar här till dess. När jag blir pensionär ska jag leka med barnbarnen, säger Zemka Omanovic och ler.

Den affärsmässigt bästa lösningen för oss är Samhall

Roxtec anlitar Samhall för modulproduktion men även vaktmästeri, service och städ. Samarbetet började för 25 år sedan när Roxtec var nystartat.

”Jag hoppas att Samhall känner att de är viktiga för oss för vi har valt att samarbeta med dem på affärsmässiga grunder och inte på grund av välgörenhet.”

– Vi har valt Samhall för att det är den affärsmässigt bästa lösningen för Roxtec. Vi utvärderar löpande och Samhall har kunnat vara konkurrenskraftiga i 25 år. Sedan finns det andra värden, att hjälpa människor till arbete, men vi samarbetar i grunden för att Samhall är en bra leverantör, säger Mikael Helmerson, vd för Roxtec International.
Det lyckade samarbetet fick extra uppmärksamhet när Roxtec fick Visa vägen-priset som årets arbetsgivare år 2015. Priset delas ut av Samhall och går till den eldsjäl och arbetsgivare som visar vägen genom att bryta funktionsnedsattas utanförskap på arbetsmarknaden.
– Det visar att det vi gör inte bara är affärsmässigt rätt för oss utan ger en positiv bieffekt genom att skapa sysselsättning för människor. Vi har kanske visat vägen genom att inte ha några fördomar i den mån det existerar fördomar mot att Samhall inte skulle kunna vara en konkurrensmässig leverantör, säger Mikael Helmerson.
Roxtec har ingen tradition av att anställa från Samhall utan lägger ut uppdrag. Beroende på orderingång behöver produktionen anpassas.
– Vi kräver flexibilitet och Samhall har varit bra på att följa efterfrågan. Roxtec har växt och de har växt med oss. Samhall är en del av vår värdekedja. Det är kul att träffa Samhallanställda för de är så stolta över sitt arbete, säger Mats Friberg, operations manager, Roxtec International.
Att ha leverantörer som levererar kvalitet bidrar till att Roxtec kan göra bra affärer.
– Jag hoppas att Samhall känner att de är viktiga för oss för vi har valt att samarbeta med dem på affärsmässiga grunder och inte välgörenhet. Vi ställer lika höga krav på Samhall som på våra andra leverantörer och jag tror det ger dem stolthet när vi ger dem förnyat förtroende. Det är många som känner till att vi är ett framgångsrikt företag och att vi syns med Samhall är bra reklam för dem, säger Mikael Helmerson.

Roxtec International

utvecklar, tillverkar och säljer kompletta tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. Systemet används inom allt från telekombranschen till varvsindustrin för att skydda liv och tillgångar. Företaget grundades i Karlskrona 1990. Roxteckoncernen, med 24 dotterbolag, omsatte 200 miljoner euro 2014–2015.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se