Samhall Lyssna på innehållet

Dyslexi som superkraft

I affärer har kunskapen om dyslexins mekanik blivit en styrka som bidragit till framgångarna. Superentreprenören Richard Branson är ett bevis på hur motgång kan bli en tillgång.

VÄGEN TILL framgång har inte alltid varit spikrak. Skolan gick dåligt och lärarna dömde ut Richard Branson som lat och dum. Mycket kan ha berott på att kunskapen om dyslexi i princip var obefintlig i 1950-talets brittiska skola. När Richard Branson 15 år gammal hoppade av studierna var rektorns avskedshälsning: ”Grattis Branson. Antingen kommer du att hamna i fängelse eller bli miljonär.”.

RICHARD BRANSONS STORY

1950
Föds 18 juli i Blackheath, London. 18 år gammal startar han sina första två verksamheter, en studenttidning och en rådgivningsbyrå för studenter.
1970
Startar bolag som säljer skivor på postorder. Företaget får namnet Virgin Mail Order ”eftersom alla är virgins (oskulder) när det gäller affärer”. Två år senare startar han Virgin Records tillsammans med Simon Draper, Nik Powell och Tom Newman.
1978
Köper ön Necker Island (där han fortfarande bor) på Brittiska Jungfruöarna för 180 000 dollar, mest för att imponera på Joan Templeman. Det funkar och hon gifter sig med honom.
1984
Startar på tre månader flygbolaget Virgin Atlantic Airways. När han åtta år senare säljer skivbolaget Virgin Records, investeras förtjänsten i Virgin Atlantic.
2000
Adlas av engelska drottningen och kan hädanefter titulera sig Sir Branson. Virgin Money, Virgin Energy och Virgin Cars är tre av åtta nya bolag detta år. De närmaste åren fullständigt exploderar utvecklingen av nya företag i ett otal olika branscher.
2004
Etablerar Virgin Unite, en ideell stiftelse inom Virgin Group, vars mål är att tackla tuffa sociala och miljömässiga problem och sträva efter att göra affärer till en god kraft. Grundar också Virgin Galactic, ett bolag för privat rymdturism.
2007
Grundar med hjälp av Nelson Mandela The Elders – ett råd av oberoende globala ledare som arbetar tillsammans för fred och mänskliga rättigheter. The Elders är en del av Virgin Unite.

Det skulle ta några år innan han tjänade sin första miljon. Han gav ut en inte särskilt framgångsrik tidning och började sälja skivor på postorder. De första stora framgångarna kom med Virgin Records som med artister som Mike Old eld, Sex Pistols och Rolling Stones blev världens största oberoende skivbolag.
Första byggstenen till mångmiljardföretagen i Richard Bransons Virgin Group lades i en källarlokal i västra London på 1970-talet. Sedan dess har han gång på gång bevisat att det går att tjäna pengar och ha roligt under tiden.
”Att bygga upp en verksamhet handlar för mig om att göra något att vara stolt över, att föra samman begåvade människor och skapa något som kan göra verklig skillnad i andra människors liv”, skriver han i boken Like a virgin – secrets they won’t teach you at business school.
I DAG FINNS DET fler än 400 Virgin-företag över hela världen. Det är företag inom allt från flyg, telekom, hälsa och finans till resor – till och med rymdresor.
I takt med att han har byggt upp sitt affärsimperium har han också lärt sig dyslexins mekanik och anpassat sin ledarstil därefter. Det som var ett hinder i skolan har blivit ett viktigt affärsverktyg, och han refererar ofta till att insikten om läs- och skrivsvårigheterna har blivit hans största styrka.
I en intervju i affärskanalen Bloomberg har han berättat hur dyslexin har gjort honom bra på att göra saker lättbegripliga och tydliga, något som kunderna uppskattar.
— Som dyslektiker måste jag ha det enkelt. När Virgin lanserar en bank eller ett företag för finansiella tjänster använder vi därför inte jargong – vi gör det enkelt.
GENOM ÅREN HAR HANS annorlunda sätt att tänka hjälpt honom att göra Virgin Group framgångsrikt.
— Mina inlärningssvårigheter blev vägledande för hur vi kommunicerar med våra kunder. När vi lanserade ett nytt företag såg jag till att annonser och marknadsföringsmaterial visades för mig. Jag bad till exempel de som presenterade kampanjen att läsa upp allting högt. På så sätt kunde vi testa formuleringarna och det övergripande konceptet. Om jag snabbt kunde greppa det hela så hade det klarat provet – vi skulle endast kunna förmedla vårt budskap om jag kunde förstå det direkt, säger Richard Branson.
I SAMMA INTERVJU TALAR han om vikten av att ha bra medarbetare runt omkring sig.
— Har du inlärningssvårigheter blir du bra på att delegera. Eftersom du känner dina svagheter och styrkor ska du se till att hitta folk som är bra på det du är sämre på. Och faktiskt, oavsett om du är dyslektiker eller inte, behöver du kunna delegera för att vara en bra ledare.
När han tar upp vikten av att delegera det dagliga arbetet till andra i en intervju med Business Insider säger han:
— Gör dig själv fri att tänka på helheten. Genom att frigöra mig själv har jag gjort det möjligt att drömma stort och föra Virgin framåt inom
många olika områden. Det har gjort livet fascinerande.

”Har du inlärningssvårigheter blir du bra på att delegera. Eftersom du känner dina svagheter och styrkor ska du se till att hitta folk som är bra på det du är sämre på.”

Med åren har Richard Branson också blivit en alltmer social entreprenör och ägnar sin mesta arbetstid åt den egna stiftelsen Virgin Unite, vars mål är att genom entreprenörskap skapa förändring. Ett av hans mest använda citat är: ”Do good, have fun and the money will come”. Med budskapet att pengarna kommer till den som gör gott — och dessutom själv har glädje av det — menar han att socialt ansvarstagande inte bara handlar om att göra skillnad, det är också bra för affärerna. Generositet och engagemang tilltalar kunder, leverantörer och partner, det motiverar personalen och profilerar företaget — en vinn-vinn-situation alltså.
— Alla organisationer har ett ansvar att utöva ett positivt inflytande på samhället, har Richard Branson sagt i en intervju med miljötidskriften The Ecologist.

RICHARD BRANSON
Ålder: 66 år.
Yrke: Företagsledare, äventyrare och social entreprenör.
Bor: Necker Island.
Familj: Hustrun Joan Templeman, barnen Holly och Sam, barnbarnen Artie, Etta och Eva-Deia.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se