Samhall Lyssna på innehållet

Eva Hamilton: "Du blir inte större av att förminska andra"

För Eva Hamilton, vd på Sveriges Television, är socialt ansvar mer än vackra ord i ett årsbokslut. Hela public service-modellen bygger på att förtjäna allmänhetens
förtroende.

Eva Hamilton
Född: 29 april 1954.
Familj: Gift med Karl-Johan von
Heland, civilekonom, tre söner.
Bor: Gustavsberg utanför
Stockholm.
Yrke: Vd för Sveriges Television
sedan november 2006.
Fritid: Åka skridskor, läsa, umgås med vänner, jaga vildsvin.
Dold talang: Är duktig på att röjsåga.
Passion: Maken och barnen.
Aktuell: Var en av talarna på Visa vägen-galan.

På väggen bakom Eva Hamiltons skrivbord hänger en målning av Peter Dahl – Färgteve och konjak till kaffet – där en av figurerna föreställer Hamiltons företrädare Sam Nilsson.
– Att jag en dag skulle sitta på hans stol fanns inte i min mest avlägsna föreställningsvärld. Han var en ouppnåelig kejsare, konstaterar Eva Hamilton.
I den jobbdagbok du skriver frågade du dig en gång: ”Är jag mogen detta jobb?”.
– Om inte den tanken drabbade mig och andra ledare regelbundet så vore det nästan tjänstefel. Att tacka ja till det här jobbet var som att hoppa och inte riktigt veta var marken är. Jag hade ingen aning om jag skulle klara det.
Nu har du haft jobbet i snart sju år. Tvivlar du fortfarande?
– Det kommer fortfarande dagar när jag betvivlar min kompetens, smarthet eller klokskap.
Det är ganska modigt att våga erkänna det.
– Jag tror att de flesta har de tankarna, även om de kanske inte vågar erkänna dem ens inför sig själva. Men den som inte tvivlar på sig själv och sin prestation tror jag får svårt att utvecklas.
Vilket ansvar har du som vd för just SVT, jämfört med om du hade varit vd på ett vinstdrivande, kvartalsrapporterande bolag?
– Ledarskap på den här typen av jobb är väldigt lika, oavsett om det handlar om stålindustri, ölbryggeri eller SVT. Det enda som jag inte har gemensamt med andra vd:ar är att jag inte behöver rapportera vinst i form av pengar till ägarna. Men jag måste rapportera ett utbud som är relevant, trovärdighet, ansvarstagande, exempelvis hur vi hanterar csr-frågor.
Men visst följer ett särskilt ansvar med tanke på att SVT ska representera alla svenskar?
– Jo, att jobba i SVT är intimt förknippat med ett samhällsansvar. Det förenar oss med Samhall. Vi är båda företag i allmänhetens tjänst. Det är en förpliktelse, något otroligt meningsfullt, och betydligt roligare än att vara i amerikanska riskkapitalisters tjänst. SVT:s ansvar kan handla om alltifrån att få folk att rösta och att rädda urspråken i Sverige till att texta alla program för döva tittare till att bli bättre på etnisk mångfald framför och bakom kameran.
Hur tycker du att ni har lyckats där?
– SVT är för vitt, för medelålders och för homogent. Vi måste se ut som resten av Sverige. För 15 år sedan ägnade vi oss åt att leta kvinnliga experter, programledare, chefer och sakkunniga. Där har vi gjort ett bra jobb. Nu börjar vår strävan efter en mer etniskt diversifierad arbetsplats också att synas. Vi ska även bli bättre på att ha människor med funktionshinder framför kameran. Bolibompa är alltid den redaktion som är snabbast med de här förändringarna och de har en programledare som är rullstolsburen. Det har en tydlig symbolverkan för barn. Jag har länge letat efter en meteorolog som är rullstolsburen.
Är det svårare eller lättare att driva frågor om socialt ansvar med tanke på att ni inte är ett vinstdrivande företag?
– Vi har också en valuta, men för oss handlar det inte om pengar utan om förtroende. Om vi skulle uppföra oss riktigt illa, till exempel i hur vi behandlar vår personal, så tappar folk förtroende för oss och då kommer vi inte att få in de licensbetalningar som vi är beroende av.
För några år sedan sparade ni en kvarts miljard kronor, 400 tjänster kapades. Hur agerar man ansvarsfullt i en sådan process?
– Du kan med all säkerhet hitta personer som inte känner sig värdigt behandlade. När du tvingas till uppsägningar så måste människor uppleva att processen går korrekt till. Att avgångsvederlagen är rimliga och inte på miniminivå. Att det är anständigt. I vissa fall var vi tvungna att frångå LAS, för att klara att bemanna vår nyhetsorganisation 365 dagar om året dygnet runt. Då blir det knepigare. Varför får han stanna och inte jag, fast jag har varit anställd längre? Hur agerar man i matkön och vid kaffeapparaten då? Det är otroligt psykiskt skavande.
Vad lärde du dig personligen av processen?
– Att vara tydlig med kriterierna. Att vi måste ha en beredskap för att ta hand om medarbetare. Det handlar lika mycket om att ta hand om människor som råkar ut för en smäll i livet, vilket vi alla gör förr eller senare. Skilsmässa, död, sjukdom, depression eller vad än livet ställer till med. Då måste man som företag ta ansvar och visa att medarbetaren kan övervintra en sådan smäll och är välkommen tillbaka.
Du har sagt att du med åren har kommit att värdera snällhet allt högre?
– Det finns ett talesätt som jag tycker mycket om: Du blir inte större av att förminska andra. När jag var yngre och kände mig underlägsen kunde jag vara snar med att försöka hitta svagheter eller minimera den människa som gav mig
de här känslorna. Men den som ständigt ägnar sig åt att förminska andra blir ju själv en liten människa. I takt med att jag har blivit äldre så har jag försökt att göra tvärtom. Att lära mig av den som är häftigare, bättre, klokare eller mer framgångsrik. Det är vilsamt att umgås med människor som har starkt självförtroende för de behöver inte hävda sig på andras bekostnad.
Vad har du gjort för att bidra till en bättre värld?
– Min pappa, som är 92 år och döende, sa att han har haft som motto i sitt liv att försöka göra någon glad varje dag. Jag tycker att det är ett ganska bra motto. För ett halvår sedan berättade han att nu orkade han inte längre leva upp till det. Därmed tyckte han att han hade gjort sitt.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se