Samhall Lyssna på innehållet

"Det går inte att stoppa ett ånglok"

Han var en driven säljchef med tusen järn i elden, ständigt på språng. Så kom olyckan som ställde allt på sin spets. Morgan Ljungblads väg tillbaka har varit lång och inte utan hinder. Men i dag är han, med många nya insikter, tillbaka i arbetslivet – som vd för en bilfirma.

Det är en grå novemberkväll 2007. Morgan Ljungblad sitter i bilen på väg hem från jobbet som försäljningschef på en bilfirma i Mjölby. Han har åkt sträckan tusentals gånger förut. I en kurva händer det som inte får hända. En mötande bil kommer över på fel sida vägen. För att undvika frontalkrock svänger Morgan instinktivt åt höger men kör in i en mur, studsar tillbaka och hamnar tvärs över körbanan. Krocken är oundviklig. Den mötande bilen kör rakt in i sidan på Morgan. Sedan är allt svart.
– Jag vaknade upp en vecka senare på intensiven, totalt mörbultad. Jag kom inte ihåg någonting av olyckan. Läkarna och min fru fick berätta vad som hade hänt.
MORGAN HADE SLUNGATS bak i bilen, slagit huvudet i bakrutan, fått multipla frakturer i armar, rygg och revben, kompressioner i ryggraden och – värst av allt – två blödningar i hjärnan.
– Det upptäckte läkarna vid en röntgen på akuten precis efter olyckan. Tyvärr föll det sedan mellan stolarna när de övriga skadorna skulle behandlas och läka, eftersom hjärnblödningarna inte hade gett några akuta, synliga men.

MORGAN LJUNGBLAD
Ålder: 55 år.
Bor: I kedjehus i Vidingsjö utanför Linköping.
Familj: Hustrun Gunilla, fyra barn, fem barnbarn, två katter.
Fritidsintressen: Att spela golf och umgås med familjen.
Det gör mig glad: Människor som bidrar med positiv energi.

I stället hamnade allt fokus på att ta hand om skadorna i armar, rygg och ben. Morgan är envis så, trots enorma smärtor, var han på benen efter bara tre veckor och blev utskriven. Han gick på rehabträning men fick klara sig till största delen på egen hand med hjälp av hustrun Gunilla.
– I efterhand kan jag tänka att vi borde fått mer hjälp från sjukhuset.
De skulle inte ha släppt mig så tidigt. Men jag visste inte bättre och är van att klara mig själv så jag ifrågasatte inte.
MORGAN BESTÄMDE SIG snabbt för att han skulle tillbaka till jobbet. Bara ett halvår efter olyckan var han tillbaka, då i en ny roll som försäljningschef i Göteborg med veckopendling.
– Då började min vansinnesresa. Jag öste på i min vanliga takt, trots stålkorsett, smärtor och morfintabletter.
Morgan beskriver sig själv som ett ånglok som ingen kan stoppa, inte ens de närmaste. Men efter ett år sa kroppen ifrån.
– Jag glömde saker, tappade ord och var extremt trött. Jag kunde sova 15 timmar per natt, jag som brukade snitta på fem. Droppen kom när jag satt i ett möte och glömde bort vad vi precis hade pratat om. Strax därefter kollapsade jag totalt. Då blev jag rädd!
Han förstod att något måste ändras så han sa upp sig från jobbet. Ledsen och vilsen, utan att veta vad som var fel och utan en plan för framtiden satt han på ett möte hos Försäkringskassan. Handläggaren undrade om Morgan, med sin historik, hade varit hos Hjärnskadeteamet. Det hade han ju inte.
– Där började resan tillbaka. Jag kom i kontakt med Hjärnskadeteamet 2010, vilket jag borde gjort redan 2007. Det var som en dörr öppnades. Plötsligt förstod jag varför jag var så glömsk och trött.

– Tiden på Samhall har gett mig så mycket. Jag har fått enormt stöd, lärt mig massor om mig själv och fått syssla med det jag brinner för – att utveckla människor och se dem växa.

MORGAN FICK ÄVEN röntga hjärnan. Det visade sig att han hade två ärr av blödningen, skador som ger just de symtom han hade. Han gick hos teamet i ett år och lärde sig strategier för att hantera sin hjärnskada. Hela tiden med en oro för om han någonsin skulle kunna jobba igen. Men 2012 hände något som kom att ändra hans liv än en gång.
– Via Arbetsförmedlingen kom jag i kontakt med Samhall. Jag visste inte mycket om dem innan. Jag hade bara mina fördomar om vilka som arbetar där. Så det var med viss skepsis jag träffade dem.
Det blev en lyckoträff. En månad senare började Morgan på Samhalls regionledningskontor. Till en början med enkla arbetsuppgifter. Men efter hand ville han göra mer och kom med egna idéer för hur Samhall kunde förbättras. Det slutade med att Morgan, som har ett förflutet som utbildare inom telemarketing, byggde upp en helt ny avdelning för Samhalls besöksbokning. Avdelningen gjorde så bra resultat att de strax blev anlitade av andra regioner och så småningom även av externa kunder.
– Men allt arbete skedde i min egen takt. Jag jobbade aldrig mer än halvtid.
MÅLET MED SAMHALLS verksamhet är att de anställda så småningom ska gå över till vanliga jobb. Sedan 1 januari i år arbetar Morgan åter inom bilbranschen, som vd för LKPG Premium Cars, en bilfirma som ägs av en god vän.
– Tiden på Samhall har gett mig så mycket. Jag har fått enormt stöd, lärt mig massor om mig själv och fått syssla med det jag brinner för – att utveckla människor och se dem växa.
I dag har Morgan en femårsplan. I den ingår att vara vaksam, ha avstämningspunkter och ständigt vara uppmärksam på signaler på om han är på väg tillbaka ner i ”hålet”. Han jobbar fortfarande halvtid.
Trots de svårigheter olyckan har inneburit för Morgan har den lärt honom att se på livet med nya ögon.
– Tidigare jonglerade jag med minst sju käglor – jobb, föreningsliv, styrelsearbete, fritidsintressen, vänner, familj och en massa annat. Nu har jag lärt mig att det räcker med två käglor – familj och arbete.
Och så har han sin Gunilla, som har blivit lite bättre på att ”stoppa ångloket”.
– Hon har skaffat nya bromsbelägg till mig. Nu kan hon se till att bromsa om hon märker att jag ångar på för fort!

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se