Samhall Lyssna på innehållet

Det är lika för alla på Ingram Micro

Högt tempo och ständig rörelse. Anna Johansson stortrivs. Efter tre år som inhyrd via Samhall blir hon nu anställd på Ingram Micro Mobility i Borås.
– Det är vad jag kämpat för hela tiden, säger hon.

Vi passerar taggtrådsstängsel, porttelefon, snurrgrind, väktare och slutligen en metalldetektor innan vi är inne. Men så förvaras här också mobiltelefoner och annan elektronik till ett värde motsvarande vad en normal bank besitter. Det berättar Patrik Karlsson, operation manager på Ingram Micro Mobility. Ett företag som dels köper mobiltelefoner från tillverkare och säljer till svenska återförsäljare, dels ansvarar för lagerhållning åt vissa kunder. Ingram tillhör en koncern med 27 000 anställda runt om i världen och med huvudkontor i Kalifornien, USA.
Men nu är det förmiddag i ett industriområde utanför Borås. Det doftar svagt av kaffe i korridoren som pryds av inramade porträtt av ”Månadens medarbetare” och ”Månadens konsult”. Företagets 100 till 120 medarbetare, varav ungefär en tredjedel är från Samhall, får varje månad nominera vilka kollegor som gjort sig särskilt väl förtjänta av blommor och presentkort. Utdelningen sker vid gemensamt fredagskaffe.

Ingram micro
Gustav Blomberg ser till att paketeringsmaskinen går som den ska. Andra monterar rör eller kör truck. Under dagen kan medarbetarna växla mellan arbetsuppgifterna.

Fika och firmafester dit alla är bjudna är ett exempel på den inkluderande attityd som Patrik Karlsson vill ska råda på Ingram Micro Mobility. Och som han tror bidrog till att företaget i fjol var nominerat till Visa vägen-priset.
– För mig är det en kärnfråga. Att inte särskilja olika grupper. Det betyder också att alla ska komma i tid till sin arbetsplats, annars får man en tillsägelse. Alla ska ha rätt arbetskläder på sig, annars får de gå hem och byta. Det är lika för alla. Alla ska också känna att ”jag jobbar på Ingram och de behöver mig”, säger Patrik.
Tanken om integrering är inte självklar. Vid bandet som paketerar telefoner står Gustav Blomberg och rengör en detalj i tejpmaskinen med tandborste. Han har jobbat på Samhall sedan han gick ut gymnasiet och har varit på många olika arbetsplatser. När han började på Ingram Micro Mobility för tre år sedan höll han ett tal på julfesten där han berättade att det var första gången någonsin han blivit bjuden på firmafest. Patrik Karlsson skrattar och säger till Gustav att han är en festförstörare. Inte ett öga var torrt, såklart.

Det här är mitt sätt att bidra, säger Patrik Karlsson som initierade samarbetet mellan Ingram Micro Mobility och Samhall.
Det är drygt fyra år sedan Patrik Karlsson initierade samarbetet mellan Ingram Micro Mobility och Samhall.
arlanda-chefskonferns-6
Efter jobb hos bland andra DHL och Nelly kom Anna Johansson till Ingram Micro Mobility. ”I början fick jag rengöra kablar. Det var rätt tråkigt. Men avdel­ningen för plock och pack passar mig bra”, säger hon.

Det är drygt fyra år sedan Patrik Karlsson initierade samarbetet mellan Ingram Micro Mobility och Samhall.
– Jag är dålig på att skänka pengar till hjälporganisationer. Det här är mitt sätt att bidra. Genom att ge människor en verklig chans. Skapa en känsla av tillhörighet och inte se till begränsningarna. Vi frågar aldrig efter folks funktionsnedsättningar. Det är oväsentligt. Jag vill få personalen att vilja. Min erfarenhet är att det handlar om självförtroende. Medarbetarna från Samhall behöver emellanåt lite längre tid för att lära sig nya saker. Men sedan gör de jobbet lika bra.
Avgörande för att samarbetet med Samhall fungerar så väl är ett upplägg där Samhall
hyr in sig i samma lokaler som Ingram Micro Mobility och där förlägger montering av rör åt ett helt annat företag. Det innebär att Ingram Micro Mobility väldigt smidigt får tillgång till en pool av personal att hyra in när det behövs. När det finns mindre att göra kan er av medarbetarna montera rör.

Arbetsuppgifterna i den väldiga hallen är annars fördelade på några huvudsakliga element. Paketeringen vid bandet är ett. Ett annat moment kallas ”plock och pack”. Tills nyligen betydde det att man med en lista i handen gick runt och plockade ihop det som stod på den (exempelvis dagens beställningar från kunder hos Elgiganten i Borlänge). Numera innebär det att medarbetarna har på sig ett headset där den inspelade rösten ”Lydia” berättar vad som ska plockas ihop. Därefter bockar man av de hopplockade varorna i datorn.
Vid en av terminalerna står Anna Johansson och kontrollerar att hon fått med sig rätt varor utifrån ordern.
– Det är rätt stressigt och det gillar jag, säger hon.

Fakta

27 000
Så många anställda har Ingram Micro-koncernen runt om i världen.


120

Medarbetare jobbar på Ingram Micro Mobility i Borås.


3

Så många år har samarbetet mellan Samhall och Ingram Micro Mobility i Borås pågått.


40

Ungefär så många av medarbetarna kommer från Samhall.


I Borås

ligger Ingram Micro Mobilitys nordiska logistikcenter och här arbetar Samhalls medarbetare, tillsammans med övrig personal, med flertalet arbetsuppgifter på lagret. Ingram Micro Mobility Sweden är en av de största telekomdistributörerna i Sverige och har, utöver logistikcentret i Borås, huvudkontor i Göteborg och försäljningskontor i Stockholm.

Rätt person på rätt plats. Det var Annas teamledare som tyckte att hon borde bli kallad till intervju för en eventuell anställning. Och så blev det!
– De säger att jag gör ett väldigt bra jobb men jag har svårt att ta till mig det. Jag brukar inte tycka särskilt mycket bra om mig själv. Mina kollegor blev nästan ännu gladare än jag när de fick veta att jag skulle bli anställd.
Anna Johansson är född och uppvuxen i Mark men bor i dag i en lägenhet i centrala Borås. Varje vardagsmorgon tar hon bilen i lagom tid för att stämpla in på jobbet klockan 07.55. Efter arbetsdagen blir det ofta träning före matlagningen.
Den stora fördelen med Ingram Micro Mobility jämfört med tidigare arbetsplatser tycker hon är just att ”de ser på en som vem som helst, annars ser de flesta ner på en om man jobbar på Samhall”.
Under hösten övergår hennes arbetsgivare från att vara Samhall till att bli Ingram Micro Mobility.
– Nästa steg? Jag skulle vilja lära mig pall. Då jobbar man med större kvantiteter, sådant som inte går in i en låda. Man jobbar också i ett annat system som jag gärna skulle lära mig hantera, säger Anna.
Ytterligare en av Samhalls medarbetare övergår under hösten till anställning hos Ingram. Om man som företagare är nyfiken men osäker på hur ett samarbete med Samhall kan fungera tycker Patrik Karlsson att man ska ta kontakt med Samhall. Gärna också göra studiebesök på några av de många företag som har ett välfungerande samarbete. Hur gör de? Vad är viktigt att tänka på? Han säger att det bör ligga i Samhalls intresse att förmedla den sortens exempel.
Innan Patrik Karlsson kom till Ingram Micro Mobility för drygt tre år sedan hade han jobb som officer inom Livgardet i Stockholm.
– Jag har alltid gillat att jobba med att läsa av människor. Att få personalen att göra det de ska och överträffa sig själva. Att få dem att göra lite mer än de trodde att de kunde.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se