Samhall Lyssna på innehållet

Ärligt talat

Leif Östling, ny ordförande för Svenskt Näringsliv, är övertygad om att medarbetare som känner sig sedda och delaktiga presterar bättre. Det är inte bara en magkänsla. Han har siffror på det.

FÖR SNART TVÅ DECENNIER sedan skrev en åttaårig pojke, som råkar vara min (skribentens, reds anm) systers son, ett brev till Scanias vd Leif Östling. Pojken älskade lastbilar och undrade om han kunde få en autograf. Förhoppningarna om svar från den store företagsledaren var lågt ställda.

Några veckor senare kom ett personligt brev som avslutades med Leif Östlings namnteckning och en hälsning: Håll utkik i posten så dyker det upp en överraskning. I ett paket kom en fin leksakslastbil, av märket Scania förstås. Den här historien berättar jag för Leif Östling när vi träffar honom i Näringslivets hus på Östermalm i Stockholm.
– Det var roligt att höra, säger Leif Östling.
Och så frågar han:
– Vad gör pojken i dag?
– Han är lastbilschaufför. Vägrar köra något annat än Scania.
– Är det sant? Det var verkligen roligt att höra.

I 23 ÅR VAR LEIF ÖSTLING Scanias vd. Sedan i maj i år är han ordförande för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Kanske säger det personliga brevet någonting om hans ledarskap.

Han återkommer ofta till begreppet respekt för människan. Värderingarna fick han med sig från arbetarhemmet i Luleå och engagemanget i nykterhetsrörelsens scoutkår. Någonting hände också inom honom under en arbetsresa till São Paulo i Brasilien i slutet av 1970-talet.

– På väg hem sent på kvällarna såg jag högar med barn, åtta till tio stycken, som låg och sov intill en gatukorsning. De låg nära varandra, som hundar, för att hålla värmen. En höll vakt. Man kan inte gå oberörd från det. Upplevelsen kanske har lett till att jag lägger mer i orden respekt för människan, säger han.

Tidigt under sin chefskarriär började Leif Östling att prata om delaktighet.

– För 30–40 år sedan sågs människan inom industrin ofta som en produktionsfaktor, en maskin. Det var en vidrig syn. I dag värnar de flesta svenska företag och företagare om sina medarbetare. Man utbildar och lär dem att undvika risker. Hållbarhet handlar inte bara om koldioxidutsläpp, utan om att människor ska må gott, om att de ska arbeta i en bra miljö, säger Leif Östling.

 

För 30–40 år sedan sågs människan inom industrin ofta som en produktionsfaktor, en maskin. Det var en vidrig syn.

 

På Scania var han med om att riva hierarkierna. Inte för att det var modernt och lät vackert, utan för att det gamla ledarskapet, som han kallar militärt, fungerade så uselt.

Personalomsättningen var alldeles för hög, sjukfrånvaron och energiförbrukningen likaså. Resan mot ett mer hållbart Scania tog fart.

Ledorden som Leif Östling predikade var: Kunden först, respekt för människor och för samhället där vi jobbar, kvalitet i allt vi gör.

– I grunden handlade förändringen om att vi gick från att titta på människan som en statistisk varelse till att se på henne som en enskild individ. Då ser man att varje människa har olika kvaliteter. Det gäller att sätta samman grupper av människor som passar tillsammans och ge den här gruppen förtroende och ansvar, säger han och fortsätter:

– Det är bra att det här med bokstavskombinationer nu har kommit upp. Då kan vi på ett mycket mer fokuserat sätt analysera varje människa och inse vilka arbetsuppgifter han eller hon kommer att trivas med och ge förutsättningar för att leverera på ett bra sätt.

 

 

LEIF ÖSTLINGS STORY

1945 Leif Albert Östling föds och växer upp i en hyreslägenhet i Luleå. Föräldrarna kommer från bondgårdar på landsbygden i Norrbotten.
1952 Leifs pappa, som driver en framgångsrik byggfirma i Luleå, faller från en byggställning och får permanenta ryggskador och svåra smärtor. Han blir sig aldrig riktigt lik efter det.
1960 Leif väljs till den förste elevrådsordföranden på läroverket i Luleå. I Luleå är han även engagerad i nykterhetsrörelsens scoutkår.
1965 Kommer in på Chalmers och flyttar till Göteborg. Har sagt att han kände sig som en invandrare i en annan värld. Parallellt med studierna till civilingenjör pluggar han på Handelshögskolan.
1970 Träffar Christina på en kårdans i Göteborg. De har hållit ihop sedan dess och har två barn tillsammans.
1970 Kommer till Scania (då Saab-Scania). Han blir kvar i koncernen i fyra decennier, halva tiden som vd.
1974 Tar lastbilskörkort. Under den här tiden händer det att han tar lastbilen när han ska ut i Europa eller hem till Norrbotten.
1990 Gör ett av karriärens många uppmärksammade utspel. Han är kritisk till den svenska integrationspolitiken och förespråkar fri invandring.
1994 Utses till vd när Scania bryts ur Saab-Scania-koncernen och blir ett självständigt bolag. Scania blir världens näst mest lönsamma lastbilsbolag efter amerikanska Paccar.
2003 Utses till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och vid Luleå Tekniska Universitet.
2009 Under finanskrisen mer än halveras Scanias orderingång. I stället för att säga upp medarbetare minskas arbetsveckan för samtliga anställda till fyra dagar, varav en och en halv dag ägnas åt utbildning.
2012 Avgår som vd för Scania och får en position i Volkswagens koncernledning.

 
 

PÅ SCANIA LEDDE DEN decentraliserade organisationen till att personalomsättningen under perioden 1990–2005 sjönk från 14 till 3 procent och att sjukfrånvaron sänktes till 3,5 procent jämfört med tidigare 11 procent.

– Lägre än så går nästan inte att komma. Förkylningar kan vi inte utrota, och vi vill inte att människor kommer sjuka till jobbet, säger Leif Östling.

Samtidigt sjönk energiförbrukningen per producerat fordon från 35 megawattimmar till under 10.

– Det finns ett tydligt samband mellan välmående medarbetare och produktivitet. Medarbetare som känner sig uppskattade och delaktiga i sina arbetsteam – för mig är det ett hållbart arbetssätt eftersom det ger låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro, låg energikonsumtion och högre kvalitet. Men det tar tid att ställa om från gamla vanor, säger Leif Östling.

lampan

HÅLLBARHET HANDLAR också om ärlighet, menar han. Det bör prägla hela organisationen.

– Ett problem i dag är att allting ska vara så tillrättalagt. Det måste finnas en uppriktighet i samtalet, att våga säga som det är. Det gäller både i samhället och i företag. Det är jätteviktigt att man har en öppen organisation i stället för en mörkande som lägger locket på, annars ser vi vad som kan hända, säger Leif Östling och syftar på Volkswagens utsläppsfusk i elva miljoner personbilar.

– Jag menar att vi måste våga ta upp obehagliga saker och ärligt säga som det är. Vi ska kalla en spade för en spade även om den som får höra det inte tycker om att höra att det är en spade. Om man frågar en företagsledare vad som står högst på hållbarhetsagendan de närmaste åren blir svaret ofta fluffigt; vackra ord som gör sig fint i en Powerpoint-presentation. Leif Östling är synnerligen konkret.

– Nästa steg i hållbarhetsutvecklingen är de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Att vi kan vara uppkopplade mot våra kunder hela tiden. När vi går från 4G-nätet och 40–50 megabit per sekund till 5G och 1 gigabit öppnar det enorma möjligheter, säger han.

SVENSKT NÄRINGSLIV
Bildades: I mars 2001 genom sammanslagning av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen.
Är: En arbetsgivarorganisation som företräder 60 000 små, medelstora och stora privata företag i Sverige med omkring 1,5 miljoner anställda.
Huvudkontor: I Stockholm. Har 20 regionala kontor i Sverige samt ett Brysselkontor.
Vision: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.”

 

LEIF ÖSTLINGS KOPPLING mellan digitalisering och hållbarhet landar i lastbilsbranschen, men resonemanget går sannolikt att överföra till andra verksamheter.

– Vi har 200 000 lastbilar som är uppkopplade mot oss. Vi kan utbilda förarna medan de kör, bland annat i hur man sparar bränsle. Ganska lätt har vi kunnat sänka bränsleförbrukningen med 20 procent. I många fall innebär det 20 000 liter per år och fordon. Det är väldigt många ton koldioxid, säger Leif Östling.

SOM ORDFÖRANDE för Svenskt Näringsliv har han ringat in fyra akuta utmaningar: Integration, skola, energiförsörjning och bostäder. Integrationen är en nyckelfråga för Sverige, menar han.

– Vi får inte glömma att Sveriges positiva ekonomiska utveckling inte hade varit möjlig utan arbetskraftsinvandringen på 1950-talet. Nu är utmaningen delvis en annan. Men vi får aldrig glömma att hos varje människa som kommer hit finns en kompetens, en resurs, som vi kan få glädje av. Det gäller att se individen bakom gruppen.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se