Samhall Lyssna på innehållet

10 år kvar för FN:s globala mål. Detta har hänt.

FN har en plan. En extremt teoretisk plan ofta illustrerad med 17 färgglada ikoner för hur världen på 15 år ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. 

Och det går framåt. 
Story listar fem inspirerande exempel på hur företag gör konkret verklighet av ett teoretiskt beslut i strävan efter att ”bidra till de "globala målen”. 

1. Väderrapport med bieffekt

Med detaljerad information om odlingsförhållanden hjälper mjukvaran från Ingeman bönder i Centralamerika att maximera sina skördar.

Familjeägda matproducenten Ingemann har länge arbetat med biodlare och kakaobönder i Nicaragua. Man har byggt infrastruktur för att jordbrukarna ska få ut skördar på världsmarknaden – och därmed bättre betalt – och startat en honungs- och kakaoakademi. Där lär jordbrukare sig att odla både grödor och affärer.

Men, Ingemann började märka att klimatförändringarna snabbt riskerar att minska skördarna, eftersom bin och kakao är väderkänsliga. Nästa steg i Ingemanns strävan för att uppfylla mål 2 av de globala målen blev att bygga en mjukvara som hjälper jordbrukarna att hantera klimatförändringarna.

Genom tjänsten tas väderprognoser fram, kompletta med rekommendationer om hur man ska agera på dem. Prognoserna skickas till de lokala jordbrukarna via sms eller e-post. Tjänsten har framgångsrikt testats i Nicaragua och Honolulu, och fler länder är på gång.

2. Lagade jeans någon?

M

ed reuse-denim-programmet vill Nudie Jeans minska sin försäljning.

Genom att utmana dagens konsumtionsmönster, slit och släng, med reparationsgaranti och second handförsäljning bidrar Nudie Jeans till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Det skrev Naturvårdsverket när Nudie Jeans nominerades till Miljöpriset 2020 i kategorin Mod och tempo.
Hållbarhet har varit en grundbult i Nudie Jeans affärsidé sedan starten 2001. Redan 2004 lanserades de första jeansen i ekologisk bomull. Och sedan dess har företaget bland annat försökt att minska sin försäljning – eller hur man nu ser det – genom att erbjuda reparationer och på så vis förlänga byxornas livslängd. 2018 lagade man 55 000 par jeans. Samma år drog Nudie igång sitt reuse-denim-program, där inte längre önskade jeans tvättas, lagas och säljs igen.
– Återsålda jeans är kanske vår mest hållbara produkt, och intresset bland kunderna är stort, säger Nudies hållbarhetschef Sandya Lang i brittiska Sourcing Journal i samband med modeeventet Denim Première Vision i London.
Nudie Jeans argumenterar i debattartiklar för att fler företag ska arbeta med att minska världens fattigdom, mål 1, och verka för en hållbar konsumtion och produktion, mål 12.

tecknade jeans.

3. Alla alternativ räknas

E

lektriska rullstolar, mentorskap för kvinnor och 250 kronor till fattiga barn allt gör skillnad. ABB har i sin hållbarhetsrapport visat vad den stora verkstadskoncernen gör för att bidra till FN:s 17 globala mål.

På en pedagogisk hållbarhetshubb på koncernens hemsida kan nyfikna klicka runt bland målikonerna för att få exempel på hållbarhetsprojekt som ABB har bidragit till under året. Smått blandas med stort och sidan andas att ingen insats som medarbetarna tar initiativ till är för liten.

Det har laddats elektriska rullstolar under tävlingar för personer med funktionsnedsättningar i Tyskland, mål 10, startats mentorskap för kvinnliga studenter i Ungern, mål 5, och genom ett ABB-arrangerat motionslopp i Texas bidrog deltagarna med 250 dollar till barn som riskerar hunger på grund av fattigdom, mål 2. Så långt känns allt väldigt konkret.

Att minska mängden plast i havet faller under mål 15. Klickar man på den blå havsikonen kan man läsa att ABB bidrog med avancerade lösningar till den holländska organisationen By the Ocean We Unite i deras arbete för att studera, mäta och rapportera om ökade mängder plast i haven. Med hjälp av system från ABB planerades optimala rutter för forskningsfartygen och på så vis minskades deras bränsleanvändning, och organisationen kunde även samla in och analysera sensordata från fartygen i realtid. Krångligt att visualisera? Vem har sagt att det ska vara lätt att rädda världen?

4. Må bra för planetens skull

V

ar positiv dina 29 000 dagar på jorden. Enligt 29k är personligt välbefinnande en nödvändighet för hållbarheten.

Vi lever i ett alltmer komplext och krävande samhälle. Fler människor än någonsin tidigare känner brist på mening och med det följer ångest, ensamhet och en känsla av utanförskap” skriver Stockholmsbaserade 29k på sin hemsida. Namnet kommer från att vi människor – om vi lever i ungefär 80 år – får 29 000 dagar på jorden. Visionen är enkel: de där 29 000 dagarna ska inte kännas meningslösa. Det är inte bra för oss, och det är inte heller bra för planeten.

 Med rötterna djupt rotade i modern forskning har 29k tagit fram en app-baserad plattform för personligt anpassad utveckling där experter och medlemmar delar kunskap och erfarenheter med varandra. Tanken är att bygga ett ekosystem som kan nå många, inte bara den som har råd eller möjlighet att gå till terapeut.

 Men det handlar alltså inte bara om att göra livet till en mer njutbar upplevelse för oss som individer, vilket faller in under nummer 2 av FN:s globala hållbarhetsmål. Grundarna bakom 29k menar att personligt välbefinnande är nödvändigt för att vi ska klara att nå även de andra hållbarhetsmålen.  

Människor som mår bra fattar bra beslut, så ur ett metaperspektiv genererar psykiskt välmående värde även för de andra målen

Erik Fernholm som grundade bolaget 29K tillsammans med Niklas Adalberth och Tomas Björkman.

29k är icke vinstdrivande och ägs av stiftelserna Enskäret och Norrsken. Man samarbetar bland annat med forskare på Karolinska Institutet och Harvarduniversitetet.   

  

5. Peace in our time?

med metall från beslagtagna vapen belyser klocktillverkaren Triwa problematiken kring vapenrelaterat våld.

Bakom Stockholmsbaserade klocktillverkaren Triwa står fyra vänner som vill avdramatisera klockan och göra den till en modern stilsymbol – som de själva uttrycker det. Gruppen jobbar även för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Det gör de genom klockserien Humanium, som just nu går att köpa i UNDP:s webbshop.
Humanium är framtagen tillsammans med biståndsorganisationen Individuell människohjälp, och klockorna är gjorda i vad som kallas Humanium Metal, nedsmält metall från beslagtagna vapen.
Syftet är att belysa problematiken med vapenrelaterat våld. Varje klocka är framtagen med största respekt för materialets bakgrund och 15 procent av intäkterna går till stöd för samhällen i konfliktområden och deras offer.
Exakt hur odramatiskt det känns att gå omkring med metall från illegala vapen på armen vet bara bäraren. Men armbandsurets symbolvärde är helt förändrat

hand med klocka, berg i bakgrunden

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se