Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Nu förstår jag varför jag inte tänker som andra”

Han var bråkstaken som satt längst bak i klassrummet och gömde sig under kepsen. Idag står David Falk längst fram vid tavlan som internlärare med behörighet i 22 utbildningar.
Jobbet på Samhall blev vändpunkten:
– För första gången såg någon vad jag kan, i stället för vad jag inte kan.

Driven, självgående, noggrann och påläst. Tydlig, strukturerad, nyfiken och professionell. När David Falks närmaste chef Mats Bäcklin på Samhall i Gävle beskriver David snålar han inte med beröm. 

– David är klockren som internlärare och instruktör! Han är lätt att förstå och bidrar med bred kunskap och erfarenhet. 

Det är bra betyg för någon som tidigt klassades som klassens bråkstake och själv skolkade sig genom grundskolan. Med rätt stöd och medicinering hade David troligen varit högutbildad i dag. Drivet och engagemanget fanns där – men verktygen saknades. I stället hoppade han av skolan redan som 15-åring och flyttade hemifrån – rakt ut på gatan.

– Jag fick jobb på Big Burger på Drottninggatan i Stockholm och sov i varmluftsblåsarna vid Centralen. Ibland fick jag äta tidningspapper för att bli mätt, berättar han. 

Diagnoserna gav en förklaring

Livet har varit en kamp för självklarheter som tak över huvudet, ett jobb där man känner sig värdefull. Först som 20-åring fick David diagnosen grav dyslexi, och det skulle dröja ytterligare 10 år – varav sex år som sjukskriven – innan det fastställdes att han även har adhd, aspergers syndrom, tourettes, samt social fobi. Känslan av att vara annorlunda, den som ledde till kaos under skoltiden och ett ofrivilligt utanförskap, fick till sist en förklaring.

Att få en diagnos är att få hjälpen att förstå sig själv, menar David. Det var då pusselbitarna föll på plats.

– I min värld finns det två typer av människor; de som lever i sin diagnos eller de som lever med sin diagnos. Mina diagnoser får inte styra mig. Jag skyller inte på mina diagnoser, men nu förstår jag varför jag tänker och reagerar annorlunda än andra. 

Två personer sitter i kontorsstolar framför ett skrivbord och pratar.
David Falks arbetar som interlärare och instruktör på Samhall i Gävle. Här tillsammans med sin närmaste chef Mats Bäcklin.

Men en diagnos är inte bara svagheter utan också styrkor, något David är noga med att betona. Just hans förmåga att förklara så att andra förstår, är en av hans styrkor som lärare.

– Jag har ett annat logiskt tänkande än andra och adhd ger en extra energiväxel. Fördelen med asperger är att jag kan göra samma sak tusen gånger utan att uppleva det som tjatigt. När jag visar moppteknik – hur man ska göra för att inte slita ut axlarna – och får visa det igen och igen hundra gånger, gör det mig inget. När jag fastnar för något har jag ett fokus som är långt över det normala, jag kan sitta i flera dygn och läsa för att ta reda på ALLT.

Arbetet blev en vändning

Han ser det inte som en funktionsnedsättning, utan snarare som en funktionsförskjutning. 

– Men under uppväxten fick jag bara höra det jag INTE kan – att jag var dum i huvudet, inte kunde sitta stilla och koncentrera mig – och jag är inte ensam om det.  

Vändningen blev när han fick arbete via Samhall 2011.

– På Samhall sa de direkt ”vi kollar inte på vad du inte kan, utan vi kollar på vad du kan”. Jag kände ”wow – här vill jag vara med”!

Fortfarande brinner han för att stärka och utveckla människor så de kan ta sig vidare i livet. 

– Samhall är ett företag där alla vi som inte är helt accepterade kan vara och acceptera varandra. Alla växer när de blir sedda. Bara en liten sak som att få förtroendet att ansvara för städvagnen nästa månad, kan vara starten på en stor personlig utvecklingsresa.

Jobbet ger en trygghet, det ger rutin och struktur och det behöver diagnosbarn som jag.

David Falk

Men även på Samhall började David med att sitta längst bak i rummet och gömma sig under kepsen. 

– Jag var inne i en period då livet inte kändes så mycket värt… jag hade separerat, höll på att bli utförsäkrad och det var 90 graders uppförsbacke konstant i allt, berättar David.

Botten nåddes när han blev hemlös för andra gången i sitt liv. Det som höll honom uppe var kursen på Samhall och han ägnade all vaken tid åt att plugga, med outtröttligt fokus.

Då var det ingen – inte minst David själv – som trodde att han bara två år senare själv skulle stå längst fram i rummet och hålla i sin första internutbildning.

– Jag har klättrat rekordsnabbt på stegen från jobbare till fast anställd och ”internare”, mycket tack vare min samordnare som klappade mig på axeln och puttade mig åt rätt håll. 

Som mest undervisade David 2 800 deltagare på ett år, plus att han handledde instruktörer. 

Mer om David Falk

Ålder: 47.

Arbetsuppgifter: Internlärare och instruktör på Samhall i Gävle.

Gör på fritiden: Alla sorters fiske, bushcraft och city survival.

Drömmer om: Att vara med och utveckla Samhalls internutbildningar och bli den första anställda i kärnuppdraget som jobbar för Samhallskolan.

Bild på Davids ansikte, han tittare åt sidan och bär glasögon. Snö i bakgrunden.
Jobbet på Samhall blev vändpunkten för David Falk.

– Roligast är att se aha-upplevelsen i någons ögon när de förstår. När elever som hatar kurser och sånt säger att de vill gå fler – då har jag lyckats! 

Som lärare och instruktör på Samhall möter David alla typer av funktionsuppsättningar – från döva, till de med saknade kroppsdelar – och alla möjliga diagnoskombinationer. De egna erfarenheterna från skoltiden gör att han kan förstå och möta de han undervisar.

– 90% har dåliga erfarenheter från skolan. Det gäller att avdramatisera undervisningen, det här är inte ett klassrum i en skola.

Det som driver honom är deltagarnas beröm och uppskattning. Att hjälpa människor att växa.

Betydelsen av ett jobb

Tack vare Samhall gick han från hemlöshet och utanförskap till att vara del av en gemenskap. Det märks inte minst när han går genom kontorskorridorerna på Samhall i Gävle. David ser och småpratar med alla. Vikten av att ha ett arbete att gå till kan inte överskattas.

– Jobbet ger en trygghet, det ger rutin och struktur och det behöver diagnosbarn som jag, säger han och ler. 

Med tiden har David lärt sig att balansera tillvaron. I dag trivs han med sitt jobb och sitt hem, har en ny kärlek, tre utflugna döttrar, fyra bonusbarn och ett andra barnbarn på väg. I höstas stod han i rampljuset som konferencier när Visa vägen-priset delades ut i Stockholm, ett uppdrag som krävde mod. Särskilt för någon med social fobi, asperger och tourettes.

Nu vill han fortsätta bryta ny is.

– Jag vill vara med och utveckla internutbildningarna, utifrån min syn med diagnoser och allt, och få andra utbildare att växa. Jag skulle också vilja utveckla våra chefer. Det behövs fler utbildningar om diagnoser och mer förståelse för hur olika alla fungerar. 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se