Samhall Lyssna på innehållet

Micasa visar vägen

I dag skapar värdar från Samhall trivsel på fastighetsbolagets trygghetsboenden i hela Stockholm. Om det går bra? I november 2016 fick Micasa ta emot Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare.

På Tunets trygghetsboende i Råcksta vankas eftermiddagsfika. Det doftar nybakat från köket och långbordet är dukat med koppar och servetter. Ungefär en fjärdedel av husets hyresgäster brukar ta vara på möjligheten till samtal och sällskap över en kopp kaffe.
— Nybakade bullar är alltid uppskattat och min rulltårta brukar också vara populär, säger Paula Vasquez och ler.
Hon är en av de 24 värdarna på elva av de senior- och trygghetsboenden som ägs av Micasa Fastigheter. Värdarnas uppgift är att bidra till ökad trivsel och social samvaro. I arbetet ingår att bilda ett trivselråd för att i samråd med de boende arrangera meningsfulla aktiviteter. De knyter även kontakter med andra verksamheter som kan uppskattas av hyresgästerna. Egentligen är Paula Vasquez utbildad barnskötare men efter en hörselskada tvingades hon lämna yrket. Sedan dess har hon haft flera olika uppdrag inom Samhall.

micasa1
Alla möten med andra människor gör Micasa-värdarna Monica Haugli och Paula Vasquez jobb både roligt och utmanande. ”Det här är ett så mänskligt jobb”, säger Monica Haugli.

— Det här är definitivt ett av de roligaste och mest uppskattade jobb jag har haft – ett riktigt ge-och-ta-jobb. Jag känner att jag verkligen kan bidra och får någonting tillbaka. Tänk vad mycket jag har fått lära av de äldre som har så mycket erfarenhet att dela med sig av, säger Paula Vasquez.
Hon får medhåll av kollegan och Micasa-värden Monica Haugli.

Uppdraget i siffror

1 550

Så många lägenheter finns i Micasa Fastigheters samtliga 19 senior- och trygghetsboenden
i Stockholm.

24

Så många Micasa-värdar från Samhall finns det i elva av Micasa Fastigheters trygghets- och senior­boenden.

— Det här är ett så mänskligt jobb. Alla möten med andra människor gör jobbet roligt och ock­så utmanande. Det gäller att anpassa sig till dem man möter, så att jag på bästa sätt kan bidra till att skapa trivsel eller bara finnas till hands där det behövs. På anslagstavlan hänger ett schema över veckans alla aktiviteter: bingo vid två tillfällen, musik till kaffet, bibliotekariens besök, högläsning, sittgympa och fredagsmys. Utöver det här hjälper Micasa-värdarna till med andra vardagssysslor, som tvättstugebokning eller visning av gästlägenheten som kan hyras av anhöriga på besök.
Både Monica Haugli och Paula Vasquez fanns på plats när Micasa Fastigheters vd Maria Mannerholm fick ta emot Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare i november 2016. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson var prisutdelare.
— Otroligt hedrande och helt fantastiskt att få vara en förebild för andra. Samtidigt kan man undra varför inte alla företag tittar på vad människor kan och är bra på i stället för att fokusera på det de inte kan, säger Maria Mannerholm.

micasa3
Micasa Fastigheters vd Maria Mannerholm ställer samma krav på mervärde och kvalitet på Samhall som på övriga entreprenörer.

Sedan kommunfullmäktige 2009 beslutade att införa trygghetsboenden har värdarna varit en viktig del av verksamheten.

”När Samhall 2015 vann den offentliga upphandlingen för stadens Micasa-­värdar möttes beslutet på flera håll av fördomar.”

— De hjälper till att skapa trygghet och gemyt utifrån de boendes egna önskemål om aktiviteter. Det blir lätt, för de hyresgäster som vill, att delta i ett socialt sammanhang där de kan dela livsberättelser och delta i aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron, säger hon och berättar att flera hyresgäster vittnat om hur Micasa-värdarna skapar en meningsfull vardag.
— För vissa räcker det att gå ner till gemensamhetsrummet där det alltid finns någon som tar emot och hälsar välkommen. För andra är det värdefullt att få engagera sig i aktiviteterna, delta i förberedelserna och ta egna initiativ. När Samhall 2015 vann den offentliga upp­hand­lingen för Stockholm stads Micasa-värdar möttes beslutet på flera håll av fördomar. Anhöriga och hyresgäster hörde av sig.

Om Micasa

Dotterbolag till Stockholms stadshus som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Vård- och omsorgsboenden, behandlingshem och gruppbostäder och bostäder för nyanlända samt ett antal senior- och trygghetsboenden ingår. Trygghetsboendena har hyresrätter för personer som fyllt 75 år och är skrivna i Stockholms stad. I husen finns gemensamma lokaler där hyresgästerna kan umgås spontant eller vid ordnade aktiviteter. I varje boende finns en värd med uppgift att bidra till trivsel och social samvaro.

Lägenheterna förmedlas via bostadsförmedlingen i Stockholm. På försök finns värdarna även i fyra av Micasas seniorboenden. Senior-boendena har hyresrätter för personer som fyllt 65 år. Även i dessa hus finns gemensamma lokaler.

— Kritikerna hade en förutfattad bild av att människor som jobbar på Samhall är personer som har svårigheter i livet och därför inte klarar av ett uppdrag, säger Maria Mannerholm.
Det här trots att Samhall vann den offentliga upphandlingen i konkurrens med andra aktörer i ett anonymt anbudsförfarande och vid en sammanvägd bedömning av mervärde, kvalitet och pris. Som med alla andra entreprenörstjänster som upphandlas av Stockholms stad gör ­Micasa en kontinuerlig utvärdering av den tjänst som köpts. Micasa-värdarnas jobb granskas på samma sätt som fastighetsskötarna eller de som sköter utemiljön, både av Micasa och genom boendeenkäter.
— Vi förutsätter att vår avtalspartner, i det här fallet Samhall, sätter rätt person på uppdraget och matchar arbetsuppgiften med kompetens. Precis på samma sätt som vi förväntar oss att ett hissbolag skickar en kompetent hissreparatör. Inte skulle du fråga en hissreparatör som gör ett bra jobb om personen har andra svårigheter i livet, säger Maria Mannerholm.
De största protesterna kom innan Samhall tagit över verksamheten. Den kritik som kvarstod klingade av i takt med att de nya Micasa-värdarna började och rätt person kom på rätt plats. Att skötseln av uppdraget i dag får väl godkänt bekräftas av att avtalet, som ursprungligen löpte på två år, förlängdes under 2016.

 

Uppdrag

Att skapa en social träffpunkt och på andra sätt bidra till trivseln för de boende på elva av de senior- och trygghetsboenden som ägs av Micasa Fastigheter.

Lösning

Att genom offentlig upphandling anställa Micasa-värdar genom Samhall. I samråd med hyresgästernas trivselråd ordnar
värdarna meningsfulla aktiviteter och bidrar till ökad trivsel.

Effekt

Att det på elva senior- och trygghetsboenden i dag finns Micasa-värdar som bidrar till vardagsglädje och ökad social samvaro. Värdarna inspirerar till och föreslår olika typer av aktiviteter fem dagar i veckan.

micasa4

Micasa Fastigheter vann Visa vägen-priset 2016 i kategorin årets arbetsgivare.

Juryns motivering:

”Med en imponerande självklarhet har Micasa Fastigheter konsekvent stått upp mot omgiv­ningens fördomar och försvarat sitt val av medarbetare utifrån deras förmåga att med bästa ­kvalitet utföra det arbete som krävs. I en verksamhet där det personliga be­mötandet är väldigt viktigt för de äldres välmående har den här arbetsgivaren sett fördelar och kom­petens där andra ser hinder.”

Nominera till Visa vägen-priset här!

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se