Samhall Lyssna på innehållet

Inspirerad av ljud

När Jörgen Sangstas arbetsdag på Samhall tar slut är det hemmastudion som gäller. Under 1970- och 80-talen var han en etablerad musiker och producent i Göteborg. Takterna sitter fortfarande i.

– Kicken kom när jag hörde Jimi Hendrix första gången. Jag var väl 13 år. Då blev det solklart att det är musiken som jag vill hålla på med, säger Jörgen Sangsta.

Precis som för musiklegenden Jimi Hendrix var det gitarren som blev hans favorit-instrument. Hans tonårsperiod inföll runt 1968, den kultförklarade tid då hippievågen drog fram och de unga bröt mot gamla ideal.

– Sedan dess har jag alltid haft en fascination för det flummiga, säger han och ler.

Visst känns det som en stor kontrast till livet i dag. Nu ringer klockan 04.45 varje vardagsmorgon. Sedan tar Jörgen Sangsta bussen från hemorten Lilla Edet in till Trollhättan och Samhalls lokaler. Härifrån utgår han när han städar på bland annat Clas Ohlson, ÅF och ABF.

En del går ut och fiskar. Jag sätter mig och gör musik. Det är så kul att sitta och ratta och få en låt att växa fram.

Faktum är att arbetet som lokalvårdare på Samhall har gett honom trygghet, om än sent i livet. Musiken, den finns kvar i allra högsta grad, precis som skaparglädjen.

Det är nere i Jörgen Sangstas källare det händer. Dit ner går han nästan varje dag efter jobbet för att leka, lyssna och uppfyllas av ljuden som han tar fram via datorn. Visst händer det att gitarren fortfarande plockas upp ibland, men nu är det främst den digitala tekniken som gäller.

– En del går ut och fiskar. Jag sätter mig och gör musik. Det är så kul att sitta och ratta och få en låt att växa fram. Jag blir inspirerad av ljud kan man väl säga.

Han berättar att det kan räcka med att han hör en rytmsnutt eller en ackordslinga så tar inspirationen fart. Det har blivit en hel del kompositioner under åren. På musiktjänsten Spotify finns i dag över 40 av Jörgen Sangstas låtar och nyligen hörde Sony Music av sig. De var intresserade av den instrumentala filmmusik han just nu satsar på att producera.

Jörgen medverkar på gitarr och trummaskin i flera låtar på Freddie Wadlings album Picnic on a Frozen River.

Tillbaka till tiden runt 1970. Långt innan Jörgen Sangstas musik skapades i datorn hängde han mycket i ett allaktivitetshus i stadsdelen Haga i Göteborg. Området kryllade av konstnärssjälar. Det var enkelt att knyta kontakter och han spelade under åren i flera olika band.

– Jag minns särskilt när jag var i Kanada 1976 och bildade ett band. Det var magiskt och publiken var entusiastisk, men tyvärr fick jag problem med det kanadensiska musikerfacket eftersom jag var svensk. Då var det bara att återvända hem.

Efter att banddrömmarna i Kanada gått i kras bestämde han sig för att satsa på att bygga en egen studio och arbeta med inspelningar i stället. Så småningom bildade han även sitt eget skivbolag Urania.

– Min lokal var stor. Där hade jag fester med scenframträdanden och gjorde live-inspelningar.

Bara några kvarter bort bodde artisten -Freddie Wadling. Han tillhörde samma generation som Jörgen Sangsta och under 1980-talet fann de båda musikerna varandra. Det resulterade i flera samarbeten. Bland annat spelades Freddie Wadlings album Picnic on a Frozen River in i Uraniastudion. Här medverkar också Jörgen Sangsta på gitarr och trummaskin på flera låtar.

– Det var väldigt kul att jobba ihop med Freddie. Han var himla duktig.

Jörgen Sangsta

Ålder: 64 år.

Bor: Lilla Edet.

Familj: Sambon Ann-Charlotte och tre vuxna barn.

Yrke: Städare på Samhall i Trollhättan och musikproducent.

Hobby: Skapa musik och fotografera.

Beskriv dig själv med tre ord: Nyfiken, envis och kreativ.

Sedan kom några tuffa år. Av olika anledningar försvann musikprojekten och Jörgen Sangsta hamnade i långtidsarbetslöshet. I början av 1990-talet föddes hans och sambon Ann-Charlottes tre barn och familjen hamnade i Lilla Edet. Det blev svårt att hitta ett vanligt jobb eftersom en medfödd sjukdom gav problem med njurarna. Att när som helst behöva springa på toaletten skapade stor oro. Till sist kom räddningen: ett jobb på Samhall.

– Här möttes jag äntligen av förståelse. När jag fick jobb här betydde det att jag kunde åka på semester. Det var värdefullt för mig.

Så gott som alltid är det ett arbetslag på två personer som åker iväg på städuppdragen hos kunderna.

– Jag njuter av att jobba med vissa människor – när det bara funkar och man intar olika roller som kompletterar varandra, fortsätter han.

Men nu sjunger han faktiskt på Samhalls slutvers, för snart väntar pension. Det kommer att ge mer tid för musiken och det märks att energin och skaparglädjen finns kvar.

– Nu vill jag gärna höja nivån. Det vore kul att göra en musikvideo. Sedan kanske det blir en fotobok från åren i Haga, vem vet?

Jörgen Sangstas Story

1953

Jörgen Sangsta föds i Kungsbacka. Efter ett par år flyttar familjen till Sjömarken utanför Borås, där han växer upp.

1967

Jörgen hör Jimi Hendrix för första gången och inser att det är musik han vill hålla på med. Flytten går till Göteborg.

1983

Freddie Wadling och Cortex spelar in Cortex: Live at Urania på kassett i Jörgens studio. Senare släpps den som LP.

1986

Cajunbandet Suède Zydeco anlitar Jörgen som basist. De turnerar runt i Sverige och har spelningar i USA.

1993

Studion läggs ner och ett par år senare flyttar han med sin familj till Lilla Edet. Jörgen blir hemmapappa åt tre barn.

2017

I år går Jörgen i pension och lämnar jobbet på Samhall som han har haft sedan 2009. Då får han mer tid för musiken.

Lyssna på Jörgen Sangstas musik i Radio Samhall

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se