Samhall Lyssna på innehållet

Beat för beat

Han är en hängiven hårdrockstrummis som lämnat sjukpensionen för anställning som lastbilschaufför. Och när Peter Anderberg vill ha gott häng drar han hit – till Sveriges första renodlade trumbutik.

Peter Anderberg

Ålder: 34 år.
Bor: I en tvåa i Kallebäck i Göteborg.
Jobbar: Lastbilschaufför.
Intressen: Musik, indianer och personlig utveckling.
Om tio år: Då är jag heltidsmusiker.
Beskriv dig själv med tre ord: Envis, lojal, målmedveten.

Trummor och snack hos Buller & Bång

Trumaffären ligger på ett hörn i utkanten av Göteborgs innerstad. Den är inte särskilt stor. Vid första anblicken inte heller anmärkningsvärd. Men när jag kommer in står Peter Anderberg redan vid disken och snackar med butiksinnehavaren Anton Roos. Som om de inte gjort annat.
Denna tisdag har även Antons mamma ryckt in som personal och det är uppenbarligen inte första gången hon träffar Peter. I kassan som snarare är en bardisk går kaffebryggaren varm. Buller & Bång som öppnade 1984 har blivit något av en samlingspunkt för trummisar i Göteborg.

”Försäkringskassan trodde att jag skämtade när jag ringde och sa att jag ville börja jobba.”

– Ibland har vi ett mindre trumdagis i butiken, säger mamma Kristina och skrattar.
Peter Anderberg, som hyllar sin favoritepok iförd utsvängda jeans och rödbrun skinnjacka, beskriver sin relation till platsen med stort P:
– Buller & Bång är min främsta leverantör av trumprylar – jag är expert på att slå sönder mina cymbaler. Här kan jag testa grejer och få glädje av personalens kompetens. De har också alltid stått för bra bemötande och en nära kundkontakt, säger han.

Från Markaryd till Göteborg för musikens skull

Hemma i Markaryd hade Peter Anderberg spelat både fiol och gitarr när han som 16-åring flyttade med sin familj till ett hus. Eftersom det inte längre fanns några grannar att ta hänsyn till fick han äntligen tillåtelse att börja spela trummor. Redan då var det rock och hårdrock från 1970-talet som gällde. Led Zeppelin. Peter lyssnade och lärde.

”Buller & Bång är min främsta leverantör av trumprylar – jag är expert på att slå sönder mina cymbaler.”

På grund av en medfödd cp-skada blev Peter Anderberg sjukpensionär vid 17 års ålder. Han flyttade från det småländska samhället med knappt 4 000 invånare till Göteborg, för att få större möjlighet att spela musik. I storstaden hoppades han hitta likasinnade, replokaler, musikaffärer.

Samhall var vägen till jobb och bättre ekonomi

Men att vara sjukpensionär är inget man blir rik på. Och trummor är som Peter säger ”långt ifrån gratis”.
– Jag ringde Försäkringskassan och sa att jag ville börja jobba. ”Ursäkta?”, svarade de. De trodde först att jag skämtade, berättar Peter.
Vägen in i arbetslivet gick via Samhall. Han fick sommarvik på avdelningen för produktion och transport, packade dvd-filmer, körde interntaxi, jobbade som chaufför åt ett tvätteri. Visst har han genom åren mött fördomar om Samhall och de människor som jobbar där – men han säger att fördomarna brukar komma på skam när folk träffar honom.

”Det var Samhall som gav mig chansen att få ett jobb, en ekonomisk trygghet och chansen att utveckla mig själv. Jag skulle nog säga att det var livsomvälvande, säger Peter Anderberg.”

I ett samarbete mellan Samhall och Arbetsförmedlingen fick Peter så småningom möjlighet att ta körkort för tung lastbil med släp. Inte minst av ekonomiska skäl har han sedan dess strävat efter att få göra en övergång och bli anställd på ett åkeri. I december förra året blev det verklighet.
I dag kör Peter Anderberg lastbil med styckegods – åkerispråk för gods förpackat i lådor – mellan Göteborg och Ödeshög varje natt. I Östergötland byter han lastbil med en chaufför som kommer körande från Stockholm och är tillbaks i Göteborg runt fyra på morgonen.
– Enda nackdelen med jobbet är att det kan vara svårt att få tid att repa, säger Peter.

Från hårdrock till sydstatsrock

Och repa måste man om man ska hålla liv i tre olika band. Först och främst är det Soul Spine, ett renodlat hårdrocksband som redan under sitt första år hade spelningar minst en gång i månaden. Dessutom spelar Peter Anderberg sydstatsrock med Southern Festival Train och är just på väg att starta ett tredje band som än så länge saknar både basist och sångare.
Hur ofta han tittar in till Anton på Buller & Bång varierar. Men det finns ett besök han aldrig glömmer.

”Enda nackdelen med jobbet är att det kan vara svårt att få tid att repa”

– Det var en gång på våren 2008 när jag kom hit och såg ett trumset och bara kände att ”det där kittet ska jag ha”. Det var någonting med storlekarna på trummorna … av märket Gretsch och i färgen black sparkle. Det var kärlek vid första ögonkastet. Trumsetet kostade 12 000 kronor och som tur var fick jag dela upp betalningen. Det är fortfarande de trummorna jag spelar på.
Det är snart ett år sedan han lämnade Samhall. En arbetsgivare som betytt mycket på hans väg vidare ut i arbetslivet.
– Väldigt mycket. Det var Samhall som gav mig chansen att få ett jobb, en ekonomisk trygghet och chansen att utveckla mig själv. Jag skulle nog säga att det var livsomvälvande, säger Peter Anderberg.

Peters story

1981: Föds i Markaryd. 1997: Börjar spela trummor. 2002: Flyttar till Göteborg. 2008: Börjar på Samhall. 2012: Bildar bandet Soul Spine. 2014: Börjar på åkeri.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se