Samhall Lyssna på innehållet

Monica möter e-handelskungen Per Svärdsson

E-handelskungen Pär Svärdson är mannen bakom succéerna Adlibris och Apotea. I mötet med Samhalls vd Monica Lingegård berättar han om hur framgången ligger i detaljerna. Han förklarar också varför han inte tycker att företag behöver ta ett socialt ansvar – men att de har allt att vinna på att göra det.

Det är tidig morgon och strålande sol över den del av Stockholm som kallas ”Sibirien”. Här, på Sveavägens mest nordliga utpost har nätapoteket Apotea sina kontorslokaler. Det är inte stans mest ansedda adress, men så är det också helt andra frågor som e-handelskungen Pär Svärdson värderar. Framgången med Adlibris och Apotea handlar enligt honom om tajmning, liksom att vara beredd på att jobba lite hårdare, snabbare och bättre än konkurrenterna. Då går det utmärkt att gå i pikétröja och jeans och att bo granne med Norra länken. Trots över 20 år inom näthandel ägnar han fortfarande en stor del av sin arbetstid åt att utveckla e-handelsplattformen och finslipa och förbättra logistikkedjan – från beställning till leverans.

– Som chef måste du förstå hela verksamheten, ner på detaljnivå. Det är lika viktigt som att vara en närvarande förälder, annars kan du plötsligt upptäcka att dina barn inte är de personer du trodde att de var – att du faktiskt inte har den företagsorganisation du trodde att du byggt upp, säger han.

Den gassande solen lyser in över soffgruppen och når den vita väggen som är överfylld av diplom och utmärkelser, som Årets e-handlare, Årets gazellföretag, Årets tillväxtföretag, Årets nätbutik och Årets affärsbragd. Mitt bland utmärkelserna för framgångsrikt företagande står också diplom från SOS Barnbyar som rapporterar om insamlingsrekord 2017. En bit bort hänger en digital anslagstavla som i realtid visar varje gång en kund i samband med sitt köp valt att skänka pengar till SOS Barnbyar eller till Världsnaturfonden, två organisationer som Apotea stöttar.

Men tillbaka till samtalet kring soffbordet där Monica Lingegård vill veta vad som driver denne entreprenör, som är son till en företagare och som startade sitt första företag vid 16 års ålder.

”Jag hade nog min första affärsidé i tioårsåldern”

– Jag hade nog min första affärsidé i tioårsåldern. Varje ny idé presenterade jag för min pappa så starten kom absolut hemifrån. Det var väl lite som att spela fotboll. Får man lite flyt så blir det kul.

Nu var hans första affärsidéer inga direkta målgörare – som det där med kaninuppfödning hemma i garaget. Och första företaget Svärdson Capital Management ser han i dag mest som en lektion i företagande.

– På Samhall pratar vi ofta om supertalanger, att alla har någon typ av talang eller förmåga. Sen kanske man måste lägga lite mer tid på att utveckla den.

Har du en supertalang?

– I så fall har jag nog en talang för att starta företag, säger han med ett skratt och tillägger:

– Fast, vadå talang. Grejen är väl att jag ser affärsidéer där andra ser problem. Det beror snarare på träning än på talang. Om man som jag ägnat en stor del av sin tid åt att fundera på hur man löser olika typer av problem på jobbet eller i samhället då blir man rätt bra på det.

Du har sagt att man inte behöver en lysande affärsidé utan att det viktigaste är att vara i en tillväxtbransch. Inställningen att man inte måste vara världsbäst utan bara jobba hårdare än andra, är det en del av framgången i ditt ledarskap och ditt företagande? 

– Delvis. Affärsidén måste inte vara bäst. Men genomförandet måste vara det. När vi startade Adlibris var vi fem aktörer med samma affärsidé. Varför blev Adlibris störst? Bokus fick bara 40 procent trots att de hade mer pengar – och de andra försvann. Här handlade det inte om att vara genomsnittlig utan om att vara bäst.

Du pratar om vikten av att träna för att bli bättre. Du har jobbat hårt, åkt på snytingar och kämpat vidare för att bli ännu bättre. Hur har det präglat bolaget?

– Man får den företagskultur man förtjänar. Det finns 200 miljoner böcker om framgångsrik företagskultur, men viktigast är närvaron och att ta ansvar för att fixa saker. Om du som chef ser något som inte fungerar och bara rundar problemet i stället för att ta itu med det, då kommer nästa medarbetare som går förbi göra samma sak. Det kanske är en lite högfärdig jämförelse, men det är tilltalande att se en bra företagsledare som generalen som går före. Det fungerar inte om generalen själv ligger kvar i bunkern och skriker till medarbetarna att de ska vara modiga och gå framåt.

”Dessutom tror jag att det är lättare att behålla någon form av energi och engagemang om man gör något man är stolt över. Att jobba hållbart är också en rekryteringsfråga. Om vi går i bräschen kan vi locka talangfulla medarbetare.”

I Apoteas logistikcenter i Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, finns kapacitet att packa fyra paket i sekunden. 500 anställda gör Apotea till Heby kommuns största arbetsgivare. På hemsidan står att läsa att detta är Sveriges klimatsmartaste logistikcenter. Vad innebär hållbart företagande för dig?

– Att företaget ska finnas kvar över tid. Dessutom tror jag att det är lättare att behålla någon form av energi och engagemang om man gör något man är stolt över. Att jobba hållbart är också en rekryteringsfråga. Om vi går i bräschen kan vi locka talangfulla medarbetare. Våra kunder gör ju samma val som våra anställda, så hållbart företagande är en jätteviktig fråga.

Ni har sagt att ni ska bli Sveriges mest hållbara företag.

Vad innebär det?

– Det är ett ganska diffust mål, men vi vill både vara bäst och uppfattas som bäst. Vårt lager i Morgongåva är designat för att minimera energianvändningen och har Sveriges största solcellsanläggning på taket. Runt lagret har vi skapat en miljözon där bara fordon i den högsta miljöklassen får hämta och lämna varor. Vi jobbar också med att minska användningen av plast och försöker påverka våra leverantörer. Nu har vi även gett oss på vilken palmolja de använder i sina produkter.

Hur ser du på ett företags sociala ansvarstagande? Ni placerade ert lager i Morgongåva, en ort där det inte naturligt fanns många arbetstillfällen tidigare. Var det en medvetet god satsning?

– Här måste jag få klargöra en sak: Jag anser inte att företag har ett socialt ansvar.

Inte?

– Företag har ett ansvar – mot sina aktieägare – och ska följa lagar och regler. Däremot tror jag att företag har väldigt mycket att vinna på att ta på sig en större kostym. Att inte ta socialt ansvar kan få förödande konsekvenser eftersom det handlar om stora och viktiga frågor för oss medborgare. Se på Vattenfall och kolkraftverken. Till slut nås den punkt när folk säger att de inte vill köpa el av dem.

Så du tar inte ett socialt ansvar för att du måste utan för att det är bra business?

– Se det så här: jag tycker inte att jag är ansvarig inför myndigheter att driva SFI-utbildning för våra anställda på arbetstid. Men jag är stolt över att vi gör det. Eftersom det inte är något vi gått ut och berättat om kan det vara svårt att påstå att vi gör det för att det är bra för affärerna. Men vi kan erbjuda arbete som passar väldigt bra för integration och har anställt duktiga unga personer som är superlojala, men dåliga på svenska. Hos oss kan de med hjälp av sina kollegor komma långt.

Om vi internt gör saker som vi kan vara stolta över, då blir det i förlängningen bra för affären och vårt engagemang. Och vi kan hitta nya kunder och nya anställda, vilket borde tillfredsställa våra aktieägare.

Du är driven, otålig och har en kraft att genomföra det du föresatt dig. Vad blir nästa grej?

– Jag vet inte. Jag kan tycka att det är väldigt roligt att jobba med hållbarhetsfrågor så det är inte omöjligt att det skulle bli något sådant.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se