Samhall Lyssna på innehållet

Monica möter Mikael Damberg

Korridorsnack. Han tror på enklare vägar ut i jobb. Samhalls vd Monica Lingegård möter närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett morgontidigt samtal.

Tidigt, en gråmulen måndag, möter Mikael Dambergs pressekreterare upp vid vaktkuren i Näringsdepartementets överbyggda innergård. Ett par trappor upp och några färgglada korridorer senare kommer Mikael Damberg gående längs korridoren, med utsträckt hand och partiets röda ros fastpinnad på det blå kavajslaget. Det blir god morgon och stig på, och medan kaffet hälls upp och tepåsen kramas ur kommer samtalet snabbt in på väsentligheter. Som vd för ett statligt ägt bolag vill Monica Lingegård förstås veta vad han som ansvarig minister har för förväntningar på de statliga bolagen, förutom att de ska nå sina mål?

Mikael: Vi ställer höga krav på hållbart företagande. Det ska vara skillnad på ett statligt och ett privat ägande i den mening att både staten som ägare och svenska folket ska kunna lita på att ett statligt bolag agerar hållbart.

De globala målen för hållbar utveckling 

Monica: Vilka förväntningar har du kopplade till FN:s globala utvecklingsplan Agenda 2030 och de 17 SDG-målen för hållbar utveckling?

”Jag tror att vi i Sverige ibland underskattar hur andra ser på oss och på hur våra arbetsmodeller kan inspirera andra.”

Mikael: Eftersom bolagen är väldigt olika måste ju varje bolag göra sin egen analys och se vilka mål som är mest relevanta och var man som bolag kan göra skillnad. Just Samhall har ju ett unikt samhällsuppdrag och ska bidra till förändring av vår svenska arbetsmarknad – ge människor med funktionsnedsättningar en möjlighet.

Monica: SDG-målen kan ju kopplas till uppdrag i Sverige, men många bolag har naturligtvis en möjlighet att ta ett ännu större ansvar eller åtminstone bidra till en global utveckling som är positivt kopplad till SDG-målen. Hur visionära vill du att de statliga företagen ska vara?

Mikael: Igen, man måste titta på vilket uppdrag bolagen har. Jag tror att vi i Sverige ibland underskattar hur andra ser på oss och på hur våra arbetsmodeller kan inspirera andra. Vill vi uppnå Agenda 2030 räcker det ju inte med att tio miljoner människor i Sverige klarar målen, så det är definitivt en del av strategiarbetet att fundera på hur man kan spela en roll för andra. Det finns exempelvis inte många statliga bolag som jobbar som Samhall, men det finns ett stort internationellt intresse för hur Samhall fungerar.

17

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG) som antogs av FN 2015.

Monica: Det stämmer. Det spelar ingen roll om vi är i Sydkorea eller i USA. Vi är alltid väl mottagna. Tricket är att Samhall arbetar med riktiga jobb – inga hitta på-jobb. Vi jobbar på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra företag, och så har vi inte valt våra medarbetare. Kombinationen av att vara så pass kommersiella som vi är och att vi samtidigt ­integrerar och inkluderar människor som tidigare blivit bortvalda gör oss unika. Det finns väldigt många i andra länder som jobbar med vår typ av frågor, men de flesta är kvar i tanken på att skapa jobb, vilket inte fungerar. De har inte gjort omställningen och flyttat från fabrik och tillverkning till service och tjänsteproduktion. En konsekvens blir att det helt enkelt blivit för dyrt och att verksamheten har lagts ner.

”Att ta in en person med funktionsnedsättning kan vara ett statement som visar att detta är en arbetsplats för alla.”

Sysselsättning för fler 

Frukostsamtalet fortsätter kring en arbetsmarknad i förändring, där gamla jobb rationaliseras bort och där det ställs allt högre krav på social kompetens.

Mikael Damberg menar att det ökar risken för att den som bryter mot normen sätts på undantag. Trenden är internationell, konstaterar han också, även om det är svensk statistisk han lutar sig mot. Svenska siffror visar att sysselsättningen har ökat de senaste decennierna bland befolkningen som helhet, men har legat still bland personer med funktionsnedsättning. Grundproblemet är alltså att det finns strukturella hinder för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Mikael Damberg har ett särskilt uppdrag att skaffa fram just enklare jobb. Vad har han för lösning?

Mikael: Jag talar oftare om enklare vägar ut i jobb. Vissa jobb kräver många års utbildning innan man kan komma i fråga. Andra jobb kräver att man får gå bredvid någon och lära sig ett arbete under några veckor. Klart att det blir skillnad. I debatten låter det ibland som om man ska hitta på de här jobben och det är jag politiskt tveksam till. Den tillväxt vi har skapar alla typer av jobb, både ingenjörer och diskare. Men alla jobb som försvunnit kommer inte tillbaka.

Monica: Samhall gjorde ett stort arbete förra året där vi tittade på vad som är fram­tidens jobb. Ta hela biten med lagerlogistik och e-handel, ta återvinning, it-sektorn – testare växer så det knakar – och det är relativt sett enkla jobb. Det handlar inte om att återskapa gamla jobb utan om att hela tiden vara nära de nya jobb som skapas och om att lägga en plan för hur man ska vara konkurrenskraftig i de nya sektorerna.

Mikael Damberg tycker att företag skulle må bra av öka sitt sociala ansvarstagande genom att anställa avlastare som kan ta hand om allt det som annars inte blir gjort.

Mikael: Lyfter vi blicken ser vi att det skapas många jobb just nu. Arbetsförmedlingen räknar med att 150 000 jobb skapas i år och nästa år och att åtta av tio nya jobb kommer gå till människor som är födda utanför Sverige. Arbetsmarknadsläget är att det börjar bli ont om folk och arbetsgivarna måste börja justera sina kravprofiler. Kompetens måste värderas på ett nytt sätt. Om vi kan hålla svensk ekonomisk tillväxt på hög nivå ett par år till, har vi världens chans att flytta människor från att stå utanför arbetsmarknaden till att bli en del av den. Det gäller även funktionsnedsatta. Tappar vi trycket i tillväxten blir det svårare. Vi måste också hitta fler vägar in. Det räcker inte med ­Arbetsförmedlingen. Privata bemanningsföretag har mycket kontakter ute på arbetsmarknaden och vi måste se på hur vi kan använda dem för att få in nya grupper.

 

Allt fler bemanningsföretag tar över arbetsgivaransvaret och jobbar med ett nära handledarskap. Det gör det lättare för privata arbetsgivare att pröva.

Vi måste få fler att förstå att detta är en möjlighet och att man inte måste ta hela ansvaret själv utan att man kan dela det med andra. Jag möter allt fler företagare som vill göra en insats för att i någon mening påverka samhället. Att ta in en person med funktionsnedsättning kan vara ett statement som visar att detta är en arbetsplats för alla. Den attitydförändringen börjar hända nu.

Socialt ansvarstagande bygger varumärket 

Monica: Det är tydligt hur viktigt socialt ansvar har blivit för många företag och deras varumärkesbyggande. För Samhall är ju detta en del av vårt grunduppdrag men har du stött på några goda exempel utifrån socialt ansvarande-perspektiv?

Mikael: Vi får inte glömma att många kommuner gör en väldigt stor insats här. Kommuner har under lång tid funderat på vad det är för arbetsuppgifter som inte blir gjorda. Jag tror att många företag skulle må bra av att göra samma resa. Svenskt näringsliv har i många fall blivit så rationellt att det blivit irrationellt och det finns ingen avlastning någonstans för någon grupp. På något sätt så slösar vi nog både med resurser och lönekostnader för att folk gör fel saker helt enkelt. Jag besökte nyligen en arbetsplats där man tagit in en avlastare i verksamheten, en nyanländ. Medarbetarna berättade att detta var det viktigaste som hänt på deras arbetsplats på flera år, inte bara för att de fick avlastning och hjälp utan för att det plötsligt kändes viktigare att gå till jobbet, för att man hjälpte till med svenska språket och samtidigt lärde sig lite om den nye medarbetarens hemland och bakgrund.

”Att ta in en person med funktionsnedsättning kan vara ett statement som visar att detta är en arbetsplats för alla.”

Monica: Jag tror på att sprida goda exempel. Vi möter också många arbetsgivare som berättar att det blivit lite bättre kultur och en mjukare jargong sedan Samhall kom in.

Mikael: Många av de arbetsplatser jag besöker har medarbetare från Samhall och det är roligt att se hur hängivna och stolta dessa medarbetare är över att göra ett riktigt jobb, och hur de växer med jobbet.

Monica: Det tror jag att man kan se på alla grupper som kommer från utanförskap, det finns en helt annan dedikation, för man vet hur det är att vara utanför.

 

 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se