Samhall Lyssna på innehållet

Lennart Ekdal på studiebesök i Samhalls värld

Lennart Ekdal är en av Sveriges mest framgångsrika journalister, orädd och rak på sak. Lögner och girighet får hans puls att stiga.

Lennart Ekdal
Född: 1953.
Gör: Journalist, programledare och moderator.
Program: Fuskbyggarna och Kalla fakta, tidigare bland annat Kvällsöppet och Hetluft.
Bor: Villa i Bromma, torp vid en sjö i Östergötland.
Familj: Sambo med Malin sedan 30 år. Tre söner.
Fritid: Spelar gitarr och sjunger i ett rockband.
Faderskap: ”Jag var själv helt ouppfostrad och har fört den traditionen vidare.”

Medarbetarna på Ica Maxis lager i Solna kan andas ut. Lennart Ekdal är inte där för att ställa någon till svars – varken fuskbyggare eller skattefifflare.
– Visst jobbar du på Uppdrag granskning, undrar någon.
– Kalla fakta, rättar Lennart Ekdal.
– Kan ni hjälpa mig med en sak?
Som en del av det vi brukar kalla tredje statsmakten har Lennart Ekdal större möjligheter än de flesta att påverka. Han kan ge svaga och utsatta en röst och drivs efter 37 år i yrket fortfarande av en vilja att göra samhället bättre.
Därför gläds han åt en utveckling där allt fler företag inser att det finns andra värden än maximal vinst till aktieägarna.
– Marknadsfundamentalisterna brukar predika att företag som inte genererar vinst går under. I en mening stämmer det förstås, men det hindrar inte att man som företag också tar på sig uppgifter som gynnar annat än den egna vinsten på kort sikt. Ju mer företagen definierar en samhällsnytta som inte direkt kan mätas i pengar, desto bättre. Och det kan alla företag göra, säger Lennart Ekdal.
Han menar att varje företag – och medarbetare – borde ställa sig frågan vad som är mest stimulerade: att skapa något som verkligen hjälper människor eller att bidra till att en aktieägare blir rikare?
– Så kan man faktiskt formulera frågan om man drar den till sin spets, menar han.
För Samhall sammanfaller affärsidé och samhällsnytta och på Ica Maxi Stormarknad i Solna följer Lennart Ekdal intresserat hur några av de mellan 20 och 30 Samhallmedarbetarna som jobbar här packar matkassar som skickas ut till drygt 200 pensionärer varje dag.
– Jag tycker att det vi gör är jätteviktigt. Vi når äldre människor som inte kan komma ut och handla själva. Utan oss kanske de inte skulle få någon mat. Det är en del av Sverige som vi ibland glömmer bort. Den glädje som möter oss när vi kommer är fantastisk och gör att det här jobbet känns väldigt meningsfullt, säger Shelley Ann Licorish.
Hon hade slitit ut kroppen efter tungt arbete i byggbranschen. Nu jobbar hon som samordnare för den logistikapparat som är en del av Samhalls avtal med den kommunala hemtjänsten och privata omsorgsföretag i Stockholmsområdet.
Lennart Ekdal tycker att han själv har haft en enkel resa genom livet, men menar att han ibland kan reflektera över hur det skulle vara att förlora allt och tvingas börja om från början.
– Livet är slitigt och tungt och jag känner en enorm respekt och beundran för människor som övervinner svårigheter och tar sig vidare. I mitt jobb har jag träffat ganska många som kunde ha gett upp i stället för att fortsätta kämpa, säger han.
En av hans livs välsignelser var att han kom ut på arbetsmarknaden i en helt annan tid, i mitten av 1970-talet.
– Jag var lika vilsen som alla andra i äldre tonåren. Men jag läste mycket, hade ett bra språk, var argumentationsvillig och ganska utåtriktad. Det gjorde att journalistiken låg nära till hands.
Han hade sommarjobbat som vaktmästare på sjukhus, staplat plank på en byggfirma och varit badvakt innan han fick praktikplats på Östgöta Correspondenten, lokaltidningen i hemstaden Linköping.
– Där var fullt av stofiler som hasade runt i tofflor och skrev en spalt om frimärken varannan vecka. Jag kom in som pigg 21-åring och det fanns hur mycket som helst att göra. Det var jungfrulig mark. Den stora skillnaden jämfört med i dag var att du fick jobb direkt om du var duktig. I dag räcker inte det. Ingen anställer, så i stället får alla jobba några veckor eller månader tills ett projekt är slut. Dagen efter att en programserie är inspelad så upphör anställningen. Min generation hade det så mycket lättare.
Lennart Ekdal tror att utvecklingen är en fara, för samhället i stort och för journalistiken.
– Otrygga, rädda människor vågar inte ifrågasätta arbetsgivare och andra företeelser fastän de borde. Jag har full förståelse för att yngre människor är rädda för att göra sig obekväma och därför håller tyst. Men jag har råd att bråka, säger han.
Därför har han öppet kritiserat TV4 för att ha försämrat arbetsvillkoren för sina medarbetare på nyhetsredaktionen.
– Några är skitsura på mig för att jag säger vad jag tycker. De kallar mig tjatig och gnällig. Jag anser att jag framför konstruktiv kritik. Man måste som företag, och människa för den delen, brinna för något annat än att tjäna pengar. Men det tycks råda en slags inställning på många håll, att innehållet inte spelar så stor roll så länge vinsten maximeras.
Ekdal är medveten om att han sågar i den gren som han själv sitter på, men är det någonting som går som en röd tråd genom hans yrkeskarriär så är det mod. Mod att utmana makten och konfrontera dem som har handlat fel. Och på ett mer personligt plan: mod att gång på gång överge tryggheten.
Först lämnade han Östgöta Correspondenten för att flytta till Stockholm. Han blev så småningom ekonomireporter på Dagens Nyheter.
– Det var en ren slump och jag hade inte en aning om någonting. Jag visste inte ens vad en aktie var. Soliditet? Borgenär? Vinst efter finansnetto? Jag tvingades slå upp allt i Bonniers Ekonomilexikon, medger Ekdal.
Femton år senare tilldelades han Stora Journalistpriset för ”särklassiga ekonomiska reportage och intervjuer med insikt, bett och humor”.
Han bröt upp från Dagens Nyheter för tv-jobb på Aktuellt, men efter fem år som profilerad reporter gick han vidare till den då ännu icke startade kanalen TV4.
– På Aktuellt hade vi miljonpublik varje dag. När telefonen ringde på TV4 så brukade vi säga att ”Nu ringer tittaren”. Det dröjde flera månader innan det ens gick att mäta tittarsiffrorna, minns Lennart Ekdal.
Efter fem år på TV4 valde han åter bort tryggheten för att starta eget företag, med TV4 som en flitig uppdragsgivare.
Är det något som livet har lärt honom så är det att utmana sina rädslor.
– Mitt råd är att utsätta sig för det man fruktar. Det är jobbigt i början, men så småningom går det över och du växer när du märker att du klarar det. Det kan vara svårt att lämna tryggheten, men jag har nog alltid lockats till det ovissa. Jag har gripit tillfällena i flykten och förvaltat mina chanser ganska väl. Jag har inte varit rädd av mig, konstaterar han.
En inställning som möjligen har smittat av sig på sonen Albin, som 18 år gammal skrev kontrakt med italienska fotbollsklubben Juventus (numera spelar han i Cagliari).
– Det var modigt i den meningen att han som välcurlad, omhändertagen Brommabrat kastade sig ut i det okända. Men samtidigt: vilken grabb säger nej när en av världens största klubbar hör av sig och vill köpa honom, frågar sig Lennart Ekdal.
Text: Markus Wilhelmson  |  Foto: Simon Paulin

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se