Samhall Lyssna på innehållet

Jobbet på Samhall gav framtidshopp

En utsliten axel hotade att sätta stopp för yrkes­livet. Men Carine Rieem­ fick en ny chans på ­Samhall i Visby. Nu har hon samma yrke som förut men slipper smärtan. Och slut­resultatet för kunden blir precis lika bra, konstaterar hon. ­
Vi träffade henne på ­favoritplatsen Högklint.

Carine Rieem
Ålder: 49 år.
Bor: Endre.
Jobbar: Som produktionssamordnare för städ på Samhall i Visby.
Intressen: Trädgårdsarbete.
Om tio år: ”Det är lite svårt att sia så långt fram som tio år, men jag hoppas ju på att jag har ett bra jobb där jag trivs. Eller att jag har fått möjlighet till att öppna mitt rock’n’roll-fik/pub någonstans. ”
Egenskap: ”Jag är envis och jag tycker om att jobba hårt. I skolan var jag en sådan där unge som aldrig satt still, jag var liksom överallt.”

Det var länge sedan hon var här nu, vid Högklint utanför Visby. I alla fall rent fysiskt. Men hon återvänder ändå ofta. Till barndomens skratt och lekar. Till ungdomens fester och förälskelser. För i tanken är Högklint fortfarande den plats som ger Carine Rieem mest kraft och glädje. Tack vare alla de minnen som finns samlade vid den karga klinten.
– Jag växte upp i Vibble, det ligger inte så långt härifrån. Så fort vi fick ge oss av hemifrån började vi åka hit. Först lekte vi mest, sprang upp och ner för trappan, klättrade i träd och gömde oss i Rövar Liljas håla, grottan. Sedan blev det mer beach party, ungdomarna samlades och hängde nere vid Fridhem.
I dag jobbar Carine Rieem som produktionssamordnare för städ på Samhall i Visby. Hon lägger schema, ser till att allt städmaterial finns på plats och ansvarar för kvaliteten. Och hon är inte rädd för att själv rycka in och städa.
– Jag gillar att jobba. Ofta känns det fel att stå vid sidan och titta på när andra sliter. Då hjälper jag hellre till själv, skrattar hon.
Hårt arbete har alltid varit en stor del av Carines liv. Föräldrarna jobbade hårt, pappan var byggnadsarbetare och mamman satt vid löpande bandet och lödde på LM Ericsson. De fyra barnen fick klara sig själva från tidig ålder. Redan som sextonåring hade Carine dubbla jobb, som fritidsledare på ungdomsgården i området och som städerska. Och så fortsatte det, ofta två till tre jobb samtidigt. Ofta timanställd med otrygga arbetsvillkor. Och så det vanliga dilemmat på Gotland: mer jobb under sommaren när ön invaderas av turister.
– Jag har alltid burit med mig en känsla av att vilja göra rätt för mig.
Därför blev det en väldigt jobbig kris när Carine plötsligt fick så ont i axeln att det var svårt att utföra arbetsuppgifterna på städbolaget där hon var timanställd.
– Jag försökte ignorera smärtan och jobbade på ändå. Men det gjorde ont och det påverkade humöret. Om någon påpekade en brist eller bad mig göra någonting extra blev jag arg. Orken var slut och humöret påverkades negativt.
Carine berättade om smärtan för sin arbetsgivare men fick ingen förståelse. Så hon fortsatte kämpa. Tills det en dag small till.
– Det var en fruktansvärd smärta och sedan kunde jag inte röra armen. Då tog jag mig till läkaren som konstaterade att jag hade artros, en förslitningsskada som var svår att behandla.
Läkaren sjukskrev Carine men Försäkringskassan bedömde att hon hade möjlighet att söka ett annat jobb och beviljade inte ersättning.
– Då var det svart, väldigt svart. Skulle jag, som bara var 46 år, aldrig mer kunna jobba? Jag kunde bara praktiska jobb, det var allt jag någonsin gjort. Sitta still har aldrig varit någonting för mig.
Carine sa upp sig från städjobbet och anmälde sig på arbetsförmedlingen. Då fick hon i alla fall a-kassa så att hon klarade sitt uppehälle. Hon levde ensam i ett litet hus på landet, och oron över att förlora hemmet var ständigt närvarande. Som ensamstående blir livet skört. Via en bekant fick hon höra talas om Samhall. Kanske skulle det vara någonting för henne?
– Jag frågade och svaret var att min förslitningsskada gjorde att jag kunde räknas som funktionsnedsatt. Så jag sökte jobb på Samhall och fick det. Då fick jag äntligen lite hopp inför framtiden. Men ett litet frö av oro fanns där ändå – skulle jag klara av att jobba med axeln?
Det gjorde hon. Och förståelsen för hennes smärta var betydligt större än hos den tidigare arbetsgivaren. I dag tar hon paus när hon behöver. Det är aldrig någon som ifrågasätter smärtan. Hon har fått lära sig mycket om vikten av rätt arbetsställning och skonsamma lyft.
– Det mest fantastiska är att resultatet inte blir sämre än på det förra städbolaget, snarare tvärtom. Här på Samhall vill alla arbeta, alla är glada över att ha ett jobb. Så vi hjälps åt och stöttar varandra om vi får ont eller blir trötta. Det finns alltid en mycket fin förståelse, från både arbetskamrater och chefer. Jag trivs otroligt bra.
Och det var inte bara jobbet som löste sig till det bästa. På en dans i Hemse fick hon syn på mannen med stort M, och i dag har hon sällskap på promenaderna på Högklint. Paret har nyligen flyttat ihop på en stor gård på landet. Och nu lever framtidsdrömmarna igen.
– Jag skulle väldigt gärna vilja starta ett eget fik. Det har jag drömt om sedan jag var tonåring. Kanske blir det verklighet en dag. Nu vågar jag tro på det.
Text: Jenny Andersson  |  Foto: Simon Paulin

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se