Samhall Lyssna på innehållet

Monica möter Microsofts vd Joacim Damgard

Joacim Damgard har haft chefsroller inom telekomindustrin de senaste 20 åren. Samhalls vd Monica Lingegård träffar en person som ständigt vill lära och tänka nytt - och inte drar sig för att agera på ett okonventionellt sätt.

I EN BRANSCH i ständig utveckling är det nödvändigt att lära och tänka nytt — och ibland agera utanför den där vanliga lilla lådan. Kanske var det en av orsakerna till att Joacim Damgard erbjöds den prestigefulla rollen som vd för Microsoft Sverige 2016. Idag är Joacim Operativ chef för Microsoft i Central- och Östeuropa.
— Varför är det viktigt att Microsoft finns? frågar Monica Lingegård.
— Vi lever ju i en värld där teknik blir allt viktigare för oss, där tekniken blir en del av vår vardag och hjälper oss såväl hemma som på jobbet och i samhället. Att då ha en spelare som dels har ett stort samhällsengagemang, dels tror att teknik kan möjliggöra för samhället, individer och företag att utvecklas, är viktigt. Vi är en sådan spelare.

Hur ser er värdegrund ut?
— Vår vision är: To empower every person and every organisation on the planet to achieve more. (Ungefär: “Att ge varje person och varje organisation på jorden möjlighet att uppnå mer”, reds översättning.) Det där lilla att uppnå mer tycker jag är relevant. För det handlar inte om de där stora stegen utan de små stegen som vi gör varje dag och som vi alla kan bidra till.
För Microsofts del handlar det om en rad ställningstaganden, bland annat hur företaget jobbar med etik, något som i dag är viktigare än någonsin, eftersom AI (artificiell intelligens) gör intåg i samhället i en rasande takt.
När det kommer till vår värdegrund är mångfald och inkludering viktiga delar.

Vi såg att det hos denna grupp människor finns en enormt stor outnyttjad kompetens. Dessutom vill vi att personer med autism ska ha möjlighet att göra karriär.

Hur ser du att ni har påverkats av den globala trenden att ta ett större ansvar?
— Utgångspunkten i allt vi gör, från hur vi rekryterar människor till hur vi väljer att både utveckla och gå till marknaden med våra produkter, baseras på tanken om att vi ska vara hållbara, långsiktiga och jobba med mångfald, säger Joacim Damgard.


FÖR MICROSOFTS DEL börjar arbetet med inkludering redan i samband med framtagningen av en produkt.
— När vi kodar en ny produkt tänker vi mycket på hur den upplevs av olika målgrupper. Vi vill att hela samhället ska ha nytta av den.
Det tänket blir tydligt även vid anställning av nya medarbetare, där både inkludering och mångfald är nyckelord.
— När vi rekryterar människor vill vi representera de som ska nyttja våra saker. Då får vi tänka på hela spektrumet – det uppenbara, som man och kvinna, men också bakgrund, förmåga och begränsningar.

Både Joacim och Monica vet att neuropsykiatriska diagnoser kan innebära stora möjligheter.
Både Joacim och Monica vet att neuropsykiatriska diagnoser kan innebära stora möjligheter.

JOACIM DAMGARD FUNDERAR en stund. Han konstaterar att det kanske inte är en filosofi som det 40-åriga företaget alltid jobbat utifrån.
— Det är snarare under de senaste tio, femton åren som vi börjat skruva om och vi upplever det som en enorm styrka.


Microsoft är ju gigantiskt. Och att vara så stor innebär ju att man har en stor möjlighet att påverka?
— Det är väl som Bamse sa: om man är stark, då måste man vara snäll. Ju större man blir, desto viktigare är det hur man upplevs av andra.

ETT EXEMPEL ÄR de riktlinjer som Microsoft satt upp för etisk användning av AI.
— Det handlar om allt från rättvisa och transparens till mångfald och att den uppföljning som görs baseras på data som inte är skev. Att bygga en bas på tillit och transparens, att skapa en form av digital Genèvekonvention, är en nödvändighet, säger Joacim Damgard, och tillägger att det är ett ansvar som Microsoft har försökt att ta.
— Vi tror på ett samhälle där man ska integrera och involvera teknik för att lösa olika samhällsutmaningar. Vi har något vi kallar AI for Earth – ett initiativ där vi tillhandahåller den allra senaste tekniken i form av våra globala molntjänster och digitala verktyg till de som jobbar med de här riktigt stora samhällsproblemen, oavsett om det är sjukdoms-, integrations- eller klimatrelaterat.

På senare år har Microsoft gjort en resa från att ”bara” ha varit ett traditionellt it-företag till att vara en global samhällsutvecklare och möjliggörare. Samtidigt finns aktörer som Google och Facebook, som har fått kritik för att de har blivit så stora men inte utnyttjar sin storhet på ett positivt sätt.

Ett urval av projekt som Microsoft driver eller sponsrar för att öka och underlätta för mångfalden

Hello World!
Läger för digitala stjärnor i åldrarna 8 –18 år som hålls under söndagar och på sommarlovet.
Kodcentrum
Ideell förening som introducerar barn och lärare till kodningens mysterium.
Mitt liv
Mentorprogram för att öka integrationen på arbetsmarknaden.
Womentor
Branschinitiativ för ökad jämställdhet inom it-sektorn.
Autismprojektet
Ett projekt där Microsoft anställer personer med autism.

Har det varit ett medvetet val?
— Vår koncernchef har ett uttryck som jag tycker är bra: ”Vill du bli cool, då ska du inte jobba på Microsoft. Men vill du göra andra organisationer coola, då ska du komma till Microsoft.” Å andra sidan. Vi har en annan affärsmodell och är inte lika sårbara som vissa andra aktörer.
Samtidigt har Microsoft kämpat hårt för att nå sin nuvarande position. Kundernas integritet har skyddats, något som Joacim Damgard konkretiserar genom att berätta om det faktum att företaget stämt amerikanska staten vid fyra tillfällen då den amerikanska staten ville få ut kunddata.


DEN SVENSKA REGERINGEN har presenterat en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning och ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart, digitaliserat Sverige, bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.


Hur ser du och Microsoft på det?
— Det är superbra att Sverige vill ta en sådan position, det tvingar oss alla att tänka till kring hur vi ska kunna bidra till den positionen. Vi har kommit långt i Sverige, vi fick ut pc:ar under 1970- och 1980-talen i samband med den så kallade pc-reformen, vi har en bredbandssatsning som ger hög hastighet och vi har innovativa exportföretag. Men utan tjänster, produkter och kreativa lösningar får vi ingen digitaliseringsresa.


JOACIM DAMBERG är övertygad om att det finns oändligt mycket kvar att göra och att man, med hjälp av digitaliseringen, kan effektivisera inom exempelvis hälsosektorn. Genom digital kontakt med läkaren kan vårdköerna kortas och testresultat kan analyseras digitalt. Det finns även andra möjligheter, som den särskilda hjärtmätare, Coala, som ett av de startupföretag som Microsoft jobbar med har utvecklat.
— Det är bara våra idéer som begränsar oss. Jag ser oändligt många möjligheter där man på individnivå kan dra nytta av digitaliseringen.


Så, vad tror du kommer att hända inom den närmaste framtiden på arbetsmarknaden?
— Min spaning är att AI kommer att förstärka, inte ersätta på arbetsmarknaden. Jag tror att vissa jobb, till exempel monotona och tunga jobb som kan automatiseras, kommer att tas över av AI.
Samtidigt, poängterar Joacim Damgard, ställer denna omställning stora krav på såväl individer som på företag. Den digitala kompetensen måste ut i verksamheten, göras till en ledningsfråga och bli något som diskuteras i alla sammanhang.
— Bolag som inte har det senaste kommer att få svårt att hitta rätt kompetens. I dag vill man vara på ett företag med mångfald och möjligheter.


På Samhalls internationella konferens i maj, som du också gästade, pratade vi om hur neuropsykiatriska diagnoser också kan innebära stora möjligheter. Hur tänker ni där?
— 2015 satte vi i gång med en autismsatsning. Vi hade under en längre period sett att vi har många sökande med en profil som vi tidigare inte tagit in. Därför valde vi initialt att plocka in 70 medarbetare inom autismspektrumet. Vi såg att det hos denna grupp människor finns en enormt stor outnyttjad kompetens. Dessutom vill vi att personer med autism ska ha möjlighet att göra karriär, inte bara ha ett arbete.
Under de senaste åren har Microsofts arbete med att öka kunskapen om och möjligheterna för personer med autism ökat kraftigt. Förutom att anställa medarbetare med diagnos arrangerar Microsoft årligen Hackaton för personer med autism.


Det finns flera orsaker till det: många av dem som fått en neuropsykiatrisk diagnos är skickliga på datorer och digitalisering och har länge sökt jobb utan att lyckas.
— Men vi vill också få deras glasögon på oss när vi bygger en produkt, för att se vilka behov som finns. Det gör oss mer relevanta för alla och hjälper oss i vårt arbete att bli en mer inkluderande arbetsplats.

På Microsoft Sveriges huvudkontor i Kista märks kreativiteten av långt utanför kontorsrummen. Överallt finns bord och stolar utplacerade, och vid nästan vartenda bord pågår någon form av möten och lågmälda samtal. Joacim Damgard hälsar med ett kraftfullt handslag och visar därefter runt på kontoret.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se