Samhall Lyssna på innehållet

H.K.H. Prins Daniel besökte Samhall

Att se varje människas förmåga och talang i stället för brister är en inställning som förenar Samhall och prins Daniel. ”Jag tror att vi håller på att se en förändring i samhället, där vi lägger större vikt vid att utveckla det vi är bra på i stället för att fundera så mycket på våra svagheter”, förklarade prins Daniel när han besökte Samhalls medarbetare på Ikea och Grönsakshallen Sorunda.

Som personlig tränare och entreprenör handlade prins Daniels yrkesliv mycket om att lyfta och stärka människor och att – i sina företag – bygga team där olika kompetenser kompletterade varandra.

”De skulle inte klara sig utan er”

När han i sin nuvarande, offentliga roll träffar medarbetare på Samhall en regnig torsdag råder det ingen tvekan om att han fortfarande är den peppande, uppmuntrande ledaren.
– Era chefer säger att ni gör ett jättebra jobb. Ni är viktiga. De skulle inte klara sig utan er, säger prinsen till några av de 80 Samhallmedarbetare som jobbar på Grönsakshallen Sorunda i ett industriområde i södra Stockholm.
Tidigare samma morgon har 130 ton grönsaker levererats till kräsna krögare (som det står på Grönsakshallens bilar) och andra kunder.
Förra året var prins Daniel prisutdelare på Samhalls Visa vägen-gala och prinsen delar de värderingar som är centrala för Samhall:
Olikheter och mångfald berikar. Varje människa har en styrka och utmaningen är att hitta den.

Slutstationen har blivit en startpunkt

Bland Samhalls 23 000 medarbetare finns lika många livsöden, men en sak har alla gemensam: Vägen in på arbetsmarknaden har ofta varit stängd.
– Om Samhall tidigare ibland sågs som en slutstation är det i dag en startpunkt. Den inställningen är jätteviktig. Vi förklarar för dem som kommer hit att de inte är här på grund av en funktionsnedsättning. De är här för att de kan arbeta. De har ett värde, berättar Samhalls vd Monica Lingegård för prins Daniel.
Det är ord som inte bara tar plats på fluffiga Powerpoint-presentationer, utan högst konkret präglar Samhalls verksamhet. I stället för att fokusera på det som varje medarbetare inte kan göra bedöms i stället medarbetarnas funktionsförmåga.
– En av våra kärnfrågor är att matcha medarbetarens förmåga till rätt jobb. För vissa arbetsuppgifter kan exempelvis autism och Aspergers vara en tillgång, konstaterar Monica Lingegård.
– Det är imponerande att utvecklingen har gått så långt att man nu kan se fördelar i det som tidigare betraktades som sjukdomar eller diagnoser, konstaterar prins Daniel.

Livslång kamp med rätt inställning

Inne i Grönsakshallens kylrum, där det råder svenskt midsommarväder (åtta grader), provsmakar prins Daniel en tunn och extra syrlig rabarber från Stenhuse Gård på Gotland. I kylrummet arbetar Kristoffer Axelsson med att rensa bort kvistar och ruttna vindruvor så att bara de prima druvorna skickas till kunderna i blå kartonger.
– Det är viktigt att man är noggrann, dubbelkollar och väger druvorna när man är färdig, berättar han för prins Daniel som följer processen.
– Du jobbar hårt, det är rätt inställning, konstaterar prins Daniel.
Kristoffer Axelsson berättar om sin livslånga kamp för att övervinna de svårigheter som har blivit hans följeslagare sedan han drabbades av hjärnblödning när han var nyfödd.
– Jag fick en turbulent start på livet och höll på att dö. Många delar av hjärnan slogs ut, jag drabbades av epilepsi, åt starka mediciner. Korttidsminnet har varit dåligt och jag har haft problem med balansen. Jag har jobbat i många år med sjukgymnast och talpedagog för att kunna gå och prata som jag gör nu, berättar han.
Och så säger han, inte utan stolthet:
– Mina föräldrar gjorde en Lex Maria-anmälan. Efter det som hände mig har rutinerna ändrats inom sjukvården i Stockholms län. Risken för att det som hände mig ska drabba andra har minimerats. Det är ganska häftigt att det är jag som ligger till grund för det.
Vid ett annat bord buntar Mats Axelsson dill som sedan plastas in. Han och prins Daniel finner varandra i det gemensamma sportintresset. De konstaterar båda två att det är synd att det inte blir några Stockholmsderbyn i vinterns elitseriehockey. Prinsens AIK ramlade ur högsta serien, medan Axelssons Djurgården tog klivet upp.
– Jag brukar ha svårt för djurgårdare, men det här var trevligt, säger prins Daniel och skrattar.
– Hälsa frugan, hojtar Mats Axelsson innan han återgår till dillen.

Även besök på Ikea

Under prinsens timmar med Samhall besöker han också Ikea i Kungens kurva. Där sköter Samhalls 50 medarbetare städning av varuhuset, lager, toaletter, restauranger och personalutrymmen. Varuhuschefen Freddy Johansson poängterar att det är extremt krävande uppgifter:
– Det här är inga hobbyjobb. Med fyra miljoner besökare per år är vi det mest utsatta Ikeavaruhuset i Sverige och topp fem i världen. När varuhuset öppnar varje morgon ska det vara som nytt. Han ser många likheter mellan Ikea och Samhall.
– Vi står för samma värderingar och bejakar mångfald. Här i varuhuset finns medarbetare från 60 länder och de talar 49 olika språk. Vi listar inte funktionsförmågor som Samhall, men inställningen att se varje människas värde och att placera rätt person på rätt plats genomsyrar också vår verksamhet, konstaterar Freddy Johansson.
Prins Daniel lyssnar intresserat och frågar om affärsmodeller, upphandlingar och varumärkesarbete.
– Det låter som om både Ikea och Samhall är vinnare på det här samarbetet, konstaterar han. En av de mest hektiska platserna i varuhuset är restaurangen vid barnavdelningen. Restaurangchefen Yvonne Tedeby, som har arbetat här i 25 år, konstaterar att ”här är det liv i luckan, direktsändning hela tiden”.
– Det finns fortfarande fördomar om att Samhall inte skulle kunna jobba i öppen miljö, men det motbevisas verkligen hos oss. Det fungerar verkligen helt fantastiskt, säger Yvonne Tedeby.
– Det låter härligt. Jag får ta med mig lilltjejen och åka ut hit någon dag, säger prins Daniel.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se