Lediga jobb

Vi annonserar två olika typer av jobb. Tjänstemän anställs direkt via Samhall (se lediga annonser nedan), medan övriga tjänster annonseras via Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen beslutar vem som får jobb i Samhalls kärnuppdrag. Kriterierna är att personen har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och att alla andra alternativ är utredda. Läs mer om hur du kan få hjälp via Arbetsförmedlingen (pdf arbetsformedlingen.se).

Ort: Östersund
Ansök senast: 2016-05-01

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Jämtland söker nu en affärschef tjänster städ med placering i Östersund. Distriktet har ca 470 anställda och uppdragen finns på flera orter i länet. Tjänsten är direkt underställd distriktschef.

Ort: Stockholm
Ansök senast: 2016-05-01

Till marknadsområde Mitt, som är ett av tre geografiska marknadsområden inom Samhall, söker vi nu en projektledare inom driftoptimering. Då tjänsten är ny finns det stora möjligheter att vara med och påverka och forma rollen. Du ingår i marknadsområdets stabsfunktion och är direkt underställd marknadsområdets driftchef.

Ort: Linköping
Ansök senast: 2016-05-07

Ekonomiservice i Linköping söker nu en ekonomiadministratör med placering i Linköping. Tjänsten är underställd gruppchefen för kund- och avtalsadministrationen.

Ort: Vimmerby
Ansök senast: 2016-05-08

Marknadsområde Syd är organiserad i 13 distrikt. Distrikt Kalmar söker nu en områdeschef med placering i Vimmerby. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Linköping
Ansök senast: 2016-05-02

Marknadsområde Mitt är organiserat i åtta distrikt. Distrikt Östergötland söker nu flera områdeschefer med placering i Linköping och Norrköping. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Norrköping
Ansök senast: 2016-05-02

Samhall är organiserat i tre marknadsområden. Marknadsområde Mitt är organiserat i åtta distrikt. Distrikt Östergötland söker en områdeschef med placering i Norrköping. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Norrköping
Ansök senast: 2016-05-02

Marknadsområde Mitt är organiserat i åtta distrikt och till distrikt Östergötland söker vi nu en gruppchef inom rehabilitering. Placering för tjänsten är i Linköping eller Norrköping.

Ort: Halmstad
Ansök senast: 2016-04-29

Marknadsområde Syd är organiserat i 13 distrikt. Distrikt Halland söker nu en planerare med placering i Halmstad. Tjänsten är direkt underställd distriktschef och ingår i distriktsledningen.

Ort: Arvika
Ansök senast: 2016-05-06

Marknadsområde Mitt är organiserad i åtta distrikt. Distrikt Värmland söker nu en områdeschef med placering i Arvika. Distriktet har ca 1000 anställda och uppdragen finns på flera orter i Värmland. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Göteborg
Ansök senast: 2016-12-31

Marknadsområde Syd är organiserat i 13 distrikt. I distrikt Göteborg är vi intresserade av att komma i kontakt med personer som i framtiden kan tänka sig att arbeta som första linjens chef hos oss.

Ort: Östersund
Ansök senast: 2016-05-15

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Jämtland söker nu en områdeschef för tjänster städ med placering i Östersund. Distriktet har ca 470 anställda och uppdragen finns på flera orter i länet. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Avesta
Ansök senast: 2016-05-11

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Dalarna söker nu en områdeschef för tjänster med placering i Avesta. Distriktet har ca 760 anställda och uppdragen finns på flera orter i Dalarna. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Överkalix
Ansök senast: 2016-05-15

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Industri söker nu en produktionschef med placering i Överkalix. Distriktet har ca 480 anställda och produktionsenheterna finns på 13 orter från Övertorneå till Borlänge. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Strömstad
Ansök senast: 2016-05-03

Marknadsområde Syd är organiserat i 13 distrikt. Distrikt Bohuslän söker nu en områdeschef med placering i Trollhättan. Tjänsten är direkt underställd affärschefen.

Ort: Filipstad
Ansök senast: 2016-05-06

Marknadsområde Mitt är organiserad i åtta distrikt. Distrikt Värmland söker nu en områdeschef med placering i Filipstad. Distriktet har ca 1000 anställda och uppdragen finns på flera orter i Värmland. Tjänsten är direkt underställd affärschef.