Lediga jobb

Vi annonserar två olika typer av jobb. Tjänstemän anställs direkt via Samhall (se lediga annonser nedan), medan övriga tjänster annonseras via Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen beslutar vem som får jobb i Samhalls kärnuppdrag. Kriterierna är att personen har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och att alla andra alternativ är utredda. Läs mer om hur du kan få hjälp via Arbetsförmedlingen (pdf arbetsformedlingen.se).

Ort: Göteborg
Ansök senast: 2016-12-31

Marknadsområde Syd är organiserat i 13 distrikt. I distrikt Göteborg är vi intresserade av att komma i kontakt med personer som i framtiden kan tänka sig att arbeta som första linjens chef hos oss.

Ort: Sundsvall
Ansök senast: 2016-06-05

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Västernorrland söker nu en områdeschef tjänster med placering i Sundsvall. Distriktet har ca 800 anställda och uppdragen finns på flera orter i Västernorrlands län. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Stockholm
Ansök senast: 2016-06-07

Marknadsområde Mitt är organiserad i åtta distrikt och nu söker distrikt Stockholm Nord en drifts- och kundansvarig med placering i Kista. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Arlanda
Ansök senast: 2016-06-08

Marknadsområde Mitt är organiserad i åtta distrikt. Distrikt Stockholm Nord söker nu en kund- och driftsansvarig med placering på Arlanda. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Nyköping
Ansök senast: 2016-06-06

Samhall är organiserat i tre marknadsområden. Marknadsområde Mitt är organiserat i åtta distrikt. Till distrikt Södermanland/Gotland söker vi nu en områdeschef. Placering för tjänsten är i Nyköping och tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Luleå
Ansök senast: 2016-06-12

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Norrbotten söker nu en områdeschef tjänster med placeringsort Luleå. Distriktet har ca 960 anställda och uppdragen finns på flera orter i Norrbottens län. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Helsingborg
Ansök senast: 2016-06-10

Marknadsområde Syd är organiserat i 13 distrikt. Distrikt Helsingborg söker nu en områdeschef med placering i Helsingborg. Tjänsten är direkt underställd affärschefen.

Ort: Borås
Ansök senast: 2016-06-05

Marknadsområde Syd är organiserat i 13 distrikt. Distrikt Sjuhärad söker nu en områdeschef med placering i Borås. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Kalmar
Ansök senast: 2016-06-10

Marknadsområde Syd är organiserad i 13 distrikt. Distrikt Kalmar söker nu en områdeschef med placering i Kalmar. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Uppsala
Ansök senast: 2016-06-09

Marknadsområde Mitt är organiserad i åtta distrikt och nu söker distrikt Uppsala en kund- och driftsansvarig med placering i Uppsala. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Gislaved
Ansök senast: 2016-06-10

Marknadsområde Syd är organiserad i 13 distrikt. Distrikt Jönköping söker nu en områdeschef med placering i Gislaved. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Kiruna
Ansök senast: 2016-06-19

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Norrbotten söker nu en områdeschef tjänster med placeringsort Kiruna. Distriktet har ca 960 anställda och uppdragen finns på flera orter i Norrbottens län. Tjänsten är direkt underställd affärschef.

Ort: Umeå
Ansök senast: 2016-06-19

Marknadsområde Nord är organiserad i sju distrikt och affärsområde Arbetsmarknadstjänster. Distrikt Västerbotten söker nu en områdeschef tjänster med placering i Skellefteå. Distriktet har ca 590 anställda och uppdragen finns på flera orter i Västerbottens län. Tjänsten är direkt underställd affärschef.