Social hållbarhet

Vår viktigaste insats för samhällets hållbara utveckling är att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och bidra till att deras arbetsförmåga tas tillvara. Vi förenar ett starkt individperspektiv som tar fasta på medarbetarnas utveckling, med en lönsam affärsverksamhet som erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter. Samhalls anställda visar tydligt att de har god yrkeskompetens och produktivt kan bidra till att producera efterfrågade varor och tjänster som gör kunderna nöjda.

Tre grundläggande värderingar, tre värdeord

Verksamheten bygger på tre grundläggande värderingar:

  • Tron på alla människors lika värde
  • Tilltron till alla individers förmåga
  • Arbetets värde för individuell och samhällelig utveckling

Värderingarna är vägledande för hur vi ska uppträda både mot våra kunder och mot våra medarbetare. Detta ryms i värdeorden:

  • Uppmärksam
  • Pålitlig
  • Engagerad

Opinionsbildning

Samhall bidrar genom opinionsbildning till att rasera fördomar och öka politikers, näringslivets och allmänhetens kunskap om personer med funktionsnedsättning.

Vi är ett av Sveriges största företag, med verksamhet i hela landet. Företag och kunder som själva vill ta ett större samhällsansvar kan välja Samhall och samtidigt bidra till att skapa arbeten för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson

Anna Hagvall, hållbarhetschef
Tel: 08-474 23 48
Anna.Hagvall@samhall.se