Miljö och kvalitet

Miljöarbete och produktutveckling bidrar till att utveckla företaget på ett hållbart sätt. Stoltheten och engagemanget ökar hos medarbetare som arbetar i ett företag som främjar en hållbar miljö. Kunder och företag som själva vill minimera sin miljöpåverkan kan välja Samhall som en leverantör som har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Samhalls miljöstrategi är:

  • Minskade koldioxidutsläpp, i första hand från produktionsbilarna
  • Hållbara produkter
  • Minska avfallet

Transporter

Samhall har ett system för att beräkna och följa emissioner från transporter. Uppföljningen omfattar leasade arbetsfordon samt upphandlade godstransporter. För att minska Samhalls påverkan på växthuseffekten vill vi minska våra koldioxidutsläpp. Det sker bland annat genom att minska användningen av fossila bränslen.

Kemikalier

Samhall har noggranna riktlinjer för vilka kemikalier som kan användas vid utförandet av städservice. De kemikalier vi använder är Svanenmärkta. För att begränsa det totala användandet av kemikalier används i stor utsträckning torra städmetoder.

Avfall

Företaget bevakar noggrant mängden av olika typer av avfall som uppkommer i verksamheten. Avfallet mäts och följs systematiskt upp i samarbete med vår avfallsentreprenör.

Miljöcertifierad verksamhet

Samhalls samtliga verksamheter är certifierad enligt ISO 14001. Sedan 2015 är Samhalls städtjänster även Svanenmärkta.

Ledningssystem

För att Samhall ska vara en intressant partner i affärer ställs höga kvalitetskrav på utförda arbeten samt på medarbetarutveckling. Därför är alla delar av Samhalls verksamhet kvalitetsstyrda.

Samhalls tjänsteverksamhet, verksamhet för bemannade uppdrag och produktionsverksamhet är certifierad enligt ISO 9001. Samhall har ett gemensamt ledningssystem för samtliga affärsområden. Ledningssystemet är certifierat i ISO 9001 och ISO 14001. Företagets tillverkning av fordonskomponenter är certifierad enligt TS 16949.

Kontaktperson

Anna Hagvall, hållbarhetschef
Tel: 08-474 23 48
Anna.Hagvall@samhall.se