Ekonomisk hållbarhet

För oss handlar ekonomiskt ansvarstagande om att genomföra det arbetsmarknadspolitiska uppdraget på bästa och mest effektiva sätt. Det innebär en ekonomi i balans och långsiktigt sunda affärer.

Samhall måste genom affärsverksamheten täcka en allt större del av de totala kostnaderna och därigenom avlasta statskassan utan att det går ut över leveransen av det arbetsmarknadspolitiska uppdraget.

Vår strategi för att öka tillväxten är framför allt den pågående strukturförändringen mot Tjänster och Branschlösningar samt att stärka varumärket och trovärdigheten genom att öka transparens om vad merkostnadsersättningen från staten används till.

Konkurrensneutralitet

Samhall är utsatt för samma prismässiga konkurrenstryck som andra företag. Enligt hållbarhetspolicyn ska Samhall: ”konkurrera med andra företag på lika villkor genom marknadsmässig prissättning och kalkylering. Prissättningen ska följa svensk konkurrenslagstiftning och EU:s konkurrensregler. Våra kunder får betala för den faktiska prestationen och statens merkostnadsersättning får inte användas för att konkurrera med priset. Prissättningen regleras av riktlinjer som bland annat anger att försäljningspriset på en vara eller tjänst inte får underskrida gällande marknadspris då samtliga relevanta förhållanden, inklusive prispåverkande försäljningsvillkor, beaktas.”