Samhall har en visslarfunktion

Visslarfunktion

Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden inom Samhall. Visslarfunktionen sköts av extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör därför i första hand ta kontakt med den verksamhetens ansvariga chef.

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till Samhall?
Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Samhall utan din tydliga tillåtelse.

Läs mer om hur det går till

Visslarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring eller bedrägeri)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på Samhalls vitala intressen

Gå till visslarfunktionen (extern webbplats)